Kommuniké från extra bolagsstämma i Hybricon Bus System AB

| 27 mars, 2020 | 0 kommentarer

Idag, den 27 mars 2020, hölls extra bolagsstämma i Hybricon Bus System AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, samtliga beslut var enhälliga och togs i enlighet med de förslag som styrelsen presenterat.

Bolagsordning

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning enl. Bilaga 1

Bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner enl. bilaga 2.

r ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, e-post [email protected] eller www.hybricon.se
Erik Albinsson, tf CFO, tel +46(0) 70 492 78 33

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *