Konecranes och Cargotec noterar CMA:s offentliggjorda provisoriska synpunkter avseende den planerade fusionen mellan Konecranes och Cargotec

| 26 november, 2021 | 0 kommentarer

KONECRANES ABP INSIDE INFORMATION 26.11.2021 kl. 9.15

Konecranes och Cargotec noterar CMA:s offentliggjorda provisoriska synpunkter avseende den planerade fusionen mellan Konecranes och Cargotec

Konecranes och Cargotec noterar att Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndighet (eng. Competition & Market Authority of the United Kingdom; ”CMA”) idag har offentliggjort sina provisoriska synpunkter (eng. Provisional Findings) och publicerat sitt meddelande om eventuella åtgärder (eng. Notice of Possible Remedies) avseende den planerade fusionen mellan Konecranes och Cargotec. Provisional Findings utgör CMA:s provisoriska slutsatser och är det huvudsakliga verktyg som CMA använder för att samråda med de samgående parterna och andra intressenter. Det utgör inte en formell begäran från CMA eller ett erbjudande om åtgärder från Konecranes och Cargotec.

I sin rapport drar CMA provisoriskt slutsatsen att transaktionen kan komma att resultera i en väsentlig konkurrensminskning på ett flertal produktmarknader.

Konecranes och Cargotec instämmer inte i CMA:s provisoriska slutsatser. De kommer att överväga innehållet i CMA:s initiala synpunkter och fortsätta att samverka med CMA. Därutöver fortsätter Konecranes och Cargotec dialogen och samarbetet med övriga relevanta konkurrensmyndigheter, inklusive Europeiska kommissionen och amerikanska justitiedepartementet, och överväger sätt att avhjälpa vissa av frågorna som uppmärksammats av de olika konkurrensmyndigheterna. Ytterligare offentliggöranden avseende konkurrensförfarandet kommer att göras vid ett senare tillfälle.

Konecranes och Cargotec är fortsatt övertygade om att fusionen kommer att slutföras vid slutet av H1/2022. Tills alla villkor för verkställande av fusionen är uppfyllda och affären är slutförd, fortsätter båda bolagen sin verksamhet helt separat och självständigt.

KONECRANES ABP

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg, Direktör, investerarrelationer, tfn. +358 (0) 20 427 2050

VIKTIGT MEDDELANDE
Fusionen och fusionsvederlagsvärdepapperen har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, säljas eller levereras inom eller till USA, utom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller en transaktion som inte träffas av, Securities Act.

Informationen i detta meddelande är inte riktad till, eller avsedd för distribution till eller användning av, någon person eller entitet som är medborgare eller bosatt i, eller befinner sig i, USA eller på eller i någon annan plats, stat, land eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller användning skulle strida mot lagar eller regler eller skulle kräva registrering eller tillstånd inom sådan jurisdiktion och det utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan från eller på uppdrag av Konecranes eller någon annan person att köpa eller sälja några värdepapper.

Informationen i detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som är information om Konecranes nuvarande förväntningar och prognoser beträffande sin finansiella situation, verksamhetsresultat, planer, mål, framtida prestationer och affärsverksamhet. Dessa uttalanden kan inkludera, utan begränsning, eventuella uttalanden som föregås av, följs av eller innefattar ord som ”mål”, ”tror”, ”förväntar sig”, ”siktar mot”, ”avser”, ”kan komma att”, ”förutser”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”prognostiserar”, ”kommer att”, ”kan ha”, ”sannolikt”, ”bör”, ”skulle”, ”skulle kunna” och andra ord och termer av liknande innebörd eller negationen därav. Sådana framtidsinriktade uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer utom Konecranes kontroll som skulle kunna förorsaka att Konecranes verkliga resultat eller prestationer blir väsentligt annorlunda än det förväntade resultatet eller prestationerna som uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden. Sådana framtidsinriktade uttalanden baseras på ett flertal antaganden angående Konecranes nuvarande och framtida affärsstrategier och miljön i vilken det kommer verka i framtiden.

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 500 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Centrala medier
www.konecranes.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *