Kostnader, krångliga regler och kunskapsbrist stora utmaningar för hållbart företagande

| 23 april, 2021 | 0 kommentarer

En majoritet av småföretagen upplever att deras kunder ställer krav på att de ska arbeta aktivt med hållbarhet. Ett av tre företag anser att de behöver öka omställningstakten. Företagen ser dessutom många positiva effekter av att arbeta mer hållbart. Främst är det ett sätt för dem att bidra till de globala hållbarhets- och klimatmålen men det anses även göra dem mer attraktiva som arbetsgivare och stärka företagets varumärke. Samtidigt anser fyra av tio att kostnader kan hindra dem. Det visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

-Konsumentkraften är stark, vilket gör att allt fler företag blir medvetna om att de behöver agera och arbeta mer hållbart. Det är framför allt i de större småföretagen som omställningstakten behöver öka, sannolikt eftersom deras verksamhet är mer komplicerad och tar längre tid att ställa om jämfört med ett mindre företag, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

Hållbart företagande stärker lönsamhet och varumärke

Drygt hälften (56 procent) av företagen uppger att arbetet med hållbarhet kan göra att deras varumärke och anseende stärks. Andra positiva effekter är de nya affärsmöjligheter som uppstår genom att möta kundernas krav på hållbara lösningar. Det kan stärka företagens lönsamhet både på lång och kort sikt. Men man ser även att det bidrar positivt internt med ökad motivation och ökad stolthet hos medarbetarna, samt att det underlättar rekrytering av nya medarbetare.

-Men främst ser företagen att deras arbete kan ha stor inverkan utanför det egna företaget, nämligen att det är ett sätt att bidra till de globala hållbarhets- och miljömålen. Det är en klok insikt. Att även småföretagen, som antalsmässigt dominerar svenskt näringsliv, ställer om och bidrar till ett mer hållbart samhälle är viktigt, säger Jörgen Kennemar.

Kostnader, krångliga regler och kunskapsbrist stora utmaningar för hållbart företagande 

Fyra av tio företag ser kostnader som det enskilt största hindret för att ställa om till ett hållbart företagande, och det gäller oavsett bransch eller storlek på företaget.

-Kostnaderna bör dock sättas i relation till de intäkter som en omställning kan ge och att man därför räknar hur både företagets kostnader och intäkter skulle kunna påverkas, säger Jörgen Kennemar.

Bristande kunskap i företaget om hur man ska arbeta hållbart och kompetensglapp hos medarbetare uppges också hindra. Även inställning hos kunder och svårigheter att hitta hållbara leverantörer är andra utmaningar som företagen upplever hindrar dem i hållbarhetsomställningen.

-Detta kan man ofta som företagare själv agera på. Desto större utmaning är det att runt vart fjärde företag ser krångliga regler, men även infrastruktur och energilösningar som hinder. Där bör istället politiken träda in för att bana väg och underlätta den omställning företagen vill och behöver göra, säger Jörgen Kennemar.

Se även bifogad rapport samt pdf med tabeller och fler detaljer om undersökningen.  

 

Tips för att göra verksamheten mer hållbar

För mer information:       

Jörgen Kennemar, seniorekonom Swedbank, tel. +46 70 643 83 29

Amanda Billner, presskommunikatör, tel. +46 73 045 11 68

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 159 kontor i Sverige och 82 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *