Krigsvetenskapsakademien välkomnar nya ledamöter

| 6 september, 2021 | 0 kommentarer

Fil. dr. Pål Jonsson, ordförande i riksdagens försvarsutskott, brigadgeneral Mikael Frisell, ansvarig för Armémateriel vid Försvarets Materielverk, professor Christer Fuglesang, Kungl. Tekniska Högskolan, kommendör Per Edling, chef 3. sjöstridsflottiljen, f. flygvapenofficeren Stig Rydell, tekn. dr. Johan Sigholm, folkrättsjuristen jur. dr. Marika Ericson och ämnesrådet vid Försvarsdepartementet Jörgen Cederberg hälsas välkomna som nya ledamöter i Kungl Krigsvetenskapsakademien.

Fil. dr. Pål Jonsson är riksdagsledamot för Moderaterna och ordförande i riksdagens försvarsutskott. Pål Jonsson har tidigare bl. a. varit kommunikationsdirektör vid Säkerhets- och Försvarsföretagen, utrikespolitisk rådgivare vid Moderaternas riksdagskansli samt säkerhetspolitisk analytiker vid Försvarets Forskningsinstitut, FOI. Han har examina i Internationell Politik från Georgetown University, Washington D.C., och College of Europe i Brügge. Vidare avlade han doktorsexamen i War Studies vid Kings College i London. Pål Jonsson är född 1966 och är invald som ledamot i Akademiens Avdelning för Andra vetenskaper av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Professor Christer Fuglesang är Sveriges första astronaut med två vistelser ombord på International Space Station, ISS. Han är docent i partikelfysik och innehar f.n. en professur i Rymdfart vid Kungl. Tekniska Högskolan, KTH. Vidare har han genomgått utbildning och forskat vid både ESA i Europa och Ryssland och vid NASA i USA, Christer Fuglesang är född 1957 och är invald som ledamot i Akademiens Avdelning för Luftkrigsvetenskap.

Birgadgeneral Mikael Frisell är chef för verksamhetsområdet Armémateriel vid Försvarets Materielverk, FMV. Han var tidigare chef för Norrbottens regemente och har även varit chef för Force Headquarters vid Nordic Battlegroup. Vidare har Mikael Frisell vid två tillfällen tjänstgjort som Militärassistent hos Överbefälhavaren. Frisell är född 1966 och är invald som ledamot i Akademiens Avdelning för Lantkrigsvetenskap.

Kommendör Per Edling är chef för 3. sjöstridsflottiljen i Karlskrona. Han har tidigare varit sektionschef i Högkvarteret, fartygschef på ubåt och tjänstgjort i chefsbefattningar i utlandstyrkan i Mali och i Afghanistan. Per Edling har examen från École de Guerre, Paris, är fil. kand. i krigsvetenskap och har en mastersexamen från École Pratique des Hautes Études, Paris. Han är vidare ledamot av Kungl. Örlogsmannaskapet. Edling är född 1972 och är invald som ledamot i Akademiens Avdelning för Sjökrigsvetenskap.

Stig Rydell är pensionerad flygvapenofficer och arbetar idag som konsult. Han har tidigare varit avdelningschef vid den högre stabsutbildningen vid Försvarshögskolan och tjänstgjort som strategilärare vid såväl den finska som den norska motsvarigheten samt varit utväxlingsofficer vid NATO Joint Warfare Center i Stavanger. Stig Rydell är född 1953 och är invald i Akademiens Avdelning för Luftkrigsvetenskap.

Överstelöjtnant Johan Sigholm är flygingenjör och tekn dr i informationsteknologi. Han tjänstgör som stabsofficer vid ledningsstaben i Högkvarteret samt som affilierad forskare i försvarssystem vid Försvarshögskolan. Han har tidigare varit postdocforskare och Fulbrightstipendiat vid Harvard Kennedy School och MIT Sloan School i Boston, USA. Han är född 1978 och är invald i Akademiens avdelning för Militärteknisk vetenskap.

Marika Ericson är jur. dr. och chef för Centrum för Operativ juridik och folkrätt vid Försvarshögskolan. Hon har tidigare varit försvarsjurist och juridisk rådgivare vid Högkvarteret samt tjänstgjort i Sudan som Communication Delegate för Röda Korset och i Kosovo som Legal Adviser. Hon är född 1977 och disputerade vid Uppsala universitet i internationell rätt. I Akademien är hon invald i Avdelningen för Annan vetenskap av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Jörgen Cederberg är ämnesråd vid Sekretariatet för säkerhetspolitik och internationella relationer på Försvarsdepartementet. Han har tidigare varit ledare för Gruppen för Ryssland och asiatiska frågor vid samma enhet. Vidare var han sekreterare i 2007 års Försvarsberedning. Han har även varit analytiker vid Försvarets Radioanstalt, FRA, och tjänstgjort vid Frankrikes försvarsministerium. Jörgen Cederberg är född 1970 och är fil. kand. från Lunds universitet. Han är invald i Akademiens Avdelning för Säkerhetspolitisk vetenskap.

Följ oss på vår hemsidaLinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube

Krigsvetenskapsakademien, som fyller 225 år i år, är en Akademi i tiden med uppdraget att främja vetenskap av betydelse för Sveriges säkerhet. Genom att skapa, samla och sprida kunskap bidrar och inspirerar Akademiens ledamöter till en ökad kunskap och debatt om utvecklingen av Sveriges försvars- och säkerhetspolitik.Sverige behöver en bred kunskap hos medborgare, hos beslutsfattare i företag och organisationer, hos politiker i kommuner och regioner och hos lagstiftare i regering och riksdag om vårt säkerhetspolitiska läge och om det civila och militära försvarets förmåga, resurser och ekonomi. Det ligger i Akademiens uppdrag att bidra till en sådan kunskapsbredd.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *