Kulturrådet värd för internationellt toppmöte om konstnärlig frihet

| 7 juni, 2021 | 0 kommentarer

World Summit for Arts and Culture är ett världstoppmöte som samlar kulturmyndigheter, politiker, forskare och utövare från hela världen. År 2022 planeras mötet äga rum i Sverige med Kulturrådet och International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) som värdar. Konstnärlig frihet är temat.


 World Summit for Arts and Culture är ett globalt forum som främjar utbyte och dialog mellan representanter från myndigheter, civilsamhälle, kultursektor och andra politikområden. Det blir det nionde världstoppmötet och programmet är tänkt att utforska hur vi tillsammans kan värna den konstnärliga friheten.

Konstnärlig frihet är ett fundament i kulturpolitiken och innefattar rättigheter som skyddas av internationell rätt. Beslutsfattare, konstnärer och aktörer runt om i världen driver frågan om förbättrade villkor för att fritt skapa och ta del av kultur. Samtidigt har situationen försämrats för många. Vägen framåt har försvårats ytterligare av pandemin.

– Konstnärlig frihet är en känslig och stundtals kontroversiell fråga. Konstens betydelse i samhället ökar, vilket leder till att den kan uppfattas som mer hotfull. Den samtida konsten befinner sig inte sällan mitt i samhällsdebatten. En förskjutning som medfört att konsten attackeras från flera håll, i Sverige såväl som globalt. Konstnärer utsätts för mord, våld, hot, hat, trakasserier och censur. Vi befinner oss i en tid där vi behöver försvara den konstnärliga friheten. IFACCA:s toppmöten bygger på öppen dialog och vi är hedrade att samarbeta med dem för att möjliggöra internationella samtal och lära av varandra, säger Kajsa Ravin, generaldirektör, Kulturrådet.

– Vi verkar i komplexa tider, men konstens och kulturens viktiga roll i det offentliga livet förblir konstant. Med det nionde världstoppmötet strävar vi efter att främja internationellt utbyte mellan olika aktörer för att bekräfta konst och kultur som en allmännytta som främjar en inkluderande social omvandling. En sådan omvandling bygger på kulturella uttryck som representerar den fulla mångfalden och dynamiken hos våra kulturella ekosystem och samhällen, genom både skapande och delaktighet. Pandemin visar oss att dessa saker inte kan tas för givna och gör det mer angeläget att överväga konstnärlig frihet, våra rättigheter och skyldigheter och villkoren för dess existens.  Det är en ära att samarbeta med Kulturrådet – med sitt mångåriga engagemang för konstnärlig frihet – för att leda ett globalt samtal som kommer att definiera vår gemensamma framtid, säger Magdalena Moreno, verkställande direktör, IFACCA.

Toppmötet planeras äga rum i Stockholm den 31 maj–3 juni 2022. Utifrån den globala utvecklingen av pandemin kan planerna justeras. Under en vecka deltar de inbjudna delegaterna i möten, seminarier och kulturella program. Delar av programmet blir möjliga för intresserade att följa digitalt.

World Summit for Arts and Culture

Kulturrådet ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. World Summit for Arts and Culture är en del av Kulturrådets breda internationella arbete och stärker Sveriges roll på den globala kulturpolitiska arenan. Andra exempel på hur vi arbetar internationellt är uppdraget inom fristadsprogrammet och som nationell kontaktpunkt för Kreativa Europa och Unescos 2005-konvention samt Program för konstnärlig frihet i samarbete med Sida.

Här kan du läsa mer om vårt internationella arbete

Ytterligare information
Helene Oljons
Pressansvarig
08 519 264 25
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *