Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggande arbete ska öka bland fritidsledare

| 9 juni, 2021 | 0 kommentarer

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att ta fram och sprida ett kunskapsunderlag med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och på våldsförebyggande arbete som riktar sig till fritidsledare och andra yrkesverksamma som arbetar med ungas fritid. Uppdraget ska planeras och genomföras tillsammans med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland. Syftet är att öka kompetensen om hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggande hos yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med unga personer. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. 

Att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck är en högt prioriterad fråga för regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som kränker och begränsar främst flickors och unga kvinnors, men även unga mäns och unga hbtqi-personers, grundläggande fri- och rättigheter. Det behövs kunskapshöjande och våldsförebyggande insatser i fritidsverksamhet då fritidsledare och andra yrkesverksamma genom sitt arbete kan komma i kontakt med unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Kunskapsunderlaget ska bidra till att fler fritidsledare och andra yrkesverksamma som arbetar med ungas fritid får kunskap om metoder som kan bidra till arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt metoder för ett verkningsfullt våldsförebyggande arbete. Det är angeläget att fritidsverksamhet för unga är inkluderande och att de som arbetar med ungas fritid har kompetens att hantera frågor kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2022.

Kontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos Märta Stenevi
073-078 52 24
[email protected]

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos Märta Stenevi
073- 034 83 38
[email protected]

 

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *