Kvartalsrapport 1 2022-01-01 – 2022-03-31

| 13 maj, 2022 | 0 kommentarer

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed följande rapport för perioden 2022-01-01 – 2022-03-31.
 

Januari-Mars 2022 (Januari-Mars 2021)

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 197 (6 945) tkr. En omsättningsförändring med -25 % (-7 %).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till  
    -2 529 (-789) tkr.
  • Resultat före skatt uppgick till -2 990 (-1 278) tkr.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,30 (-0,17) kr.
  • Soliditeten uppgick till 29,8 % (46,5 %).

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Mikael Olsson tillträder som VD från och med den 1 januari 2022. Malin Jakobsson, som varit verksam i bolaget under lång tid och VD sedan 2015, är även fortsättningsvis en nyckelperson för Dalsspira och har därför utsetts till vice VD.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

  • Dalsspira mejeri AB avslutade den 5 april teckningsperioden för innehavare av teckningsoptioner som emitterades i samband med Dalsspira mejeris företrädesemission under 2021. Lösen av teckningsoptionerna tillförde Dalsspira 960 tkr före emissionskostnader vilka uppgick till 50 tkr. Genom emissionen har antalet aktier i Dalsspira mejeri ökat med 821 742 st till 10 925 288 aktier. Aktiekapitalet ökade samtidigt till 3 277 586,40 kronor.
  • Under maj månad började Dalsspira leverera ut de nya smaksatta Grillostarna som produktutvecklats fram under vintern på mejeriet. Ostarna säljas på Ica butiker runt om i Sverige via butikspackavtal, på Coop i Bohuslän/Dalsland och Coop Göteborg samt på utvalda lokala Citygross butiker.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Mikael Olsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: 070 318 13 33

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.