Connect with us

Marknadsnyheter

KVARTALSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI – MARS 2023

Published

on

Årets tre första månader i korthet

 • Nettoomsättningen för koncernen i perioden januari till mars 2023 minskade med 43% jämfört med samma period föregående år. Utgifter för webbannonser har i stort sett upphört och stort fokus har lagts på försäljning till återförsäljare och via olika föreningar. Koncernens intäkter minskade med 50% under samma tidsperiod. Detta beror även på minskad takt i utvecklingsprojektet “Spåra Lantdjur”.
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -3 559 (kSEK -5 481) för perioden januari till mars 2023. Resultatförbättringen på ca 2 MSEK förklaras till största delen av minskade personal- och konsultkostnader (1,2 MSEK) och en tillfällig uppläggningskostnad för ett lån förra året (0,6 MSEK).
 • Periodens resultat uppgick till kSEK -3 661 (kSEK -5 630), nästan 2 MSEK bättre än samma period i 2022.
 • Kassaflödet uppgick till 110 kSEK för perioden  (-23 759 kSEK) där upptagna lån täckte kassaflöden för den löpande verksamheten.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Nordens största grupp av återförsäljare inom båttillbehör, Hjertmans Group, tar in C Security Systems AB som leverantör och startar försäljningen av C-pod mini i sina 50 butiker i samband med de svenska båtmässorna i februari och mars 2023. I gruppen ingår varumärkena Byggplast & Båtprylar, SeaSea, Hjertmans Båttillbehör, Norway Marine Supply och Maritim Båtutstyr.
 • Styrelsen för Bolaget beslutade den 14 februari 2022, med stöd av bemyndigande från extrastämman den 6 oktober 2022, om en till cirka 70 % garanterad nyemission av aktier om totalt cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader (”Nyemissionen”), att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Aktieägarna i C Security Systems AB höll extrastämma den 10 mars 2023. De huvudsakliga besluten som fattades var; 1) beslut om kvittningsemission, för aktieägare som tillsammans representerar mer än 10%. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital ökas med högst 3 900 000 kr genom en nyemission av högst 55 714 283 units, motsvarande högst 278 571 415 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kvitta fordringar på bolaget från ovanstående. 2) Fredrik Carlsson valdes in som ny styrelseledamot i styrelsen.
 • CSEC meddelar att Bolaget inleder samarbete med April Marine och Bigship. April Marine är en av Frankrikes största försäkringsförmedlare inom privatbåtsektorn med ca 100 000 kunder försäkrade i Frankrike, Kanada och Karibien. Bigship, en av Frankrikes största återförsäljare inom marina tillbehör har inkluderat C-pod mini i sitt sortiment.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • CSEC meddelar att de den 1 maj 2023 inleder ett samarbete med SMC, Sveriges Motorcyklister. CSEC kommer närvara på SMC:s stora event i Åre 12 – 14 maj, där Spåra Classic presenteras närmare för medlemsorganisationen som i år firar 60 år. Under maj månad kommer SMC:s medlemmar att kunna köpa Spåra Classic till ett mycket förmånligt pris via SMC:s hemsida.
 • Mellan 21 april och 14 maj sjösatte CSEC en kampanj tillsammans med Svenska Båtunionen. Samtliga medlemmar erbjöds ett mycket attraktivt pris på C-pod mini, som är CSECs senast utvecklade spårsändare för skydd och bevakning av båtar och vattenskotrar. Svenska Båtunionens medlemmar kommer att nå erbjudandet via Svenska Båtunionens nyhetsbrev och hemsida.
 • CSEC meddelar att de har genomfört en företrädesemission vilken tecknades till nivån för garantin om cirka 70 procent och Bolaget tillförs därmed cirka 6,6 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 2,4 MSEK.

Kommentarer från VD

Under första kvartalet 2023 har fullt fokus fortsatt varit att nå nya kunder, framför allt i Norden och Frankrike, för våra produkter under varumärkena C-pod och Spåra. I samarbete med svenska branschorganisationer inom båt- och MC-segmenten har flera medlemskampanjer avtalats och även andra branscher och länder visar intresse för liknande samarbeten kring våra produkter. I vår strävan att alltid ligga i framkant när det gäller teknik och kvalitet utvecklar vi våra produkter löpande. Projektet Spåra Lantdjur är fortsatt viktigt för bolaget och arbete pågår för att ta nästa steg. Omställningen från äldre till uppgraderade nya produkter har gått fortare än planerat och försäljningen av de äldre produkterna har därför minskat första kvartalet.  

Redan i början av 2023 inleddes samarbete med Nordens största återförsäljare inom marina tillbehör, Hjertmans Group. Hjertmans Group har över 50 butiker i Sverige, Norge och Danmark och C-pod mini har på kort tid blivit en av deras mest sålda spårsändare. I Frankrike tar BigShip, en av de största franska återförsäljarna, in C-pod mini i sitt sortiment lagom till säsongsstarten. Samtal förs med ytterligare återförsäljare i Norden och Frankrike. Flera av dessa är internationella kedjor, vilket ger stora möjligheter att öka försäljningen av våra produkter under 2023.

I slutet av första kvartalet inleddes nya diskussioner med Marine Assistance, bolagets logistikpartner i Frankrike. För att möta ökad efterfrågan och försäljning även i Frankrike, kommer Marine Assistance att bli CSECs generalagent och ta ett betydligt större ansvar för den franska marknaden som blir allt viktigare för bolaget. Detta för att klara korta ledtider, öka marknadsinsatser och hantera eventuella supportärenden lokalt. Marine Assistance kommer att bearbeta hela den franska marknaden tillsammans med CSEC. Förhandlingar, med syfte att öka bolagets försäljning, har genomförts med flera franska försäkringsbolag under våren. Både AXA och April Marine är väl förberedda och hoppfulla inför säsongen som nyss startat. WTWs verksamhet i Frankrike är dock fortsatt oklar, då strejkerna i vintras påverkat deras verksamhet negativt. Flera kontor i Frankrike har stängts och det är svårt att få besked om deras planer i Frankrike. Vi väntar ett klargörande från WTW angående pågående samarbete.

Under första kvartalet inleddes samarbete med flera svenska branschorganisationer där bolagets produkter passar väl in. Till att börja med kommer Svenska Båtunionens 180 000 medlemmar och Sveriges Motorcyklisters 60 000 medlemmar få möjlighet att köpa våra produkter till kampanjpriser via riktade medlemserbjudanden. Fler branscher och länder visar intresse för att genomföra den här typen av aktiviteter under 2023.

Projektet Spåra Lantdjur, som drivs i samarbete med Jordbruksverket, är fortsatt viktigt för bolaget. Även Svenska Samernas Riksförbund (SSR) visar intresse för projektet, som med viss anpassning kan appliceras på rennäringen.

Våra produkter uppskattas framför allt för att de är användarvänliga, högteknologiska, svensktillverkade och konkurrenskraftiga. För att ständigt ligga i teknisk och kvalitetsmässig framkant sker löpande produktutveckling. Omställningen från äldre till nya produkter går fortare än planerat, vilket passar väl in i bolagets strategi. Försäljning av äldre produkter kommer på sikt att ersättas helt av nya, mer tekniskt avancerade produkter. 

Jörgen Eberstein
VD

Jörgen Eberstein
VD
+46705220410
jorgen@csec.group

Om C Security Systems AB (publ)
IoT-bolaget C Security Systems, baserat i Stockholm, utvecklar, marknadsför och säljer högteknologiska skydds- och övervakningssystem på den globala marknaden under varumärkena Spåra och C-pod. Vår affärsidé är att skapa trygghet och förenkla för människor och företag genom att erbjuda smarta sensorsystem för att skydda människor, djur och rörliga tillgångar.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Förvärvar välbelägen fastighetsportfölj om ca 85 200 kvm för 1,3 Mdr kr

Published

on

By

Pressmeddelande
Stockholm den 28 maj 2024

Svenska Handelsfastigheter har ingått avtal om förvärv av en portfölj med handelsfastigheter för 1,3 Mdr kronor. Säljare är Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden, som agerar på uppdrag av sina klienter. Portföljen består av sju välbelägna fastigheter i Kristianstad, Kalmar, Västerås, Österåker och Sundsvall med en sammanlagd yta om cirka 85 200 kvm. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO hör till de största hyresgästerna och portföljens driftnetto uppgår till cirka 95 Mkr.

Portföljen håller god standard då samtliga fastigheter är uppförda 2008 – 2022. Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent och genomsnittlig hyresduration till cirka 4,8 år. Fastigheterna är strategiskt belägna i handelsområden just utanför respektive stadskärna. Beståndet passar väl in i Svenska Handelsfastigheters förvaltningsorganisation då flertalet fastigheter är belägna i anslutning till existerande bestånd.

”Vi ser goda möjligheter att vidareutveckla beståndet och därmed potential för att skapa ytterligare värde för våra ägare, bland annat då portföljen även innehåller byggrätter. Förvärvet förbättrar våra möjligheter att erbjuda nya och existerande hyresgäster än fler attraktiva etableringsmöjligheter i Sverige”, säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Genom förvärven stärker Svenska Handelsfastigheter sin position vid handelsplatserna Härlöv i Kristianstad, Hansa City i Kalmar, Erikslund i Västerås samt i Sundsvall där Birsta är det tredje största externhandelsområdet i Sverige. Därtill tillkommer Åkersberga som ny etableringsort för bolaget.

Tillträde beräknas ske den 30 maj 2024.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vd, Svenska Handelsfastigheter
thomas.holm@handelsfastigheter.se      
070 – 943 68 00

Jöran Rydberg, transaktionschef, Svenska Handelsfastigheter
joran.rydberg@handelsfastigheter.se
0707-97 14 75

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024 kl. 21.00 CEST.

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Till bolagets största ägare hör Kåpan Pensioner, Fjärde AP-fonden samt Länsförsäkringar Liv. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Partners Group avyttrar större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter

Published

on

By

2024-05-28
Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden som agerar på uppdrag av sina klienter, har ingått avtal om att avyttra en större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter för cirka 1,3 miljarder kronor. Portföljen, som varit ägd i strukturerna Sveafastigheter Fersen och Sveafastigheter Fersen II, har förvaltats av Brunswick Real Estate på uppdrag av Partners Group sedan 2015. Frånträde planeras äga rum den 30 maj 2024.

Portföljen omfattar sju fastigheter belägna i Västerås, Kalmar, Österåker och Kristianstad. Total uthyrbar yta uppgår till cirka 85 200 kvm, där ca 95 procent är uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktsperiod på 4,8 år. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO är bland de största hyresgästerna.

“Vi är glada att ha genomfört denna försäljning på uppdrag av Partners Group. Under de senaste åren har vi genomfört betydande initiativ i portföljen, inklusive säkrat stora hyresgäster, byggt om 8 500 kvm till EKO i Västerås, och utvecklat tre snabbmatsrestauranger för att ytterligare stärka lokala serviceerbjudanden. Vi vill tacka vår lokala samarbetspartner P&E Fastighetspartner för det goda samarbetet under åren och önskar Svenska Handelsfastigheter framgång med den fortsatta förvaltningen av denna välpositionerade portfölj”, kommenterar Annika Fridolf, VD för Fersen och Partner på Brunswick Real Estate.

Jan Hannappel, del av ledningsgruppen för Private Real Estate Europe på Partners Group, tillägger: ”Efter försäljningen av vårt finska innehav till Nyfosa 2022 är vi glada att rapportera ytterligare en stor avyttring inom Fersen-strukturerna med denna försäljning av vår svenska handelsportfölj, där vi genomfört flera värdeskapande projekt under åren.”

Colliers och Kilpatrick har agerat rådgivare åt säljaren i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Annika Fridolf, VD Fersen och Partner på Brunswick Real Estate
p: +46 73 125 15 05
e:
annika.fridolf@brunswickrealestate.com

Om Brunswick Real Estate:
Brunswick är en nordisk fastighetsinvesterare som erbjuder förvaltningstjänster inom olika tillgångsslag. Brunswick bygger oberoende, hållbara investeringsplattformar inriktade på specifika investeringsstrategier, och arbetar nära tillsammans med nordiska och internationella investerare samt lokala fastighetspartners. Teamet består av cirka 65 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, vänligen besök: www.brunswickrealestate.com

Om Partners Group
Partners Group är en av de största aktörerna inom den globala icke-noterade marknaden, med 1 900 medarbetare och cirka 150 miljarder USD i förvaltade tillgångar. Företaget har investeringsprogram och anpassade mandat inom private equity, private credit, infrastruktur, fastigheter och royalties. Med sitt arv i Schweiz och sin huvudsakliga närvaro i Amerika i Colorado är Partners Group byggt annorlunda än resten av branschen. Företaget nyttjar sin differentierade kultur och sin operativt inriktade strategi för att identifiera attraktiva investeringsteman och bygga upp företag och tillgångar till marknadsledare. För mer information, besök gärna www.partnersgroup.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Wyld Networks AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Published

on

By

Wyld Networks AB offentliggör härmed årsredovisningen för 2023.

Årsredovisningen är bifogad till detta meddelande. Den finns också tillgänglig för nedladdning på företagets webbplats:
https://wyldnetworks.com/investor-relations

 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende fortsatt drift

Revisorn lämnade följande upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentlig osäkerhetsfaktor om fortsatt drift.

”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på redogörelsen i förvaltningsberättelsen under avsnittet Likviditet och finansiering där det framgår att styrelsen är medveten om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. Vid varje finansieringsrunda föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

 

Styrelsen och verkställande direktören i Wyld Networks AB är medvetna om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering.

Styrelse och VD arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. I alla finansieringsrundor föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas, varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.