Connect with us

Marknadsnyheter

Kvartalsrapport oktober – december 2023

Published

on

Stockholm, Sverige, 26 januari, 2024
(NYSE: ALV och SSE: ALIV.sdb)

Q4 2023: Rekordförsäljning och stark lönsamhet

Finansiell sammanfattning Kv4
$2 751 miljoner försäljning
18% försäljningsökning
16% organisk försäljningsökning*
8,6% rörelsemarginal
12,1% justerad röreslemarginal*
$2,71 vinst/aktie, 51% ökning
$3,74 justerad vinst/aktie*, 105% ökning

Utsikter för helåret 2024
Cirka 5% organisk försäljningsökning
Cirka 0% valutaeffekt på försäljningen
Cirka 10,5% justerad rörelsemarginal
Cirka $1,2 miljarder operativt kassaflöde

Alla förändringstal i denna rapport jämför med motsvarande period året innan, om inte annat anges.
 

Viktiga händelser i verksamheten under det fjärde kvartalet 2023

  • Rekordförsäljning med en organisk* ökning om 16%, vilket var 7%-enheter bättre än tillväxten för den globala fordonsproduktion på 9% (S&P Global januari 2024). Vi överträffade fordonsproduktionen i alla regioner, förutom i Kina, främst på grund av nya produktlanseringar och högre priser. I Kina ökade fordonsproduktionen med 31% för inhemska tillverkare med generellt lägre säkerhetsinnehåll medan den endast ökade med 7% för globala tillverkare med generellt högre säkerhetsinnehåll.
  • Lönsamheten ökade kraftigt, med positiv påverkan av prisökningar, organisk tillväxt, och våra besparingsåtgärder. Rörelseresultatet uppgick till 237 MUSD och rörelsemarginalen 8,6%. Justerat rörelseresultat* förbättrades från 233 MUSD till 334 MUSD och justerad rörelsermarginal* ökade från 10,0% till 12,1%. Avkastining på sysselsatt kapital uppgick till 24% och justerad avkastning på sysselsatt kapital* till 33%.
  • Operativt kassaflöde var fortsatt starkt, och uppgick till 447 MUSD. Fritt kassaflöde* var oförändrat 297 MUSD. Skuldkvoten* förbättrades till 1,2x från 1,3x i tredje kvartalet 2023, trots aktieägaravkastning på 207 MUSD i form av utdelningar och aktieåterköp. Utbetald utdelning uppgick till 0,68 USD per aktie (3% ökning), och 1,51 miljoner aktier återköptes och makulerades i kvartalet

*För ej U.S. GAAP se jämförelsetabell.
 

Nyckeltal

MUSD, förutom aktiedata Kv4 2023 Kv4 2022 Förändring År 2023 År 2022 Förändring
Försäljning $2 751 $2 335 18% $10 475 $8 842 18%
Rörelseresultat 237 230 3,1% 690 659 4,7%
Justerat röreseresultat1) 334 233 43% 920 598 54%
Rörelsemarginal 8,6% 9,8% -1,2 6,6% 7,5% -0,9
Justerad rörelsemarginal1) 12,1% 10,0% 2,2 8,8% 6,8% 2,0pp
Vinst per aktie2) 2,71 1,80 51% 5,72 4,85 18%
Justerad vinst per aktie1,2) 3,74 1,83 105% 8,19 4,40 86%
Operativt kassaflöde $447 $462 -3,4% $982 $713 38%
Avkastning på sysselsatt kapital3) 24,4% 24,3% 0,1 17,7% 17,5% 0,2
Justerad avkastning på sysselsatt kapital1,3) 32,9% 24,9% 8,1 23,1% 16,0% 7,1
1) Exklusive effekter från kapacitetsanpassningar, kartellrelaterade ärenden och för helår 2023 Andrewsförlikningen. Ej U.S. GAAP, se jämförelsetabell. 2) Efter utspädning när tillämpligt och exkl. återköpta aktier. 3) Annualiserat rörelseresultat och vinstandelar i minoritetsbolag i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

 
Kommentar från Mikael Bratt, VD & koncernchef

Som vi indikerat under hela året avslutade vi 2023 starkt. Vi uppnådde eller överträffade alla våra indikationer för 2023. Försäljning och justerat rörelseresultat slog nya rekord medan det operativa kassaflödet fortsatt var starkt. Jag är nöjd med att bruttomarginalen förbättrades väsentligt. Vår marknadsandels-position på 45% understöds av att orderingången 2023 var den högsta under de senaste fem åren, med en bra mix av både nya och traditionella fordonstillverkare med bra blanding av plattformar för elbilar och förbränningsmotorer.

Vi ökade aktieägaravkastningen till mer än 200 MUSD under kvartalet samtidigt som vi fortsatte att förbättra vår skuldkvot. I slutet av 2023 hade vi återköpt aktier för nära 0,5 miljarder USD inom ramen för vårt återköpsprogram på 1,5 miljarder USD.

Vi överträffade fordonsproduktionen i alla regioner förutom Kina, som hade en mycket stark fordonsproduktion för inhemska fordonstillverkare med generellt lägre säkerhetsinnehåll. Vi stärkte vår marknadsposition i Kina och vår orderingång var stark på en snabbrörlig marknad, där inhemska fordonstillverkare nu står för drivkraften bakom fordonsproduktionensutvecklingen.
Vi fortsätter att leverera gällande våra planer för strukturella kostnadsbesparingar, med cirka 75% av de planerade indirekta personalminskningarna detaljerade och kommunicerade. Vi ser också positiva effekter på produktiviteten i tillverkningen.

Vårt resultat för 2023 utvecklades i hög grad som vi indikerade med en kraftig kostnadsmotvind i början av året, vilket ledde till ett svagt första kvartal. Kvartal för kvartal förbättrades dock vårt resultat, drivet av inflationskompensation från våra kunder, effektiviseringar och organisk tillväxt, vilket ledde till en betydande lönsamhetsförbättring för helåret. Vår hållbarhetsagenda ger resultat med goda framsteg när det gäller utsläpp av växthusgaser, användning av förnybar el och incidentfrekvens.

Säsongsvariationerna från tidigare år kommer sannolikt att upprepas under 2024, med en förväntad justerad rörelsemarginal för första kvartalet på cirka 7%, följt av gradvisa kvartalsvisa förbättringar, vilket leder till en justerad rörelsemarginal för helåret 2024 på cirka 10,5%. Viktiga drivkrafter för marginalutvecklingen för helåret är fortsatt förbättring av avropsstabiliteten, att vi växer snabbare än fordonsproduktionen och positiva effekter från våra strategiska och strukturella initiativ. Det förbättrade resultat som vi förväntar oss under 2024 bör ta oss ett viktigt steg närmare vårt mål om cirka 12% justerad rörelsemarginal.
 

Inquiries: Investors and Analysts

Anders Trapp
Vice President Investor Relations
Tel +46 (0)8 5872 0671

Henrik Kaar
Director Investor Relations
Tel +46 (0)8 5872 0614

Inquiries: Media

Gabriella Etemad
Senior Vice President Communications
Tel +46 (0)70 612 6424

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2024 kl 12.00 CET.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Tableflip Entertainment erhåller uppdragsavtal till ett värde om ca 3,2 miljoner kr

Published

on

By

Tableflip Entertainment har ingått ett uppdragsavtal med ett större spelbolag till ett värde om ca 3,2 miljoner kr. Avtalet avser en remaster av ett klassiskt spel som kommer att relanseras för PC och konsol.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), gameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Se Mikaela Lauréns comeback live och gratis

Published

on

By

Lördagen den 24 februari går 48 åriga Mikaela Laurén upp i ringen igen, fem år efter att hon la handskarna på hyllan och två år efter hon blev mamma. Pluto TV sänder matchen live och gratis på Pluto TV Sport med start klockan 20.45.

2018 la den före detta 7-faldige världsmästaren i boxning, Mikaela Laurén, boxningshandskarna på hyllan för att bli mamma. Lauréns hade 32 vinster och 6 förluster bakom sig när hon slutade och innan boxningen hade hon även en karriär som simmerska med 16 nationella mästerskap, 3 svenska rekord och en sjundeplats vid VM i Rio de Janeiro 1995 i ryggen.

Mikaela kände sig dock aldrig helt klar med boxningen och nu på lördag gör hon, nu som 48 åring småbarnsmamma, comeback i boxningsringen på Danish Fight Night i Köpenhamn. Mikaela kommer att möta den 20 år yngre Rumänsk/Spanskan Ioana Fecioru och Pluto TV sänder matchen live och gratis på Pluto TV Sport.

Se Mikaela Lauren vs. Ioana Fecioru live på Pluto TV Sport den 24 februari med start klockan 20.45.

Se Pluto TV här: www.pluto.tv

För mer information kontakta:

Peter Frantzell
Mail: peter@strandberghaage.se
Tel: 0707-592558

Om Pluto TV
Pluto TV, en del av Paramount, är den ledande gratis streaming-tv-tjänsten och levererar hundratals linjära livekanaler och tusentals titlar on-demand till en global publik. Den Emmy®-belönade tjänsten erbjuder en mängd kurerade kanaler i samarbete med över 400 internationella medieföretag. Pluto TV erbjuder ett brett utbud av genres inom bland annat film, serier, sport, nyheter, livsstil, barnprogram och mycket mer. Pluto TV kan lätt streamas över mobil, webb och anslutna TV-enheter. Från huvudkontoret i Los Angeles sträcker sig Pluto TV:s växande internationella nätverk över tre kontinenter och 35 marknader.

Continue Reading

Marknadsnyheter

60 procent av energikonsumenterna i Sverige kan inte bidra mer till den gröna omställningen

Published

on

By

Den gröna omställningen kräver att konsumenter förändrar sitt beteende. Men 60 procent av energikonsumenterna i Sverige anser att de redan gör vad de kan, visar en ny global undersökning. Majoriteten av svenskarna skulle inte klara av en energiprisökning på 10 procent. Fyra av tio är ändå villiga att betala prispremium för hållbara produkter och tjänster, men lika många säger att de inte känner till vilka beteenden och investeringar som behövs för att vara mer hållbar. En majoritet anser att energibolagen har ett huvudansvar i att driva omställningen, och många ser aktörer inom energi som en pålitlig källa till information kring vilka val som är hållbara.

Studier av IPCC (Förenta nationernas klimatpanel) visar att 70 procent av den gröna omställningens effekter är beroende av att konsumenter ställer om sina konsumtionsval, beteenden och sin livsstil. Men enligt en stor undersökning från rådgivnings- och revisionsföretaget EY bland energikonsumenter i Sverige och globalt så är konsumenterna inte redo för den gröna omställningens krav. 60 procent av svenska konsumenter uppger att de redan gör vad de kan för att vara hållbara. På global nivå upplever energikonsumenter ett än mindre handlingsutrymme – 74 procent uppger att de inte kan öka sin hållbarhet. Energikonsumenterna anser i stället att staten och energibolagen har huvudansvaret för den gröna omställningen, och i Sverige anser endast 14 procent att individen bär ett stort ansvar. Detta visar EY Energy transition consumer insightsen undersökning bland 21 000 energikonsumenter i 21 länder varav 1000 respondenter i Sverige.

De flesta energikonsumenter i Sverige vill ändå bidra, och 39 procent är villiga att betala ett prispremium för hållbara tjänster och produkter. Men många har inte möjlighet att betala mer för ökad hållbarhet. Endast 10 procent av svenska energikonsumenter skulle betala över 10 procent mer på sin elräkning för mer förnybara energikällor, vilket är hälften så många som globalt. 57 procent av svenska konsumenter uppger även att deras hushållsbudget inte skulle klara av en 10 procent högre energikostnad. Det återspeglas i att endast en av fyra konsumenter överväger att investera i förnybara energisystem till hemmet, vilket kan jämföras med att en av tre globala energikonsumenter överväger dessa investeringar. I Sverige uppger tre av fyra energikonsumenter att de inte överväger eller saknar möjlighet att investera i ett mer hållbart hem, och dessa är till högre grad låginkomsttagare och boende i hyresrätt.

– Det finns en uppenbar klyfta mellan den roll konsumenter behöver och förväntas spela i den gröna omställningen, och den roll de i nuläget kan och vill ta på sig. För att öka hållbarhetsengagemanget och se verkliga förändringar krävs innovativa lösningar som både underlättar för konsumenter att agera hållbart och samtidigt tar hänsyn till deras ekonomiska situation. Att skapa möjligheter för alla att delta i den gröna omställningen kommer att vara en av många nycklar till framgång, säger Anna Hed, ansvarig för Customer och Business transformation och rådgivare till energisektorn på EY Sverige.

Energiaktörer med större kundfokus kan visa vägen
Även om konsumenter vill och försöker göra rätt, kan bristande kunskap begränsa de positiva effekterna. EY:s undersökning visar att 39 procent av svenska konsumenter uppger att de inte har tillräcklig kunskap om vilka beteenden och investeringar som skulle göra deras hushåll mer hållbart, och färre än en fjärdedel har god förståelse för de nyckeltermer som används för att kommunicera kring hållbarhet. Det är exempelvis endast 12 procent som har god förståelse för ”koldioxidneutral” och än färre förstår vad ”netto-noll” betyder. Av de som uppnått positiva beteendeförändringar och gjort hållbara investeringar, uppger 66 procent att negativa beteenden som ökad användning av en billigare lösning till viss del kompenserat för den positiva effekten. Vanor och bekvämlighet är även en faktor, och endast en tiondel av de med gasdriven värmepanna, spis eller grill överväger att byta till ett eldrivet alternativ.

Energikonsumenter i Sverige förväntar sig att myndigheter och företag ska visa vägen och leda den gröna omställningen. 60 procent anser att regeringen har ett huvudansvar, och 52 procent tycker att energibolagen bär ett huvudansvar för att driva den gröna omställningen. Konsumenterna har också gott förtroende för dessa aktörers råd och anvisningar om vad som är hållbart. 44 procent uppger att myndigheters hemsidor är bland de mest pålitliga källorna till hållbarhetsinformation, och 39 procent anser att energibolag är bland de mest förtroendeingivande.

– Trots ett stort fokus på hållbarhet, både medialt och bland företagen, har konsumenterna svårt att navigera bland alla alternativ och termer. Det krävs därför ett ännu större kundfokus från energibolagen för att göra det lättare för konsumenten att välja klimatsmart samt att förstå nyttan av sitt val. Konsumenterna är villiga att lyssna på energibolagens råd och insikter, med det förtroendekapitalet har få företag tagit vara på. Att företag förstår och anpassar sig till kundernas kommunikativa behov kommer att vara kritiskt för den gröna omställningen, säger Christian Grauers, ansvarig rådgivare inom energi, EY Sverige.

Anna Hed ansvarig fr Customer och Business transformation och rdgivare till energisektorn p EY Sverige

Om EY Energy transition consumer insights report
Under 2023 genomförde EY för tredje året i rad en undersökning bland energikonsumenter i 21 länder. Sammanlagt har 21 000 konsumenter över 18 år svarat på frågor om värderingar, behov och engagemang gällande energi. Undersökningen utgick från att energiomställningen drivs av och påverkar alla konsumenter. Respondenterna är såväl fakturabetalare som icke-fakturabetalare i alla åldrar och inkomstskikt. Undersökningen bestod av en ca 15 minuter lång webbenkät.

För mer information om undersökningen, de svenska resultaten eller intervju med Anna Hed, kontakta:
Stina Gustafsson, PR-chef, EY i Sverige, 073-3550631, stina.gustafsson@se.ey.com

Om EY
På EY arbetar vi varje dag för att uppfylla vårt syfte ”Building a better working world” och skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare och samhället i stort. Med stöd av data och teknik bygger vi förtroende på finansmarknader och hjälper våra kunder att växa och utvecklas. Vi samarbetar inom våra tjänsteområden revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt, strategi och transaktioner. Tillsammans kan vi ställa bättre frågor för att hitta nya svar på de komplexa utmaningar som världen står inför i dag.

EY syftar på den globala organisationen och kan referera till ett eller flera av medlemsföretagen inom Ernst & Young Global Limited som vart och ett är en separat juridisk enhet. Ernst & Young Global Limited, ett bolag registrerat i Storbritannien, tillhandahåller inte tjänster till kunder. Information om hur EY samlar och använder persondata och en beskrivning av vilka rättigheter individer har enligt dataskyddslagen finns på ey.com/privacy. Medlemsföretag inom EY tillhandahåller inte juridiska tjänster där det inte är förenligt med lokal lagstiftning. För mer information om vår organisation, besök gärna www.ey.com/se

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.