kvartalsrapport Q1 21/22

| 25 november, 2021 | 0 kommentarer

Q1 21/22 var ännu ett bra kvartal

Under Q1 21/22 ökade antalet av uthyrningar med 30% jämfört med samma period förra året och omsättningen ökade med 28% jämfört med Q1 21/22.

Freetrailer Group A/S avlägger kvartalsrapport Q1 för koncernen för räkenskapsperioden
01-07-2021 – 30-09-2021.

Kv4 KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK (01-07-2021 – 30-09-2021)

(inom parentes anges motsvarande period förra året)

  • Nettoomsättning 16 162,0 (12 666,1)
  • EBITDA 4 696,5 (2 610,0)
  • Resultat före skatt 4 300,9(2 150,5)
  • Eget kapital 20 493,1 (14 353,2)
  • EPS (Earnings Per Share) 0,36 (0,18)
  • Soliditetsgrad 58% (61%)

Uthyrningstillväxten under Q1 21/22 blev 30,8 % jämfört med Q1 20/21. Antalet uthyrningar under Q1 21/22 var 196 213 mot 150 000 samma kvartal förra året

Omsättningen under Q1 21/22 uppgick till 16,2 miljoner DKK, jämfört med förra årets 12,7 miljoner DKK. motsvarande en tillväxt på 27,6 %

Rörelseresultatet (EBITDA) för Q1 21/22 blev 4,7 miljoner DKK jämfört med 2,6 miljoner DKK under Q1 20/21. Det bästa resultatet i Freetrailers historia.

Resultatet före skatt för Q1 21/22 har värderats till 4,3 miljoner DKK mot 2,2 miljoner DKK under Q1 20/21.

Förväntningar för räkenskapsåret 21/22 är intakta
Baserat på den positiva utvecklingen under Q1 21/22 behåller vi de ambitiösa förväntningarna för räkenskapsåret 21/22. Vi räknar därmed med att öka antalet släpvagnar med 750 till 2 900. Omsättningen förväntas för 21/22 hamna i intervallet 63-65 miljoner DKK, och ett resultat före skatt förväntas hamna i intervallet 7-9 miljoner DKK.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
”Framtiden ser ljus ut för Freetrailer. Vi har skapat en stark ekonomisk grund, vi fortsätter att stärka vår position på de nordiska marknaderna och vi är på god väg även på nya marknader. Vi har fantastiska partnerrelationer, vi har utökat vår produktportfölj, och vi har en ny och förstärkt styrelse. Sammantaget bådar det gott för våra möjligheter att ta vara på den digitala delningsekonomin och hållbara tidsandan”.

Strategiska mål och möjligheter inför 24/25:
”Freetrailer har ett övergripande strategiskt mål att sprida sin digitala delningsekonomiska tjänst till alla länder, städer och territorier där basen för dessa tjänster finns.

Under de kommande åren kommer Freetrailer att utnyttja den framgång och det momentum vi skapat i Norden för att dels befästa vår position på dessa marknader och inte minst utnyttja våra starka partnerrelationer för att sprida vårt koncept på nya marknader.

Vår långsiktiga förväntning är en total marknadsposition på 6 800 uthyrningsprodukter med totalt 1 600 000 uthyrningar vid utgången av verksamhetsåret 24/25. Detta kommer att säkerställa Freetrailer en omsättning i storleksordningen 150 miljoner DKK”.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: 
[email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med missionen att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform.

Med en 100% självbetjänande lösning via Freetrailer appen och elektroniskt lås ges Freetrailers kunder och samarbetspartners full flexibilitet och idag har mer än 4 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 60 samarbetspartner
Över 450 avhämtningsplatser
Över 2 100 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. 

Ticker code: FREETR

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *