Kvartalsrapport Q2/2022: Förbättrad försäljning skapar tillförsikt

| 19 juli, 2022 | 0 kommentarer

Väsentliga händelser under kvartalet

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • I juni tecknade Enzymatica AB ett låneavtal med de tre största ägarna samt bolagets VD och styrelseordförande om maximalt 20 MSEK som kan utnyttjas för att stötta bolagets likviditet i perioder med lägre försäljning.
 • I juni visade data från en pågående in-vitro-studie att ColdZyme blockerar omikronvirus från att binda till mänskliga celler. Fortsatta kliniska studier krävs för att fastställa effekten hos människor.
 • För att säkerställa den långsiktiga finansieringen av verksamheten har styrelsen i juli beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 74,7 MSEK. Nyemissionen är till 100 % garanterad genom teckningsförbindelser tillsammans med garantiåtaganden från företagets tre största ägare samt styrelseordförande och VD.

 

Andra händelser under kvartalet

 

 • I juni meddelade patentmyndigheten i Mexiko att man beviljat patent för det torsktrypsin som är en av nyckelkomponenterna i ColdZyme. Patentet gäller till 2036. 
 • Den första leveransen skickades till Mexiko inför Sanofis lansering på den mexikanska marknaden. Det är första gången Enzymaticas munspray säljs på andra sidan Atlanten.
 • Den 1 juli skickade Enzymatica in ansökan om att godkänna ColdZyme enligt EU:s MDR-regelverk.

 

Andra kvartalet

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,6 MSEK (6,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till -15,9 MSEK (-20,0).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning,
  uppgick till -0,10 SEK (-0,14).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten
  uppgick till -21,5 MSEK (-14,4).
 • Nettoomsättningen uppgick till 13,8 MSEK (23,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till -34,0 MSEK (-28,7).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,22 SEK (-0,20).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten
  uppgick till -31,7 MSEK (-13,1).

 

”Under andra kvartalet ökade försäljningen i Sverige med 222 % jämfört med samma period 2021 och försäljningen var även högre än samma period 2020 och 2019. På de marknader som hanteras av våra samarbetspartners är vår försäljning i nivå med samma period föregående år. Den företrädesemission som offentliggjordes i dag gör att Enzymatica står på en stabil grund inför kommande år och bland annat får möjlighet till fler kliniska studier och kraftfull marknadsföring”, säger Claus Egstrand, VD.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig via www.enzymatica.se/se/investerare/finansiella-rapporter

 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2022
kl. 08:30 CET.

 

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: [email protected]

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post:
[email protected]

Enzymatica AB har säte i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se. Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00, E-post: [email protected].

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.