Connect with us

Marknadsnyheter

Kvinnor mår sämre än män efter hjärtinfarkt

Published

on

Närmare tio procent fler kvinnor än män anger att de känner oro, stress och nedstämdhet efter hjärtinfarkt. Det framkommer av det svenska kvalitetsregistret Swedeheart, som nyligen har publicerat sin årsrapport med två helt nya mätvärden. Hjärt-Lungfonden och Swedeheart lyfter nu betydelsen av att ta in psykosociala faktorer i behandlingen efter hjärtinfarkt.

– Att kvinnor mår psykiskt sämre efter hjärtinfarkt än män är oroande, men också något vi nu kan ta fasta på tack vare registerforskningen. Genom att mäta graden av oro, stress och nedstämdhet hos hjärtinfarktpatienter får forskningen en bättre beskrivning av problemet och vården större möjligheter att ge människor adekvat behandling i form av till exempel stresskola, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Inom den sekundärpreventiva uppföljningen efter hjärtinfarkt har Swedeheart infört nya variabler för den psykiska hälsan hos infarktpatienterna. Både vid den första och andra uppföljningen efter hjärtinfarkt får patienterna frågor om graden av oro och stress respektive graden av nedstämdhet. Vid båda uppföljningarna 2022 uppgav kvinnor i högre utsträckning än män att de är oroliga, stressade och nedstämda. Skillnaden mellan könen var närmare tio procent.

Den som en gång har haft en hjärtinfarkt löper ökad risk att drabbas på nytt. Därför är det viktigt att inte bara medicinera utan också delta i rehabilitering och aktivt förbättra sina levnadsvanor. Enligt Swedeheart kan adekvat psykosocialt stöd öka sannolikheten för att hjärtinfarktpatienter agerar enligt rekommendationerna.

– Inom eftervården av hjärtinfarkt har man tidigare valt parametrar som är relativt lätta att mäta, behandla och har tydliga behandlingsmål, till exempel rökning och blodsocker. I takt med forskningsframsteg och ändrade levnadsvanor, till exempel minskad rökning och ökat stillasittande, framträder andra riskfaktorer. Idag finns forskning som visar att stöd av en psykolog eller kurator bidrar till framgångsrik rehabilitering efter hjärtinfarkt. En annan framgångsfaktor är att skapa multidisciplinära sjukvårdsteam som leds av en medicinskt ansvarig läkare, säger Emil Hagström, överläkare och docent vid Hjärtsektionen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Idag vet man att det finns en koppling mellan negativ stress och hjärt-kärlsjukdom. Anledningen till att kvinnor upplever mer stress och nedstämdhet efter hjärtinfarkt än vad män gör finns det ännu så länge inga tydliga vetenskapliga svar på. Men man vet att kvinnor generellt upplever mer stress och nedstämdhet än män och att kvinnor generellt inte har samma psykosociala stöd från närstående som män har.

För mer information, kontakta: Anna Aderlund, presskontakt Hjärt-Lungfonden, tel. 070-854 42 39, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Bilder och bilagor:
Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden
Emil Hagström, överläkare och docent vid Hjärtsektionen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och ordförande i arbetsgruppen för sekundärprevention i Swedeheart.

-Diagram och data över oro, stress och nedstämdhet: se bilaga.

Om sekundärprevention

För att minska risken för återinsjuknande sätter sjukvården in en rad åtgärder, så kallad sekundärprevention, efter hjärtinfarkt. Åtgärderna omfattar bland annat blodtrycks- och blodfettssänkande samt blodproppsförebyggande medicinering, hjälp för rökare att sluta röka, fysiskt träningsprogram samt kostråd. Tillägget av de två mätvärdena för stress/oro respektive nedstämdhet ökar möjligheten att hjälpa de vars psykiska ohälsa bidragit till hjärtinfarkten. Efter hjärtinfarkt följs de drabbade upp i Swedehearts register sex till tio veckor samt cirka ett år efter insjuknandet. Även två besök hos fysioterapeut ingår i registret.

Om kvalitetsregistret SWEDEHEART

Swedehearts primära syfte är att stödja sjukvården i dess strävan mot evidensbaserade behandlingar med högsta möjliga kvalitet vid olika sjukdomar i hjärtat. Den långsiktiga målsättningen är att bidra till en minskad dödlighet och sjuklighet hos hjärtpatienterna och att öka kostnadseffektiviteten i vården. Registret ger sjukhusen återkoppling och gör att de kan jämföra sina behandlingar och resultat med andra vårdgivare såväl som med egna, tidigare resultat. Under den tid som vården har registrerats, jämförts öppet och publicerats offentligt har följsamheten till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av hjärtsjuka ökat dramatiskt, vilket innebär att den svenska hjärtinfarktsvården blivit alltmer jämlik samtidigt som kvaliteten har ökat. Under motsvarande tid har dödligheten i hjärtinfarkt halverats, färre patienter återinsjuknar och fler lever med högre livskvalitet. Kvalitetsregistret består av ett antal delregister:

  • Riks-HIA registrerar den akuta vården vid hjärtinfarkt
  • SEPHIA registrerar de sekundärpreventiva insatserna efter infarkt
  • SCAAR registrerar kranskärlsingrepp
  • Svenska hjärtkirurgiregistret registrerar alla kirurgiska ingrepp i hjärtat
  • SWENTRY registrerar alla kateterburna hjärtklaffingrepp
  • Det kardiogenetiska registret registrerar ärftliga hjärtsjukdomar
  • RiksSvikt registrerar hjärtsvikt

Registret utgör en viktig grund för forskning och har bidragit till att utveckla hjärtvården i hela världen. Swedeheart finansieras bland annat av Svenska Kardiologföreningen, Svensk Förening för Thoraxradiologi, Svensk Thoraxkirurgisk Förening, Svenska Hjärtförbundet och Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfondens skrift om stress

Fakta om hjärtinfarkt (Källa: Hjärt-Lungfonden)

Hjärtinfarkt är: När en blodpropp bildas i något av hjärtats kranskärl och orsakar akut syrebrist i hjärtat.

Drabbade och döda: Sjukdomen är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. I fjol inträffade 23 200 hjärtinfarkter i Sverige och knappt 4 700 personer dog till följ av sin hjärtinfarkt. I Sverige får i genomsnitt tre personer i timmen en hjärtinfarkt. Inte bara äldre, utan även yngre och personer mitt i livet drabbas.

Forskningsframgångar: Tack vare forskning som resulterat i bättre vård, behandlingar och livsstilsråd har antalet dödsfall i hjärt-kärlsjukdom närmare halverats sedan millennieskiftet.

Forskningens mål: Att förutse och förhindra hjärtinfarkter, samt ta fram nya behandlingar som ger dem som genomlevt en hjärtinfarkt fler friska år.

Behandling: Akut ballongvidgning (PCI) är den vanligaste rekommenderade metoden vid akutbehandling av hjärtinfarkt. Propplösande medicin (trombolys) rekommenderas vid längre transporter som tar mer än två timmar.

Mer pengar behövs: Som största fristående finansiär av forskning i hjärt- och lungsjukdomar stödjer Hjärt-Lungfonden löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Mer information om hjärtinfarkt hittar du här.

Fakta: Fem vanliga symptom vid hjärtinfarkt* (Källa: Hjärt-Lungfonden)

1. Tryckande eller sprängande smärta mitt i bröstet.

2. Ihållande smärta som strålar ut i armar, hals, nacke, käkar, mage eller rygg.

3. Stark trötthet och orkeslöshet.

4. Illamående, kallsvett och yrsel.

5. Andnöd och ångest.

*Symptomen vid hjärtinfarkt kan variera väldigt mycket mellan olika individer, inte minst mellan män och kvinnor. Ovanstående symptom är dock de allra vanligaste.

När någon drabbas

Ring 112 direkt! En hjärtinfarkt kräver alltid ambulanstransport för snabbast och bästa möjliga vård och behandling. Den som drabbas av en hjärtinfarkt ska inte ta sig till sjukhuset på egen hand och närstående ska inte skjutsa den drabbade till sjukhuset.

Om Hjärt-Lungfondens arbete: www.hjart-lungfonden.se
Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och i dag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Information om Hjärt-Lungfondens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår
personuppgiftspolicy.

Anna AderlundPress- och PR-ansvariganna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Bostadsministern besökte K2A:s studentbostäder

Published

on

By

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) besökte idag K2A Knaust & Andersson Fastigheters studentbostäder i Barkarbystaden i Järfälla. Ministern träffade studenter som tack vare bygget av nya studentbostäder kunnat flytta till Stockholmsregionen för att studera och fick även se konkreta exempel på K2A:s prisbelönta hållbarhetsarbete.

– Att kunna hitta en bostad på den ort där man får en studieplats är en förutsättning för att kunna börja en ny utbildning. Det är oerhört viktigt för Sverige som kunskapsnation att det finns tillräckligt med tillgängliga studentbostäder, säger Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister (KD).

K2A är ett av få rikstäckande studentbostadsföretag och har studentbostäder från Lund i söder till Kiruna i norr med en gemensam kö för samtliga orter, som alla som fyllt 16 år kan ställa sig i – oavsett var de sedan kommer att studera.

– När man är ung är det väldigt svårt att på förhand veta vad eller var man kommer att plugga efter gymnasiet. Det kan också vara så att man vill byta lärosäte när man väl börjar läsa på universitet eller högskola. Vi ser att det finns en väldigt stark poäng med att det finns ett studentbostadsföretag som har bostäder i alla delar av landet, säger Johan Knaust, vd på K2A.

Mer från ministerbesöket går att lyssna på i kommande avsnitt av K2A:s egen podd Den gröna fastighetspodden.

För ytterligare information:
Johan Knaust, vd, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Pontus Ekerljung, pr-chef, 073-024 36 00, pontus.ekerljung@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB – det gröna fastighetsbolaget – förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är noterade på Nasdaq Stockholm.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Navian inleder samarbete med Propstreet

Published

on

By

Navian och Propstreet är glada över att meddela att bolagen inleder ett strategiskt partnerskap med syfte att skapa en mer transparent och effektiv marknad för bostadsfastighetsutveckling.

Som två prisbelönta företag vid årets Nordic PropTech Awards, för med sig detta partnerskap toppmodern teknologi och djup branschkunskap för att erbjuda fastighetsinvesterare och utvecklare innovativa lösningar för fastighetsutveckling.

 ”Vi är mycket nöjda över att samarbeta med Propstreet. Deras rykte som ett ledande PropTech-företag och engagemang för att skapa en mer transparent fastighetsmarknad gör dem till den perfekta partnern för oss. Detta partnerskap kommer att möjliggöra att vi kan erbjuda nya och spännande projekt för våra kunder, vilket resulterar i en bättre fastighetsupplevelse för alla”, säger Sergey Kazachenko, VD på Navian.

”Det gläder oss att kunna samarbeta med Navian i vårt gemensamma mål att skapa en mer transparent och effektiv marknad för kommersiella fastigheter. Navians internationella nätverk och expertis inom branschen gör dem till den perfekta partnern för oss. Tillsammans är vi engagerade i att öka likviditeten på marknaden och tillhandahålla innovativa lösningar som gynnar fastighetsinvesterare och utvecklare”, säger Henrik Olofsson, VD på Propstreet.

Genom detta partnerskap är Navian och Propstreet engagerade i att driva positiv förändring och göra fastighetsmarknaden mer tillgänglig och effektiv. Som ett resultat kan fastighetsinvesterare och utvecklare förvänta sig en omfattande och effektiv upplevelse som kommer att förändra deras tillvägagångssätt för bostadsfastighetsutveckling.

Matias Rodriguez
Head of Marketing
E-post:matias.rodriguez@naviangroup.com

Tel: +46 705 65 44 55

Navian Tech är den första digitala plattformen på marknaden som kopplar samman alla faserna i fastighetsutvecklings– och investeringsresan. Plattformen erbjuder de tjänster du behöver för att göra fastighetsinvesteringar och fastighetsutveckling enklare, mer effektivt och mer tillgängligt för alla. 

Företagets vision är att öppna dörren till nya sätt att utveckla och investera i fastigheter för privata och institutionella investerare, små och mellanstora utvecklare samt andra inom fastighetstjänster och teknikleverantörer. Navian Tech grundades i Sverige och är numera också verksamt i Storbritannien. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

BELLPAL med Motorola, Moto Watch har fått förfrågan av Connect America

Published

on

By

BELLPAL med  Motorola, Moto Watch har fått förfrågan av Connect America om att leverera lösningar som ska ta över den traditionella “larmknappen”. Projektet startade i början av mars.  Idag har bolaget drygt 1,1 miljoner trygghets-larmknapp kunder. Connect America är Nordamerikas största bolag inom Connective Care, med ca $359 miljoner i omsättning (2022). Bolaget har i sin helhet ca 4,5 miljoner kunder.Connect America äger flera bolag som är anses vara  Best in Class på marknaden. Projektet är i steg, där delmålen är tydliga.

“Deras egna ambitioner är att med de produkter och lösningar vi redan har, och potentiellt  kommer leverera, ska penetrera marknaden ytterligare med fokus målgruppen 70-80 år, som idag inte väljer det traditionella trygghetslarmet av alla kända och uttalade faktorer målgruppen uttrycker. Till det vill Connect America i sin helhet inom koncernen att halva den befintliga kundbasen ska gå över till den nya produkten i steg, över en 24 månadersperiod. Det är ett stort strategiskt beslutat fattat av dem, där Motorola BELLPAL är deras val för att gå vidare i processen. 

Det är givetvis hedrande att bli utvald, de är noggranna och seriösa. Det är ett bevis på att vårt samarbete med Motorola skapar möjligheter med aktörer som annars inte vänder sig till små bolag som oss. En validering helt enkelt på att vi har något riktigt bra som fungerar. 

Jag ser fram emot att i närtid delge marknaden mer information om status avseende detta projekt.” Säger David Ziemsky VD och grundare. 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.