Connect with us

Marknadsnyheter

Låg utbildning och inkomst kopplat till svårare epilepsi

Published

on

Personer med låg utbildning och inkomst har statistiskt sett större svårigheter vid epilepsi. De ligger oftare på sjukhus till följd av epilepsin, och har sämre tillgång till specialiserad vård av en neurolog. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Epilepsi är en grupp diagnoser av störningar i hjärnan som ger återkommande epileptiska anfall. Anfallen kan bestå av exempelvis medvetandepåverkan, ryckningar i armar och ben eller andra neurologiska symtom, och orsakas av övergående elektriska urladdningar i hjärnans nervceller.

Epilepsi förekommer självständigt eller som symtom vid andra sjukdomar eller syndrom. Den kan vara medfödd eller uppstå efter exempelvis stroke, tumör eller svår infektion i hjärnan. Många gånger kan orsaken inte påvisas.

De flesta med epilepsi blir anfallsfria inom några år med epilepsiläkemedel och lever normala liv, men en tredjedel har trots läkemedelsbehandling fortsatta anfall. Detta kan påverka i stort sett alla aspekter av livet: arbetsliv, privatliv, relationer, bilkörningsförmåga med mera.

Ojämlikheter i mående och vård

Bakom den aktuella avhandlingen står Klara Andersson, disputerad vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och ST-läkare i neurologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hon har studerat stigma vid epilepsi, som kan innebära att människor stämplas, diskrimineras och förlorar social status på grund av diagnosen, i både arbetsliv och relationer. Detta kan leda till sämre psykisk hälsa och i värsta fall hindra människor från att söka vård.

Socioekonomiska faktorer har också studerats, utifrån data från nationella register, självrapporteringsenkäter, individuella intervjuer och. Resultaten omfattar därmed både befolkningsnivå och kvalitativ individuell erfarenhetsnivå.

– Vi fann att personer med lägre utbildnings- och inkomstnivå statistiskt sett har svårare epilepsi, och samtidigt i lägre grad har tillgång till neurolog. Det tyder på en socioekonomisk ojämlikhet i svensk epilepsisjukvård, säger Klara Andersson.

Psykisk ohälsa kan spela in

Även utlandsfödda skattade högre nivåer av stigma jämfört med svenskfödda vid epilepsi, trots att det inte fanns någon signifikant skillnad i anfallsfrekvens mellan grupperna. Skillnaderna försvann dock efter justering för skattning av psykisk hälsa och ångestsymtom.

– Det indikerar att det kan finnas skillnad i samsjuklighet i psykisk ohälsa bland svensk- och utlandsfödda personer med epilepsi, vilket vi behöver bli bättre på att upptäcka och behandla vid kliniska uppföljningar, säger Klara Andersson.

Medicinsk behandling av epilepsianfall är den naturliga utgångspunkten i epilepsivård men även sociala aspekter av epilepsi behöver beaktas för framgångsrika behandlingsresultat, visar avhandlingen. Klara Andersson betonar vikten av ett individuellt förhållningssätt som tar hänsyn till patienternas sociala förhållanden.

– Sociala barriärer, stigma och komplexa medicinska situationer ökar behovet av specialiserad epilepsivård. Ett multidisciplinärt team som underlättar kommunikation, utbildning, psykologiskt stöd och samarbete med externa parter är avgörande för att stödja utsatta personer med epilepsi, avslutar hon.

Titel: Stigma and socioeconomic outcomes in epilepsy, https://hdl.handle.net/2077/74479

Kontakt: Klara Andersson, tel. 0701 17 99 31, e-post klara.andersson@gu.se;

Bild: Klara Andersson (foto: Lovisa Aijmer)

Margareta Gustafsson Kubista
Pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Tel. 0705 30 19 80

E-post press@sahlgrenska.gu.se

 

Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets medicinska fakultet med utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap, www.gu.se/sahlgrenska-akademin

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Hård disciplin kan skada barns mentala hälsa på lång sikt, visar ny studie

Published

on

By

Hård disciplin mot barn kan leda till ökad risk för psykiska problem senare i livet enligt ny forskning. En ny studie publicerad i tidskriften Epidemiology and Psychiatric Sciences har undersökt hur stränga föräldrar kan påverka mental hälsa hos barn och ungdomar.

Studien visade att barn som utsattes för hård disciplin, såsom fysisk bestraffning och psykisk manipulation, löpte en högre risk för att utveckla psykiska problem som depression, ångest och beteendestörningar senare i livet. Forskarna betonar att det är viktigt att föräldrar och andra vuxna som tar hand om barn tänker på hur disciplinära åtgärder påverkar barnets psykiska hälsa.

Forskarna uppmanar till en mer positiv disciplin där man fokuserar på att förstärka önskat beteende och undviker straff och negativ förstärkning. De betonar att det är viktigt att ha en förståelse för barnets utvecklingsnivå och individuella behov för att kunna anpassa disciplinära åtgärder efter det.

Studien är en påminnelse om att disciplin inte behöver vara hård och kränkande för att vara effektiv. Istället är en mer positiv disciplin som bygger på respekt och förståelse för barnets behov en bättre strategi för att stärka barnets mentala hälsa på lång sikt.

Relaterade länkar

Continue Reading

Marknadsnyheter

Tendo tecknar Letter of Intent med Bandagist Jan Nielsen A/S för kommersialisering av Tendo OneGrip på den danska marknaden

Published

on

By

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tecknat ett Letter of Intent med Bandagist Jan Nielsen A/S (”BJN”) inför kommersialiseringen av Tendo OneGrip på den danska marknaden.

Tendo har idag tecknat ett Letter of Intent med BJN för att säkerställa att Bolaget når ut till danska marknaden och potentiella användare av Tendo OneGrip i hela landet. BJN är ett ortopedtekniskt företag som arbetar med såväl traditionella stödjande ortosskenor som högteknologiska exoskelett. BJN är baserade i Köpenhamn och har en bred räckvidd med affärspartners över hela Danmark.

 

Deras erfarenhet av att samarbeta med specialistsjukhuset för ryggmärgsskadade i Danmark gör att BJN känner till problematiken hos patienter med ryggmärgsskador och potentialen i Tendo OneGrip. BJN har dessutom god vana av att arbeta med högteknologiska hjälpmedel och exoskelett så som Mollii Suit och INDEGO Exoskeleton.

 

Parterna avser att ingå ett distributionsavtal och inleda försäljning i Danmark inom kommande 3-6 månader.

 

Vi är mycket glada över att få teckna ett Letter of Intent med BJN som har ett stort nätverk samt gedigen kunskap och erfarenhet inom exoskelett och ryggmärgsskador. Det är oerhört glädjande att de ser möjligheterna potentialen med Tendo OneGrip, det ger oss ytterligare bekräftelse på att vi har skapat en attraktiv produkt som fyller ett viktigt behov på marknaden”, säger Sofie Woge, VD på Tendo.

Tendo OneGrip är en produkt som passar väl in i vår produktportfölj och erfarenhet med exoskelett och elektroniska hjälpmedel. Vi är glada över att ha tecknat ett Letter of Intent med Tendo och ser fram emot att vara med och kommersialisera Tendo OneGrip i Danmark – en produkt som kan hjälpa många ryggmärgsskadade på den danska marknaden”, säger Jan Nielsen, styrelseordförande och ortopedingenjör/CPO på BJN

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 – 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Unibet och Svensk Elitfotboll inför Publikstödet – delar ut 20 miljoner till Allsvenskan och Superettan

Published

on

By

Unibet och Svensk Elitfotboll lanserar ”Publikstödet” – ett nytt initiativ för att hylla fotbollspubliken och stödja klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Via Publikstödet kommer Unibet att årligen dela ut 20 miljoner kronor till de 32 klubbarna.

Lagom till premiären av Allsvenskan och Superettan inför Unibet och Svensk Elitfotboll ett initiativ där 20 miljoner kronor ska fördelas mellan klubbarna utifrån publiktillströmningen på läktarna. Syftet är att hylla stödet från publiken och uppmuntra ännu fler att upptäcka glädjen med att gå på fotbollsmatcher.

– Publiken något unikt och det finaste vi har inom svensk fotboll. Samtidigt som vi gick in som huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan bröt pandemin ut och alla kan nog skriva under på tomheten som uppstod när folkfesten uteblev. Nu är publiken tillbaka på läktarna och därför känns det väldigt bra att sjösätta ett initiativ som hyllar alla supportrar som följer sina lag i vått och torrt, samt klubbarnas enträgna arbete med att få just publiken till läktarna, säger Anders Falk, sponsorchef på Unibet.

Summan som varje klubb kan få styrs av hur mycket publik som kommer på matcherna. Publikstödet tar dels hänsyn till varje klubbs totala publiksiffra under säsongen, men också hur mycket en klubb har ökat sin publik, både i absoluta tal och procentuellt jämfört med föregående år. Det innebär att samtliga klubbar har möjlighet att påverka hur stort belopp de får. Publikstödet ersätter Hemmaklubben – Unibets tidigare initiativ för att fördela 20 miljoner till klubbarna i Allsvenskan och Superettan.

– Vi på Unibet brinner för svensk fotboll och är själva supportrar. Vi är alltid öppna för att förändra och förbättra vårt sponsorskop och har därför, tillsammans med Svensk Elitfotboll, tagit beslutet att ersätta Hemmaklubben med Publikstödet, säger Anders Falk.

Förändringen innebär att det inte längre finns något krav på att registrera sig hos Unibet för att kunna påverka hur stor summa som varje klubb får inom ramen för Unibets sponsorskap.

– Vi har tillsammans lyssnat på alla intressenter och hittat ett mer hållbart sätt för hur vi gemensamt kan utveckla svensk fotboll, säger Mats Enquist, avgående generalsekreterare på Svensk Elitfotboll.

– Tillsammans med Unibet har vi en ambition att arbeta för att skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling för svensk fotbolls framtid och en hållbar spelmarknad. Under det senaste året har vi lyssnat runt bland våra klubbar och supportrar vad de tycker och vad som vi möjligen kunnat göra annorlunda. Den förändring vi gör nu är att vi skapar ett helt nytt koncept där fokus ligger på publik och supportrars värde, avslutar Mats Enquist.

Så fungerar Publikstödet

  • 20 miljoner kronor fördelas till klubbarna en gång per år. Varje klubb är garanterad minst 200 000 kr och som mest 2 miljoner kronor.
  • Eftersom olika klubbar har olika förutsättningar delas pengarna ut baserat på tre separata tabeller med varsin fast totalpott: Högst totalpublik över säsongen, störst procentuell ökning av publiksnittet, samt störst ökning i absoluta tal jämfört med föregående säsong. Placeringen i respektive tabell har en fast summa pengar kopplad till sig, ju högre placering desto högre summa pengar.
  • Ur totalsumman är 400 000 kronor öronmärkta till specialpriset ”Årets läktarlyft”. Detta pris tilldelas de två lagen i Allsvenskan respektive Superettan som i flest hemmamatcher slår sitt publiksnitt från föregående säsong.
  • Även om en klubb minskar sin publik så är den fortfarande garanterad minst 200 000 kronor (samma villkor som gällde för Hemmaklubben).  
     

Gemensamt arbete för att utveckla elitfotbollen
Publikstödet blir det senaste i en rad initiativ från Svensk Elitfotboll och Unibet. Under de tre åren med Unibet som huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan har flera gemensamma projekt sjösatts för att motverka matchfixning och öka kunskapen kring spel som underhållning samt ansvarsfullt spelande. Bland annat har utbildningar för anti-matchfixning och spelansvar tagits fram vilka är obligatoriska för samtliga spelare och ledare i elitklubbarna. Samtliga klubbar har också tillsatt varsin Integrity Officer.

Utöver den goda samverkan ger också den ekonomiska ersättningen från sponsorskapet möjlighet att fortsätta vidareutveckla den svenska elitfotbollen, i allt från akademiverksamhet till förenings dagliga arbete och publiktillströmning. Det ger utrymme för klubbarnas önskan och vilja att genomföra projekt kopplade till elitfotbollens samhällsengagemang.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Falk, Sponsorchef, Unibet Sverige,
+46 (0) 70-875 39 42, 
 anders.falk@kindredgroup.com

Robert Johansson, Kommunikationschef, Svensk Elitfotboll, 
+46 (0) 70-361 66 74, 
 robert.johansson@svenskelitfotboll.se

Om Unibet
Unibet grundades 1997 och är en del av Kindred Group, en speloperatör noterat på Nasdaq Stockholm. Kindred Group äger och driver 9 varumärken, däribland Unibet, och är ett av de största privata spelbolagen på den europeiska marknaden. Kindred Group har över 30 miljoner kunder. Kindred Group är medgrundare av EGBA (European Gaming and Betting Association) och av IBIA, samt medlem av RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Kindred Group plc finns på www.kindredgroup.com och twitter.com/KindredGroup
 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.