Connect with us

Marknadsnyheter

Lågt valdeltagande i utsatta områden fördjupar klyftorna

Published

on

Valdeltagandet i senaste EU-valet bland invånare i Sveriges 61 utsatta områden* var betydligt lägre i jämförelse med genomsnittet för Sverige. I dessa områden röstade i snitt 35 procent, vilket är markant lägre än det nationella genomsnittet på 57 procent. Oroväckande nog är det ännu färre i gruppen svenskar med två utrikesfödda föräldrar, där endast var fjärde gick till valurnorna. Det är några av slutsatserna i en ny analys av EU-valet 2019 i Sveriges 61 utsatta områden genomförd av Järvaveckan Research.

Järvaveckan Research har i samarbete med PwC analyserat valdeltagandet i EU-valet 2019 och bland annat tittat närmare på hur boende i Sveriges 61 utsatta områden röstade. De som generellt sett röstade i lägst utsträckning var personer födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar, där endast en av fyra gick till valurnorna. Bland de tio utsatta områden med lägst valdeltagande var det ännu färre, endast en av fem av personer födda i Sverige med utrikesfödda föräldrar röstade. Detta trots att dessa personer med största sannolikhet har vuxit upp i Sverige och gått i svensk skola.

          Resultatet är oroväckande. När en del av samhället inte deltar i valprocessen riskerar vi att förlora mångfalden av perspektiv och erfarenheter som är avgörande för en sund och representativ demokrati. Det blir en ond spiral där människor som redan befinner sig i utanförskap kommer allt längre ifrån ett samhälle som tar hänsyn till deras åsikter och vardags utmaningar, säger Ahmed Abdirahman, grundare och vd på Järvaveckan.

 

Lägst valdeltagande i Södertälje, Eskilstuna och Göteborg

Hovsjö i Södertälje sticker ut som det område med lägst valdeltagande i senaste EU-valet, med endast 19 procent röstande. Dessutom är skillnaden mellan olika grupper i Hovsjö stor. Bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar röstade endast 16 procent, jämfört med 34 procent bland inrikesfödda med båda föräldrarna födda i Sverige.

 

Även i Skiftinge och Lagersberg i Eskilstuna var det få personer som tog sig till valurnorna, 23 respektive 24 procent. I Göteborg finns tre utsatta områden på listan över lägst andel röstande, Lövgärdet (25 procent), Gårdsten (26 procent) och Hjällbo (26 procent). Malmös Rosengård och Rinkeby/Tensta i Stockholm har också ett lågt valdeltagande, 26 procent respektive 28 procent. 

 

Bredäng och Älvsjö/Solberga bland områdena med högst valdeltagande

Bland de utsatta områdena var valdeltagandet högst i Älvsjö/Solberga. Där röstade 54

procent av alla röstberättigade. Områden togs dessutom nyligen bort från polisens lista över utsatta områden. I Bredäng röstade 47 procent, vilket var det tredje högsta valdeltagandet bland de utsatta områdena. Det var dessutom området med störst skillnad mellan valdeltagande i gruppen inrikesfödda med båda föräldrarna födda i Sverige och utrikesfödda, 69 respektive 32 procent.

          Hela samhället, inte minst näringslivet, måste arbeta för att bryta detta utanförskap, och aktivt arbeta för att öka inkluderingen och säkerställa att varje röst hörs. Men det är också dags att på djupet försöka förstå vad som ligger bakom siffrorna och agera utifrån det, säger Ahmed Abdirahman, grundare och vd på Järvaveckan.

          Resultatet visar tydligt hur flera samverkande faktorer i våra utsatta förorter skapar en alienering med samhället. Det gör det så viktigt att samhällets alla sektorer bidrar gemensamt till att vända utvecklingen, de lokala fastighetsägarna, kommunen, föreningslivet, näringsidkarna och finanskapitalet, tillägger Sophie Nachemson-Ekwall, specialist på social hållbarhet, PwC Sverige.  

**(Polisens definition: Utsatta områden är geografiskt avgränsade områden som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status och där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Det var 2019 totalt 61 områdena varav 28 benämns ”utsatta områden”, 14 är “riskområden” och 19 är ”särskilt utsatta områden”

 

Kontaktinformation:

Ahmed Abdirahman, Vd och grundare, Järvaveckan
Ahmed.Abdirahman@jarvaveckan.se
073-907 75 09

Jenny Lilljeqvist, Presschef, PwC Sverige
jenny.lilljeqvist@pwc.com 
070-818 82 55

 

Om samarbetet mellan Järvaveckan och PwC

Analysen som presenteras här är en del av ett större samarbete mellan Järvaveckan och PwC Sverige för att belysa frågor kring integration, jämställdhet och demokrati inför årets EU-val. Startskottet går nu och tillsammans lyfts dessa frågor på olika sätt fram till valet, som sker i nära anslutning till Järvaveckan 2024 (29 maj – 1 juni). Grundstatistiken i analysen kommer från SCB. I analysen undersöks om hur exempelvis utbildning, födelseland och inkomst påverkat svenska medborgares deltagande i EU-valet 2019.

Mer om Järvaveckan Research och PwC

Järvaveckan Research fördjupar insikter och debatt genom att ta fram nya fakta och ge utrymme åt de röster och perspektiv som traditionellt förbises. Ingen annan aktör i Sverige arbetar så systematiskt som vi med att erbjuda statistik om utsatta områden, invånarna där och landets kontinuerligt växande demografiska landskap. Vår research är tänkt att bryta ytterligare ett slags utanförskap, nämligen det som uppstår när många har bestämda uppfattningar om dessa områden och grupper utan att egentligen få sig en bredare bild av verkliga förhållanden. PwC Sverige är marknadsledande inom rådgivning och revision med cirka 3 000 medarbetare runt om i landet. PwC:s syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör. För ytterligare information, besök jarvaveckan.se/jarvaveckan-research eller pwc.se/jarvaveckan

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.