Connect with us

Marknadsnyheter

Länsförsäkringar Jämtland blir LF Jämtland

Published

on

Den 19 mars byter Länsförsäkringar Jämtland namn till LF Jämtland. Förändringen är något de flesta andra länsförsäkringsbolagen i Sverige redan gjort. Främsta skälen till bytet är att det kortare namnet fungerar bättre i en digital miljö samt att LF Jämtland idag är en partner för trygghet inom mycket mer än bara försäkring.  

Under företagets 176 åriga historia har LF Jämtland bytt namn ett flertal gånger. Jämtlands läns brandstodsbolag bildades 1848 för att länets lantbrukare skulle få en trygghet om någon av gårdarna brann ned. På den tiden var en brand var en stor katastrof när de inträffade. Med tiden förändrades både produkter och tjänster, under 1950 lanserades bilförsäkringen och idag ger LF Jämtland trygga lösningar för det mesta inom bank, pension och försäkring. 

Genom åren har företaget bland annat hetat Jämtlands läns brandförsäkringsbolag, Jämtlands länsförsäkringsbolag och nu senast Länsförsäkringar Jämtland. I folkmun används redan LF och även Länets används på sina håll. Olika namn, förändrade produkter och tjänster till trots är LF Jämtlands kärna densamma som 1848. Gemensamt ansvar för gemensam trygghet.  
– Trots att omvärlden förändras i allt snabbare takt och att vi är ett betydligt bredare företag idag så är grunden i princip densamma. Vi ägs av våra kunder och vi har en urstarkt lokal förankring i Jämtland och Härjedalen, säger Lars Rådström vd på LF Jämtland.  

Länsförsäkringar Jämtland kommer försätta vara företagets juridiska namn och kommer även framöver synas på till exempel försäkringsvillkor. Från och med idag byts namnet i sociala medier, på webben och i LF Jämtlands app. Kommande veckor byts skyltning ut på kontoren i Östersund och Åre. Övriga saker med Länsförsäkringar Jämtlands logotyp, till exempel reflexer och kontorsmaterial, kommer fasa ut under en längre tid och användas tills de blir utslitna.  

LF Jämtlands cirka 60 000 kunder och tillika ägare kommer inte påverkas mer än ovan nämna förändringar. Kunder och länsbor som har frågor om namnbytet uppmanas höra av sig via telefon, e-post, via appen eller webben.  

Fakta: LF Jämtlands namn genom tiderna 

  • 1980 är företaget sedan länge betydligt mer än ett skydd för brand och byter namn till Jämtlands länsförsäkringsbolag. 30 år tidigare lanserades bilförsäkringen och all form av trygghet för saker, hus och hem ryms numera inom företagets försäkringstjänster. 70- och 80-talet är decennier av tillväxt och bland annat Agria blir en del av länsförsäkringsgruppen.  

  • 2024 ändras namnet till LF Jämtland. Bytet till LF är något de flesta andra länsförsäkringsbolagen redan gjort. LF Jämtland blir lite enklare att säga och fungerar bättre i digitala miljöer. LF Jämtland har under lång tid vuxit inom både bank, pension och blivit en partner för trygghet inom många olika områden, inte bara försäkring. 

Krister Holm
Pressansvarig
krister.holm@lfz.se
070 – 227 59 94

LF Jämtland är ett lokalt bank- och försäkringsbolag. Vi är också kundägda. Det innebär att våra förpliktelser i första hand är mot alla fantastiska människor som bor i Jämtland och Härjedalen men också skogen, fjällen och staden. Vår livsmiljö. Med de andra länsbolagen äger vi Länsförsäkringar AB och delar kända varumärken som Agria, Wasa Kredit och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Tillsammans hjälper vi våra kunder med allt inom bank, försäkring och pension.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.