Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari-juni 2021

| 1 september, 2021 | 0 kommentarer

Januari-juni 2021 i korthet
Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2020.

  • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 9 650 (-350) Mkr, med en kapitalavkastning på 8 797 (-825) Mkr.
  • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 1 377 (1 107) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 6 procent till 15 241 (14 428) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 94,6 (94,9).
  • Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat ökade till 1 973 (1 130) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10 (7) procent.
  • Länsförsäkringar AB-koncernens sakförsäkringsverksamhet rapporterade ett rörelseresultat om 485 (133) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade med 12 procent till 3 667 (3 288) Mkr. Totalkostnadsprocenten minskade till 91,1 (94,5).
  • Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresultat ökade till 1 228 (876) Mkr. Räntenettot minskade med 2 procent till 2 366 (2 423) Mkr.
  • Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 338 (333) Mkr. Premieinkomsten ökade med 103 procent till 11 231 (5 529) Mkr. Provisions- och avgiftsintäkterna ökade till   1 052 (884) Mkr.
  • Länsförsäkringar Livs resultat ökade till 5 148 (-2 069) Mkr.

– Vi har all anledning att vara stolta över utvecklingen under första halvåret 2021. Länsförsäkringars affärer utvecklades starkt, tillväxten var god och utvecklingstakten hög tack vare vårt nya lean-agila arbetssätt. Inom Länsförsäkringar AB ledde effektivitetsprogrammet till kostnadseffektiviseringar och i maj effektiviserade vi den juridiska strukturen genom en fusion av Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar AB. Allt detta trots att vi fortfarande befinner oss i en pandemi med många medarbetare som arbetar på distans utan möjlighet att mötas i vardagen.

För att motverka spridningen av covid-19 medverkar Länsförsäkringar i Beredskapslyftet där anställda som även är utbildade under- och sjuksköterskor kan välja att hjälpa vården under pandemin. Länsförsäkringar har även skänkt vaccinationer till världens fattigaste ekonomier via Vaccine Forward, samt stöttat Röda Korsets arbete, både genom finansiella bidrag och volontärsarbete.

Coronapandemins effekter på Länsförsäkringars resultat var fortsatt relativt begränsade under första halvåret 2021. Rörelseresultatet för länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 9,7 Mdkr, gynnat av både stark kapitalavkastning och starkt försäkringstekniskt resultat. En fortsatt god premietillväxt på 6 procent och stabila skadekostnader resulterade i en totalkostnadsprocent på 94,6.

Länsförsäkringar AB-koncernen redovisade ett rörelseresultat på 2,0 Mdkr. Sakförsäkringsverksamheten bidrog med ett rörelseresultat på 0,5 Mdkr med en stark premietillväxt om 12 procent och en totalkostnadsprocent på 91,1. Agria Vårdguide appen, som erbjuder kunder kostnadsfri digital veterinärvårdsrådgivning, har hög kundnöjdhet och lanserades även i övriga Norden i maj. Bankverksamheten redovisade ett starkt rörelseresultat på 1,2 Mdkr med fortsatt god tillväxt i samtliga segment samt lägre kreditförluster till följd av mer positiva makroekonomiska scenarier. Länsförsäkringar Bank har skrivit under FNs principer för ansvarsfull bankverksamhet samt intensifierat det digitala utvecklingsarbetet för att ytterligare effektivisera processer och öka kundnyttan. Fondförsäkringsverksamheten bidrog med ett rörelseresultat på 0,3 Mdkr. Det förvaltade kapitalet ökade till 199 Mdkr, främst till följd av stark börsutveckling samt god tillväxt i den underliggande affären där premieinkomsten ökade med 103 procent.

Eftersom Länsförsäkringar är kundägda är också kunderna vår främsta drivkraft för all utveckling och effektivisering. Nu ser vi fram emot en fortsatt stark affärsutveckling med ökat kundvärde i fokus, säger Fredrik Bergström, verkställande direktör, Länsförsäkringar AB, länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag.

Läs mer
Länsförsäkringsgruppen Delårsöversikt januari-juni 2021 

Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/
Länk till Länsförsäkringar på Twitter: https://twitter.com/forsakringar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergström, Vd Länsförsäkringar AB
[email protected], 070-532 26 60

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB
[email protected], 08-588 408 64, 073-964 08 64

Anna Glennmar, Investor Relations Länsförsäkringar AB
[email protected], 08-588 417 42, 072-141 44 08

Lena Hedlund, Kommunikationschef Länsförsäkringar AB
[email protected], 08-588 403 55, 076-496 45 57

 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *