Lärarförbundet välkomnar ämnesbetyg

| 31 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Lärarförbundet välkomnar ämnesbetyg på gymnasiet och ett mer kompensatoriskt betygsystem. –Ämnesbetyg ger en bättre helhet och motverkar fragmentisering, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet. 

Det föreslagna betygssystemet kommer placera ämnet i fokus istället för de enskilda kurserna, vilket kommer underlätta för elevernas kunskapsutveckling och möjliggöra för lärarna att fokusera på undervisningen och elevernas lärande. 

– Med ämnesbetyg kommer stressen minska både för elever och lärare och ge lärarna bättre förutsättningar att jobba med elevernas faktiska kunskapsutveckling, istället för att fylla i hyllmeter av matriser, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet välkomnar också förslaget om kompensatorisk betygssättning från grundskolan och uppåt, och att det ska gälla redan från 2022. 

– Elevens sämsta prestation ska inte vara det som avgör betyget. Lärares professionella helhetsbedömning av elevens kunskaper är vad som måste räknas, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet är också nöjda med att regeringen inte går på utredarens förslag om ett nytt underkänt betygssteg, Fx, något som hade lett till en ökad arbetsbörda för lärarna och marginella skillnader för eleverna. 

– Det samlade förslaget ger större möjligheter för lärarna att ta sitt yrkesansvar. Men det måste matchas med tid och resurser både för implementeringen och för att säkra lärares förutsättningar att kontinuerligt kunna utveckla sin undervisning och följa upp elevernas kunskapsutveckling, säger Johanna Jaara Åstrand.

Problemen med betygsinflation har dock inte hanterats, menar Lärarförbundet.

– Skolmarknaden skapar en kultur som uppmuntrar till att sätta högre betyg – det ses som tecken på en framgångsrik skola, men verkligheten är betydligt mer komplex. Ett trovärdigt betygssystem behöver ha en rättvis tillämpning och präglas av likvärdighet, det har vi inte fullt ut idag, konstaterar Johanna Jaara Åstrand.

För mer information, kontakta pressjouren på:

08-737 69 02

[email protected]

Om Lärarförbundet:

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar lärarprofessionen och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *