Connect with us

Marknadsnyheter

Lena Endre och Hannes Meidal tolkar exilförfattarna Paul Celan och Nelly Sachs i ljuset av Kiefers konst

Published

on

PRESSINBJUDAN

Söndagen den 4 december avslutas Artipelags höstkvällar med konstnären Paul Kiefers kanske viktigaste inspirationskällor, exilförfattarna Paul Celan och Nelly Sachs. Lena Endre och Hannes Meidal från Dramaten, läser och tolkar dikter av författarna. Genom dikter, brev och utdrag ur utvalda tal ställs Celan och Sachs texter i relief till Kiefers bildvärld om hur man ska kunna leva, skriva och skapa i en efterkrigstid, färgad av minnen från andra världskrigets fasor med Förintelsens folkmord. Den israeliska världssopranen Keren Motseri tolkar Celan musikaliskt och den svenska KammarensembleN framför Arnold Schönbergs Serenade op. 24, under ledning av dirigent Christian Karlsen.

Den 4 december läser och tolkar Lena Endre och Hannes Meidal texter av Paul Celan och Nelly Sachs. Kiefers kanske viktigaste inspirationskällor.     

Lena Endre och Hannes Meidal läser texter av Paul Celan och Nelly Sachs. I konstverken Schwarze Flocken ochMohn und Gedächtnis tydliggörs Kiefers släktskap med exilförfattarnas uttryckssätt och deras liv i exil. 1940 flydde Nelly Sachs till Stockholm, med hjälp av författarkollegan Selma Lagerlöf. 1954 skrev Nelly Sachs ett brev till Paul Celan, som då flyttat till Paris. Brevväxlingen blev början på en lång relation som präglades av djupt samförstånd och den tröst de båda fick av att ha en själsfrände. De fann varandra både i uttryckssätt och i den vardagliga kampen att orka fortsätta leva och skriva trots alla minnen från andra världskrigets fasor. Nelly Sachs fick Nobelpriset i litteratur 1966.

Mästerverk av exil-tonsättaren Arnold Schönberg
Musikaliskt bjuder kvällen på sällan hörda mästerverk nära sammankopplade till såväl Kiefer som Sachs och Celan. Även Schönberg kan sägas ha ett släktskap med Celan, Sachs och Kiefer. Med det nya atonala och ”dodekafona” tonspråk som han utvecklade under mellankrigstiden sökte han efter nya uttrycksätt och vägar framåt för den tyska romantiska musiktradition han var uppväxt i. Schönberg kom så småningom även att dela exilen med Sachs, Celan och Kiefer då han flydde till USA. Portalverket Serenade kan med sina sarkastiska marscher beskrivas som en uppgörelse med kriget och den krigsoptimism som rådde före första världskriget.

Svenska KammarensembleN framför Arnold Schönbergs epokgörande Serenade op. 24, under ledning av dirigenten Christian Karlsen. Tillsammans med ensemblen hör vi även den israeliska världssopranen Keren Motseri tolka Celan musikaliskt i Sverigepremiären av den nyligen bortgångne tonsättaren Harisson Birtwistles ”3 Settings of Celan” samt i ett uruppförande av den spanske tonsättaren Jose Maria Sanchez-Verdu tillsammans med gitarristen Jacob Kellermann.

Kväll om Kiefer
Dag: 4 december kl 17.30
Plats: Artipelag, Artipelagstigen 1, Gustavsberg

Kvällen inleds med ett samtal och en kortare konstpresentation organiserad av Lizzie Scheja och föreningen för Judisk Kultur i Sverige.

Program
Medverkande:
Lena Endre – läsning
Hannes Meidal – läsning
Keren Motseri – sopran
Jacob Kellermann – gitarr
Kammarensemblen under ledning av dirigenten Christian Karlsen

Konstnärlig ledning: Jacob Kellermann och Hannes Meidal
Kvällen arrangeras i samarbete med föreningen Judisk Kultur i Sverige, Föreningen Kammarmusik NU och KammarensembleN.

Artipelag är en världsunik mötesplats där konstutställningar, kulturella aktiviteter, arkitektur, musik, eventmöjligheter, svensk design och god mat lever sida vid sida med den vackra skärgårdsmiljön. Artipelag är beläget på Hålludden som ligger på Värmdö, ca 30 min med bil från Stockholms city. Byggnaden omfattar 10 220 kvm och är varsamt placerad bland tallar och klippor med storslagen utsikt över Baggensfjärden. Artipelag var 2017 års vinnare av Stora Turismpriset och fick 2019 utmärkelsen ”Årets konditori” av White Guide.

Bilder:  
– Hannes Meidal, Lena Endre (foto: Sören Vilks)-

– Arnold Kiefers konstverk: Schwarze Flocken och Mohn und Gedächtnis (vallmo och minne).
Foto: Artipelag  

För mer information, beställning av pressbilder, intervjuer och/eller möjlighet att recensera kvällarna, vänligen kontakta: Inger Söderholm, [email protected],  tel. 0709-969599 alternativt [email protected]artipelag.se.
Pressbilder se:
https://www.mynewsdesk.com/se/artipelag/tag/anselm-kiefer?tags_tab=medias

För mer information kontakta [email protected]

Artipelag är en världsunik mötesplats där konstutställningar, kulturella aktiviteter, arkitektur, musik, eventmöjligheter, svensk design och god mat lever sida vid sida med den vackra skärgårdsmiljön. Artipelag är beläget på Hålludden som ligger på Värmdö, ca 30 min med bil från Stockholms city. Byggnaden omfattar 10 220 kvm och är varsamt placerad bland tallar och klippor med storslagen utsikt över Baggensfjärden. Artipelag var 2017 års vinnare av Stora Turismpriset och fick 2019 utmärkelsen ”Årets konditori” av White Guide.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.