Connect with us

Marknadsnyheter

Lika stor oro över sina husdjur som över barnen

Published

on

Hela åtta av tio husdjursägare är mer eller lika orolig över sitt husdjur som för andra familjemedlemmar, enligt en undersökning. Allra mest oroar sig yngre djurägare mellan 18-39 år. Att ha en egen hund eller katt ger oftast stor glädje och mycket kärlek, men nu visar det sig att det kommer en rejäl dos med oro på köpet. Men är oron befogad? Och vad kan djurägare göra för att få ett mer harmoniskt vardagsliv med sitt djur? Missa inte tipsen från Agrias experter!

Att vara orolig över sitt barn är som alla vet en del i att vara förälder, precis som oron över människor i andra nära relationer som åldrande föräldrar eller sin partner. Ett visst mått av oro kan vara bra, men det får inte ta över glädjen det ger att leva tillsammans med ett husdjur. Att lära sig att läsa djurets signaler kan vara en väg att hantera sin oro.

– Det är förvånande att så många djurägare är oroliga över sina husdjur, till den grad att det är jämförbart med oron över andra familjemedlemmar. Jag skulle säga att i de flesta fall är oron obefogad, och det bästa är att ta makten över sin oro genom att lära sig att läsa av djurens beteende och vilka åtgärder som eventuellt kan behövas, säger Patrik Olsson, hundexpert på Agria.

Kattägare oroar sig något mindre än hundägare, men orsakerna till oron är desamma oavsett om hushållet har en katt eller en hund. Här kommer de tre vanligaste orosmolnen.

Den största anledningen till oro är att djuret är sjukt eller har ont någonstans. Det oroar 44 procent av djurägarna.

Visst kan djuret var sjukt eller skadat, men 44 procent av djurägarna har knappast ett djur som mår fysiskt eller mentalt dåligt. Genom att lära sig vilka tecken som tyder på tidig ohälsa kan det vara lättare att hantera sin oro.

– Hundar brukar vara ganska bra på att kommunicera om de inte mår bra. Små tecken att vara uppmärksam på kan vara att djuret drar sig undan resten av familjen, är mer passiv när den är vaken och att den sover mer än vanligt. Förändrad aptit är ett annat tecken på att något inte är helt ok, säger Patrik Olsson.

Om hunden har ont i magen kan den antingen försöka hålla sig nära sin husse eller matte, eller tvärtom, dra sig undan och vilja vara ifred.

Katter kan vara knepigare att läsa av. Dels för att de kanske lever utomhus större delen av sin vakna tid om de är utekatter, dels för att de medvetet undviker att visa sig svaga. Risiga katter blir mindre aktiva och kan tappa intresset för att leka. De sover mer och deras sociala beteende kan förändras genom en ökad eller minskad lust att vara nära sina människor. Ett annat tecken kan vara att katten plötsligt börjar slarva med att tvätta sig.

Är mitt djur understimulerat? Det oroar sig 27 procent för.

Hundar som inte får jobba tillräckligt med sin hjärna eller får för lite motion kan bli understimulerade. 

– Med ganska enkla tricks kan hunden aktiveras när den visar sig leksugen. Inomhus går det exempelvis att bädda in små godisar i en handduk som knyts ihop, att gömma godisar på fler ställen eller träna på ett nytt tricks med glad röst och mycket beröm. Utomhus går det att göra hundpromenaden mer spännande genom balansgång över stock och sten, gömma saker eller personer som hunden får nosa upp och låta den använda sina sinnen, säger Patrik Olsson.

Katter som inte har tillgång till utevistelse har lättare för att bli understimulerade än katter som har möjlighet att själv välja hur de kommer och går. För de katter som enbart lever inomhus bör kattägaren ta ansvar för att de får tillgång till aktivitet och stimulans.

– Genom en stimulerande inomhusmiljö kan vi hålla vår innekatt mer normalt stimulerad. Det kan handla om upphöjda platser, klösplatser, bra sovplatser och gömställen, planerade lekstunder, leksaker att leka med själv och aktivering genom mat som påminner om jakten, säger Anna Jönsson Bergstedt, beteenderådgivare på Agria med fokus på katt.

13 procent av djurägarna oroar sig för djurets psykiska hälsa.

Det tredje orosmolnet handlar om husdjurets psykiska hälsa. Det är inte helt enkelt att avgöra om husdjuret lever ett lyckligt liv, men generellt mår de flesta bra om de äter bra, kan slappna av och får lagom med stimulans. Hundar kan visa att de har ont eller mår dåligt genom att bli avvisande som att morra eller bita.

– Tecken på att katten har en stabil psykisk hälsa kan vara att den tryggt vågar vara framme på sina favoritplatser, att den kan slappna av och äter normalt. Andra tecken är att den visar sig leksugen och vill umgås med sina djurägare på en normal nivå för individen och att den kan hantera jobbiga händelser, så länge det inte blir för många eller under för lång tid, säger Anna Jönsson Bergstedt.

Undersökningen bland 800 hund- och kattägare är utförd av Xtreme på uppdrag av Agria.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Published

on

By

Umeå, 20 april 2024 

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) (“Kinda Brave”) publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 enligt bilaga. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

ir@kindabrave.com

www.kindabrave.com

 
 
Följ gärna oss på Linkedin:  

https://www.linkedin.com/company/kinda-brave/

 
 
Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) 

Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserat på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter, samt utveckla en division inriktad mot förläggning av speltitlar från tredjepart. Idag består Bolaget av fyra spelstudior och ett mindre förläggarteam. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp, med starka immateriella rättigheter inom olika områden, inklusive TV-serier, filmer och serietidningar. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioArctic och Eisai ingår forskningsutvärderingsavtal avseende BAN2802

Published

on

By

Stockholm, Sverige den 20 april 2024 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att BioArctic AB och Eisai Co., Ltd., ingått ett samarbetsavtal avseende BAN2802, en potentiell ny behandling som kombinerar BioArctics egenutvecklade BrainTransporter™-teknologi med en läkemedelskandidat mot Alzheimers sjukdom. Vid slutet av samarbetet kommer Eisai att utvärdera den data som genererats och besluta om de vill utnyttja en option att licensiera BAN2802 för behandling av Alzheimers sjukdom.

BioArctic och Eisai har sedan 2005 ett långvarigt samarbete gällande utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Samarbetet har lett fram till Leqembi® (lecanemab) – världens första godkända[1] läkemedel som visat sig bromsa utvecklingen av tidig Alzheimers sjukdom. Det nya samarbetet bygger på företagens gemensamma kunskap inom Alzheimers sjukdom. Kostnader för forskningsutvärderingsprogrammet kommer att delas mellan bolagen och programmet kommer att utvärdera vad som skulle kunna bli nästa generations sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom.

– Jag är mycket glad över att vår Brain Transporter-teknologi fortsätter att utvecklas väl och att vi nu ingått detta första avtal där denna teknik används. Teknologin har en stor potential att kunna förbättra många olika läkemedelsprojekt och hjälpa företag i deras strävan att utveckla läkemedel mot hjärnans sjukdomar, sa Gunilla Osswald, vd på BioArctic. Eisai har varit en värdefull partner till BioArctic under de senaste två decennierna, och vi är mycket glada över att förlänga och fördjupa vår relation genom detta nya forskningssamarbete med BAN2802. Tillsammans har vi tagit fram lecanemab, den första fullt godkända sjukdomsmodifierande behandlingen vid Alzheimers sjukdom i USA, Japan och Kina och vi ser fram emot att fortsätta vårt givande samarbete och leda utvecklingen av nästa generations läkemedel för att hjälpa patienter med den här förödande sjukdomen.

BioArctics egenutvecklade BrainTransporter-teknologi hjälper till att transportera biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären in i hjärnan. Tekniken har potential att medföra snabbare och starkare effekt av behandlingar riktade till hjärnan, samtidigt som den minskar behandlingsbördan för både patienter och samhället. BrainTransporter-teknologin är en viktig del i BioArctics hållbarhetsarbete och bolagets strävan efter att kontinuerligt förbättra klinisk och kommersiell nytta.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2024, kl. 09.40 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations 
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se  
Telefon: +46 70 410 71 80 

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai  
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen Leqembi back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks 2015. 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.  

Om BioArctic AB  
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på innovativa läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom Leqembi® (lecanemab) – världens första läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Leqembi har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver Leqembi har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsons sjukdom och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. I flera av projekten används bolagets egenutvecklade teknologiplattfrom BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctics B-aktie (BIOA B) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök www.bioarctic.com.

[1] Godkänt i USA, Japan och Kina.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nu lanseras Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal

Published

on

By

Statens fastighetsverk, logotyp.

    

Att berätta om de natur- och kulturmiljöer som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar är en viktig del av myndighetsuppdraget. Den 20 april lanseras den nya strömningstjänsten Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal, så att hela Sverige ska kunna ta del av berättelserna.

    

Det finns många sevärda platser i SFV:s förvaltning. De är spridda från norr till söder och är – i den mån de går att hålla öppna – ofta välbesökta av dem som bor inom rimliga avstånd. Nu skapas möjligheten för fler att ta del av dessa skatter.

         Våra fastigheter är allas angelägenhet och målet är att de ska engagera ännu fler genom kunskap, spännande berättelser och intagande miljöer, säger generaldirektör Max Elger.

För dem som inte har möjlighet att fysiskt besöka fastigheterna har SFV via bland annat filmer och podd försökt nå ut till fler. Nu förenas resultatet i Sevärt, en öppen playtjänst med strömmat material om SFV:s natur- och kulturmiljöer. Tittarna får följa med in i hantverkares verkstäder, se hemliga rum, uppleva historiska trädgårdar och besöka många andra sevärdheter.

Lanseringen sker den 20 april. Plattformen kommer sedan kontinuerligt att fyllas på med nytt innehåll. Tanken är att Sevärt också ska kunna innehålla material i samarbete med andra aktörer.

Under Stockholms kulturnatt passar Statens fastighetsverk även på att öppna upp ett sevärt, hemligt rum – det gamla vattentornet på Skeppsholmen. Där blir det filmvisning, liveinspelning av podden På plats i historien och popcorn.

För mer information kontakta

Maria Uggla, pressekreterare

010-478 76 00

073-332 22 14

maria.uggla@sfv.se

 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.