Lindabs delårsrapport januari – juni 2022: Rekordstark försäljning och resultat

| 20 juli, 2022 | 0 kommentarer

Under andra kvartalet rapporterade Lindab sitt försäljningsmässigt högsta kvartal någonsin, drivet av organisk och förvärvad tillväxt. Båda affärsområdena Ventilation Systems och Profile Systems nådde nya rekordnivåer för omsättning och resultat. Under kvartalet förvärvades tyska Felderer och nederländska R-Vent, motsvarande en total årsomsättning om 1 200 MSEK.

Från och med 2022 utgörs Lindabs verksamhet av affärsområdena Ventilation Systems och Profile Systems. Där inget annat anges redovisas jämförelsetalen exklusive avyttrad verksamhet. Affärsområdet Building Systems avyttrades i december 2021.
 

Andra kvartalet 2022

 

 • Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 3 171 MSEK (2 501). Den organiska tillväxten var 14 procent och strukturförändringar bidrog positivt med 10 procent.
 • Justerat1) rörelseresultat ökade med 17 procent till 402 MSEK (344).
 • Rörelseresultatet ökade till 402 MSEK (344).
 • Justerad1) rörelsemarginal uppgick till 12,7 procent (13,8).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 12,7 procent (13,8).
 • Periodens resultat ökade till 300 MSEK (268).
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 3,92 SEK (3,51) och efter utspädning till 3,91 SEK (3,51).
 • Under kvartalet förvärvades Felderer AG och R-Vent Netherlands B.V. motsvarande en årsomsättning om 1 200 MSEK. I juni tecknade Lindab avtal om att förvärva Muncholm A/S. Förvärvet slutfördes i juli.

 

Jämförelsetalen för följande nyckeltal inkluderar föregående års avyttrade verksamhet.

 • Periodens resultat ökade till 300 MSEK (278).
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 3,92 SEK (3,64) och efter utspädning till 3,91 SEK (3,64).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 161 MSEK (227).

 

 

Januari – juni 2022

 

 • Nettoomsättningen ökade med 28 procent till 5 904 MSEK (4 600). Den organiska tillväxten var 18 procent och strukturförändringar bidrog positivt med 7 procent.
 • Justerat1) rörelseresultat ökade med 34 procent till 742 MSEK (552).
 • Rörelseresultatet ökade till 723 MSEK (552).
 • Justerad1) rörelsemarginal ökade till 12,6 procent (12,0).
 • Rörelsemarginalen ökade till 12,2 procent (12,0).
 • Periodens resultat ökade till 536 MSEK (425).
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 7,01 SEK (5,56) och efter utspädning till 6,99 SEK (5,56).

 

Jämförelsetalen för följande nyckeltal inkluderar föregående års avyttrade verksamhet.

 • Periodens resultat ökade till 536 MSEK (418).
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 7,01 SEK (5,47) och efter utspädning till 6,99 SEK (5,47).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -52 MSEK (287).

 

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

 

 

Lindabs VD och Koncernchef, Ola Ringdahl, kommenterar:

 

”Lindab levererar ett mycket starkt andra kvartal. Omsättningen översteg för första gången 3 miljarder kronor under ett kvartal. Rörelseresultatet nådde en ny rekordnivå, tack vare hög tillväxt och effektivitet. Tempot i verksamheten har varit högt under hela perioden och vi förväntar oss en stabil efterfrågan under resten av året. Förvärven av Felderer och R- Vent bygger en stark plattform för Lindab på de strategiskt viktiga ventilationsmarknaderna Tyskland och Nederländerna.

 

Strategiska förvärv i Tyskland och Nederländerna

Förvärvet av tyska Felderer slutfördes i april efter godkännande av konkurrensmyndigheterna. I juni förvärvades R-Vent och Lindab etablerar därmed egen närvaro i Nederländerna. Dessa två ventilationsbolag omsätter totalt 1,2 miljarder på årsbasis och stärker Lindabs marknadsposition och tillväxtmöjligheter på två av Europas viktigaste ventilationsmarknader. Under juli månad har Lindab dessutom genomfört förvärven av Muncholm och Girovent. Vi ser fram emot att välkomna fler välskötta bolag i Lindab framöver.

 

Ett starkt bolag med en tydlig framtidsinriktning

Lindab har sedan 2018 genomgått en genomgripande transformation och renodling. Olönsamma enheter har omstrukturerats eller avyttrats. Investeringar har genomförts för att öka kapaciteten, effektiviteten och säkerheten. Ansvar har förflyttats närmare kund, vilket gjort Lindab mer snabbrörligt och kundorienterat. Vi har sedan 2020 genomfört 15 förvärv vilka har tillfört mer än 2 miljarder i årsomsättning. Samtidigt har verksamheter med totalt 1,2 miljarder i omsättning avyttrats. Sammantaget har dessa åtgärder resulterat i att lönsamheten fördubblats. Vi kommer att fortsätta bygga på Lindabs styrkor och växa verksamheten både organiskt och via förvärv. Vi har en organisation som kan fatta snabba beslut och anpassa verksamheten när omvärlden förändras. Lindab har visat prov på detta under coronapandemin och dess efterdyningar med råmaterialbrist och stigande priser, och nu även efter Rysslands invasion av Ukraina.

 

Ökat fokus på energibesparing

Långsiktigt ser vi en ökad efterfrågan på energieffektiv ventilation på grund av höga energipriser och den gröna omställningen. Ventilation, uppvärmning och kylning står för en stor del av en byggnads driftskostnader och höga energipriser bör öka takten i den renoveringsvåg som krävs för att EU ska uppfylla klimatmålen.

 

Starkare efterfrågan på hållbara lösningar

Vi märker en ökad efterfrågan på hållbara produkter. Högsta täthetsklass blir allt viktigare vid valet av ventilation och de större kunderna väljer aktivt leverantörer med starka hållbarhetsprofiler. Detta gynnar Lindab, som har ett konkurrenskraftigt erbjudande inom området. Under kvartalet har dessutom en av våra partners kring fossilfritt stål, H2 Green Steel, kommit ett steg närmare uppstart av sin produktion. Lindab är volymgarant till både SSAB och H2 Green Steel och planerar att lansera en grön produktlinje när fossilfritt stål blir tillgängligt om några år.

 

Lindab har en erfaren och motiverad organisation, stark närvaro i hela Europa och en stabil försörjningskedja. Vi har goda förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten i en positiv riktning framöver.”

 

 

Press- och analytikermöte:

 

En webbsändning kommer att äga rum den 20 juli kl. 10:00 (CEST). Delårsrapporten presenteras av Ola Ringdahl, VD och Koncernchef, samt Jonas Arkestad, Ekonomi- och Finansdirektör.

 

För att delta i webbsändningen var vänlig ring:

Telefon +46 (0) 8 505 163 86

Alternativ telefon +44 203 198 4884

Pinkod 3914322#

 

Webbsändningen kan följas online via: https://tv.streamfabriken.com/lindab-q2-2022

 

__________________

 

Informationen är sådan som Lindab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-20 07:40 CET.

Kontakt

Ola Ringdahl
VD och Koncernchef
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Jonas Arkestad
Ekonomi- och Finansdirektör
E-post:
[email protected]
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Catharina Paulcén
Head of Corporate Communications
E-post: [email protected]
Mobil: +46 (0) 701 48 99 65

Kort om Lindab

Lindab är ett ledande ventilationsbolag i Europa. Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för energieffektiv ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och miljötänkande.

Koncernen omsatte 9 648 MSEK år 2021 och är etablerad i 21 länder med cirka 4 900 medarbetare. Norden stod för 55 procent av försäljningen 2021, Västeuropa för 29 procent, Centraleuropa för 14 procent och Övriga marknader för 2 procent.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap, under kortnamnet LIAB.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.