Liquid Wind får 151 miljoner kronor i investeringsbidrag från Klimatklivet

| 23 november, 2021 | 0 kommentarer

Bidraget ska användas för att bygga en anläggning för produktion av flytande klimatneutrala bränslen i Örnsköldsvik

Liquid Wind har beviljats investeringsbidrag från Klimatklivet om 151 miljoner kronor för Sveriges första produktionsanläggning, FlagshipONE, för tillverkning av e-metanol, från biogen koldioxid och vätgas, i anslutning till Övik Energis kraftvärmeanläggning Hörneborgsverket i Örnsköldsvik.

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser som administreras av Naturvårdsverket. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Liquid Wind kommer att tillföra marknaden 50.000 ton förnybart och fossilfritt bränsle årligen för sjöfarten

Byggnationen av FlagshipONE planeras påbörja under våren 2022 och produktionen planeras starta 2024. Den årliga produktionskapaciteten blir 50.000 ton e-metanol. Tekniken innebär att förnybar el från ny vindkraft och koldioxid omvandlas till fartygsbränsle. Grön vätgas genereras från vindkraften och kombineras med återanvänd biogen koldioxid från kraftvärmeverket. Med Liquid Winds teknik så produceras klimatneutralt fartygsbränsle.

”Investeringsbidraget ger Liquid Wind en fantastisk möjlighet att snabbt implementera den första av många anläggningar. Det ger oss möjlighet att utnyttja resurser som redan finns i Sverige för att producera ett bränsle som ersätter fossila, importerade bränslen idag. Med e-metanol som ersättning kommer koldioxidutsläppen minska med över 90%. Det positiva beslutet från Naturvårdsverkets Klimatklivet gör att Liquid Wind och våra samarbetspartners kan accelerera omställningen mot gröna bränslen”, säger Claes Fredriksson, VD för Liquid Wind.

Följande internationella samarbetspartners är väsentliga för att få Skandinaviens första anläggning på plats: Alfa Laval, Carbon Clean, Haldor Topsoe, Siemens Energy, Uniper och Worley.

Claes Fredriksson, CEO & Founder

[email protected]

+46 (0) 768 616161

Klaudija Cavala, Marketing & Communications Manager

[email protected]

+46 (0) 733 695598

Fakta om Liquid Wind

Liquid Wind är ett Power-to-Fuel-bolag som arbetar för en hållbar värld. Liquid Winds fokus är att utveckla, finansiera, bygga och driva anläggningar för produktion av e-metanol, för att påskynda övergången till koldioxidneutral marin transport. Anläggningarna kommer att producera ett koldioxidneutralt flytande bränsle och på så sätt kan Liquid Wind erbjuda sina kunder en möjlighet att snabbare uppnå sina hållbarhetsmål. Liquid Wind är baserat i Göteborg.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *