Connect with us

Marknadsnyheter

Logicor förvärvar fastigheter I bästa läge i Stockholm syd och Malmöregionen

Published

on

Logicor förvärvar två outvecklade fastigheter i strategiska logistiklägen från Kilenkrysset, med möjlighet att skapa ca 110 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Priset för affären har inte offentliggjorts.

Logicor är en ledande ägare, förvaltare och utvecklare av logistikfastigheter i Europa. Stockholm South och Malmö är de tredje och fjärde utvecklingsfastigheterna som förvärvats i Sverige sedan 2023, efter fastigheter i Göteborg och Rosersberg. Med förvärven stärker Logicor ytterligare sin närvaro och position på den nordiska marknaden.

 

Fastigheten i Nykvarn ligger i en av Stockholmsregionens mest strategiska logistiknav och ger möjlighet att utveckla upp till 66 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Stockholm South/Nykvarn väster om Södertälje har närhet till viktiga transportleder såsom E20 västerut, väg 55 med nord- och sydgående anslutningar samt med E4 och Södertälje hamn.

 

På fastigheten i Staffanstorp utanför Malmö planeras för cirka 45 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Marken är i nära anslutning till E6 som förbinder Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn, samt till E22 som kopplar samman Malmö med Norrköping och norra Sverige.

 

Byggnationen planeras starta i början av 2025, och målet är att certifiera byggnaderna enligt BREEAM Excellent.

 

– Vi är mycket glada över förvärvet av dessa två tomter i utmärkta lägen som ligger nära storstadsregioner och viktiga transportleder. Vi ser fram emot att utveckla dem i nära samarbete med våra framtida kunder, säger Christoffer Walljaeger, Director Asset Management, Logicor Sverige.

 

Logicor äger för närvarande 1,1 miljoner kvadratmeter fastighet i de nordiska regionerna och förvaltar tillgångar på ytterligare 500 000 kvadratmeter. Skandinavien är ett nyckelområde för Logicor, där efterfrågan på välbelägna, hållbara fastigheter fortsätter att överstiga tillgången.

 

Från vänster: Frida Gullstrand, Advokatfirman Glimstedt, Ove Nilsson, Kilenkrysset, Jan Persson, Kilenkrysset, Claes Virgin, Angermann, Christoffer Walljaeger, Logicor, Teresa Villegas, Logicor och Andy Li, Roschier Advokatbyrå i samband med signeringen.

Foto: Kilenkrysset

Kukka Eerola

Communications and Marketing Manager, Nordics

Kukka.eerola@logicor.eu

Logicor

Logicor är en ledande ägare, förvaltare och utvecklare av europeiska logistikfastigheter. Logicor äger en portfölj av fastigheter över 20 miljoner kvadratmeter lagerutrymme nära centrala transportknutpunkter och storstadsområden, vilket gör det möjligt för Logicor att serva över 2 000 kunder (december 2023).

Logicors huvudkontor finns i London och Luxemburg och våra team består av människor baserade över hela Europa. Våra fastigheter och styrkan i vårt nätverk gör det möjligt för våra kunders varor att röra sig genom leveranskedjan och in i samhället varje dag. För mer information, besök www.logicor.eu.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.