Loomis styrelse utnyttjar bemyndigande att återköpa egna aktier

| 22 juli, 2021 | 0 kommentarer

Styrelsen för Loomis AB har beslutat att utnyttja bemyndigandet, beviljat av årsstämman 2021, att återköpa egna aktier i syfte att anpassa Loomis kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov.

Återköp får inledas den 26 juli 2021, avslutas senast den 30 september 2021 och omfatta ett belopp om maximalt 150 miljoner kronor. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen, till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet (dvs. i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs). Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant. Nordea Bank Abp kommer att administrera återköpen och, baserat på handelsorder från Loomis, fatta sina handelsbeslut oberoende av Loomis. Inga förvärv kommer att göras under en 30-dagarsperiod innan offentliggörande av en finansiell rapport. 

Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i Loomis uppgår till 75 279 829 och bolaget innehar 53 797 egna aktier.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.

22 juli 2021

Kristian Ackeby
Ekonomi- och finansdirektör

Mobiltelefon: 070-569 69 98   
Epost: [email protected]

Anders Haker
Ansvarig för investerarrelationer

Mobiltelefon: +1 281 795 8580
Epost: [email protected]

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 23 000 personer och omsatte 2020 cirka 18,8 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2021 kl. 19:00.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *