Lundbergs delårsrapport januari – september 2022

| 24 november, 2022 | 0 kommentarer
 • Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2022 till 108,9 mdkr (439 kronor per aktie) jämfört med 132,3 mdkr (533 kronor per aktie) den 31 december 2021. Den 22 november 2022 var motsvarande värde 121,9 mdkr (492 kronor per aktie).
   
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 21 738 mnkr (18 668).
   
 • Resultat efter finansiella poster blev 2 544 mnkr (9 421) där resultat från andelar i intresseföretag utgör -5 370 mnkr (2 675). Resultat efter finansiella poster exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till 2 222 mnkr (7 180).
   
 • Koncernens resultat efter skatt blev 940 mnkr (8 089) varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 3 597 mnkr (2 087).
   
 • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -10,71 kronor (24,20).

Kontaktpersoner: 
Lars Johansson, CFO
Fredrik Lundberg, VD 

Denna information är sådan information som L E Lundbergföretagen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen  lämnades, genom den ovan angivna CFOs försorg, för offentliggörande den 24 november 2022 klockan xx:xx CET.

L E Lundbergföretagen AB
+46 8-463 06 00
[email protected]

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *