Connect with us

Marknadsnyheter

M.O.B.A. genomför VD-byte och förstärker koncernledningen

Published

on

M.O.B.A. Network AB (publ) har idag utsett Anders Ribbing som ny VD för bolaget, som en åtgärd i den tidigare kommunicerade strategiska översynen. Anders tillträder senast 24 juni 2024. Björn Mannerqvist, som framgångsrikt har lett företaget som medgrundare och VD, kommer fortsätta att bidra till M.O.B.A.’s framgångar i rollen som COO.

Anders Ribbing kommer närmast från en roll som CCO (Chief Commercial Officer) på Everysport Group AB (publ) och har en lång erfarenhet av att framgångsrikt leda verksamheter med bas i digitala produkter och tjänster. Anders har verkat i många centrala roller på större bolag som exempelvis TV4-Gruppen och även verkat som strategikonsult, VD och entreprenör med framgångsrika exits bakom sig. Anders är väl förtrogen med bolagets nuvarande affärsmodell och har en bred erfarenhet av att utvärdera och applicera nya affärsmodeller.

Björn Mannerqvist kommer i sin nya roll som COO att ha fokus på att optimera bolagets SEO- och AI-satsningar samt jobba med befintlig affär och nya tillväxtprojekt.

”Vi är glada över rekryteringen av Anders Ribbing som VD för M.O.B.A. Network. Vi ser fram emot att hans ledarskap, strategiska vision och förmåga att utforska nya tillväxtområden ska bidra till bolagets tillväxt och lönsamhet. Vi är också övertygade om att det fantastiska arbetet Björn gjort med bolaget, under hans sex år som VD, skapat en bra grund för att fortsätta utveckla bolaget. Vi är övertygade om att Björns unika kompetenser kommer att utveckla gruppen i rollen som COO”, säger Fredrik Burvall, styrelseordförande

”Jag är tacksam för förtroendet att axla rollen som VD i M.O.B.A. Jag ser stora möjligheter att fortsätta förbättra vår annonsaffär samt bredda verksamheten med nya intäktskällor. M.O.B.A. har en differentierad och välkänd produktportfölj med enormt mycket trafik som vi tillsammans kommer att vidareutveckla. Jag ser fram emot att jobba med Björn, M.O.B.A:s ledningsgrupp, styrelse och ägare för att utveckla bolaget framåt”, säger Anders Ribbing

”Jag ser fram emot att jobba nära Anders och få mer tid för att utveckla verksamheten i min nya roll. Vi har länge varit ett litet team och med ytterligare kraft och kompetens i bolaget ser jag fram emot att fortsätta utveckla bolaget i rollen som COO”, säger Björn Mannerqvist

Styrelsen ser fram emot att arbeta med Anders och Björn i deras nya roller och är övertygade om att deras ledarskap och kompletterande kompetensområden kommer att vara avgörande för bolagets fortsatta framgång.

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-18 09:30 CET.

Stockholm 2024-03-18

Fredrik Burvall, Styrelseordförande
fredrik@burvall.se, +46 (0) 709 27 96 32

Mail: info@wearemoba.com

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser – FNCA Sweden AB

M.O.B.A Network AB förvärvar, utvecklar och driver gaming communities för den globala gaming-marknaden. Bolaget äger ett av världens största nätverk inom gaming communities, med 25 webbaserade globala varumärken, dotterbolaget Wargraphs som innehar en av världens största gaming-appar (Porofessor) samt YouTube-nätverket Union For Gamers (UFG) med över 1 000 content creators. Bolagets affärsområden består av annonsförsäljning på bolagets communities och appar samt videoförsäljning via YouTube-nätverket.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.