Magnolia Bostad förlänger återköpserbjudandet av vissa utestående seniora icke-säkerställda obligationer

| 6 maj, 2022 | 0 kommentarer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Magnolia Bostad AB (publ) (”Magnolia Bostad”) förlänger det återköpserbjudande som offentliggjordes den 2 maj 2022 (”Återköpserbjudandet”) exklusivt i förhållande till innehavare av Magnolia Bostads utestående, nedan listade obligationer (”Obligationerna”) som väljer att anmäla sig för och får tilldelning i Magnolia Bostads övervägda emissionen av nya SEK-denominerade seniora icke-säkerställda gröna obligationer (de ”Nya Obligationerna”, såsom ytterligare definierade och beskrivna i Magnolia Bostads pressmeddelande av den 2 maj 2022). Återköpserbjudandet förlängs till tidpunkten för placeringen av de Nya Obligationerna.

 

Magnolia Bostad kommer att publicera resultatet av Återköpserbjudandet och (helt efter egen diskretion) huruvida återköp kommer att accepteras i förhållande till Obligationerna så snart som praktiskt möjligt efter prissättningen av de Nya Obligationerna.

 

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Emitterat belopp / Utestående belopp / Minsta denominering / Pris

 

2020/2024 Sr Unsec FRN / SE0014956454 / SEK 550 000 000 / SEK 550 000 000 / SEK 1 250 000 / 102.00 %

 

Magnolia Bostad förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga, återuppta, dra tillbaka eller avsluta Återköpserbjudandet. Likviddagen för Återköpserbjudandet förväntas inträffa på samma dag som likviddagen för de Nya Obligationerna. Likviddagen kommer att kommuniceras i separat pressmeddelande. Återköpserbjudandet är villkorat av bland annat en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna.

 

Dealer Managers:
Nordea Bank Abp: [email protected]
Swedbank AB (publ): [email protected]

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnolia Bostad:
Fredrik Westin, Vice VD & CFO

072 720 00 06, [email protected]

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Mer information på www.magnoliabostad.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.