Connect with us

Marknadsnyheter

Magproblemen har ökat med 27% det senaste decenniet

Published

on

I samband med 10-årsjubileet av Magrapporten®, Sveriges största undersökning om maghälsa, presenterar Valio resultaten från i år jämfört med för 10 år sedan. För tio år sedan uppgav 3 av 10 (30%) svenskar att de har magproblem, detta kan jämföras med dagens nästan 4 av 10 (38%). De vanligaste orsakerna till att svenskarna mår dåligt är ökad stress, ensamhet och sist men inte minst magproblem.

Den första Magrapporten® presenterades 2013 och nu 10 år senare kan vi se hur svenskarnas mående påverkats över en längre tid. Det allmänna måendet har försämrats betydligt. Knappt en tiondel (9%) av svenskarna svarar att de mår dåligt idag jämfört med 5% för 10 år sedan, en ökning med 80%. Upp mot hälften (46%) av alla kvinnor i undersökningen svarar att de har magproblem, motsvarande siffra för män är knappt en tredjedel. Den tydliga minskningen av magproblem under pandemin har sakta vänt uppåt igen. De med magproblem varje vecka är nu fler än för tio år sedan. 

– Valio är ett forskningsintensivt matföretag och vi utvecklar hela tiden nya produkter som stöder en hälsosam och balanserad livsstil. Därför känns det viktigt för oss att ha god koll på svenskarnas maghälsa. I Magrapporten® delar vi med oss av de omfattande resultaten. Tyvärr vittnar årets undersökning om att fler svenskar mår sämre idag än för tio år sedan, kommenterar Anette Björnlund, kommunikations- och hållbarhetschef på Valio i Sverige. 

En tredjedel tror inte det finns någon lösning på sina magproblem 
Mer än en tredjedel (36%) av de som har magproblem söker inte hjälp – man tror inte att det går att göra något åt dem och man söker sina egna vägar. Det är fler män (39%) med magproblem som inte söker hjälp för sina besvär. Bland yngre män (16–30 år) är det så många som – varannan (51%) som inte tar hjälp. En fjärdedel (25%) av de med magproblem anser sig dock inte behöva söka hjälp, i stället testar man sig fram på egen hand. Magrapporten® 2023 avslöjar även att en femtedel (19%) alltid eller ofta har ont i magen och har lärt sig leva med det, och en tiondel (10%) tycker helt enkelt att det är för svårt att få tid och hjälp hos läkare, och 30% tror helt enkelt att det inte finns en lösning att ta till. 

Vanligaste åtgärden är att utesluta viss mat 
Bland de som försöker lösa sina magproblem på egen hand, så är det vanligast (32%) att utesluta vissa livsmedel. Nästan en femtedel (18%) uppger att de försöker undvika fet mat, tätt följt av en minskad storlek på portionerna (17%). 

– Det kan vara en risk att göra egna kostscheman efter FODMAP eller annat man läst på internet. Många glömmer att kostråden är högst individuella. Om man inte tar hjälp av en dietist kan man eventuellt missa eller välja bort livsmedel som är viktiga just för dig och din kropp. Men en enkel och ofarlig metod att testa är att utesluta laktos och föra magdagbok, berättar Robert Brummer, professor vid fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet. 

 – Det är lätt att förminska sina magproblem, men storleken på magproblemet är inte det mest relevanta. Det är hur mycket problemet påverkar ens vardag som är det viktiga, vilket också än en gång visar på hur individuellt det är med magproblem, avslutar Robert. 

Läs mer om Magrapporten® 2023 på Valio.se.

Fakta i siffror från undersökningen: 

Andelen som har haft problem med magen senaste året
Magproblemen har ökat med 27% sedan 2013, men vi mår bättre i magen  
än vad vi gjorde innan pandemin bröt ut 2019. 

Grupp  2013  2017  2019  2021  2023 
Svenskarna  30%  34%  44%  34%  38% 
Kvinnor  41%  51%  39%  46% 
Unga kvinnor 16–34 år)  48%  61%  45%  51% 
Män  26%  36%  29%  31% 

Andel av de med magproblem minst en gång i veckan
Andelen som upplever magproblem varje vecka var som högst under pandemin (2021) men har i år gått ner till samma nivåer som innan pandemin, hösten 2021. 

Grupp  2017  2019  2021  2023 
Svenskarna  53%  53%  69%  53% 
Kvinnor  55%  57%  74%  57% 
Unga kvinnor 16–34 år)  55%  54%  69%  58% 
Äldre kvinnor (56–79 år)   54%  65%  84%  59% 
Män  48%  49%  63%  49% 

Vanligaste magproblemen hos svenskarna
Uppblåst och gasig mage fortsätter vara vanligaste magproblemen.  

Grupp  2017  2019  2021  2023 
Uppblåst mage  51%  52%  53%  55% 
Gasig  45%  52%  60%  54% 
Diarré  38%  51%  48%  45% 
Magont  39%  44%  42%  45% 
Förstoppning  26%  32%  34%  33% 
Sura uppstötningar/halsbränna  35%  32%  32%  32% 
Bullrig mage  24%  24%  36%  22% 
Mensvärk  –  18%  16%  16% 

Topp-5 vanligaste angivna orsakerna till magproblem 2023
Magrapporten visar att stress som orsak till magproblem var lägre än under pandemin. 

Orsak  2019  2021  2023 
1. Stress  55%  46%  52% 
2. Oro/Ångest  20%  27%  23% 
3. IBS  22%  26%  22% 
4. Dåliga matvanor  28%  24%  22% 
5. För lite vardagsmotion  24%  26%  21% 

Topp-5 vanligaste åtgärderna vid magproblem 2023
Vanligaste åtgärden vid magproblem är att anpassa kosten eller att välja andra kläder. 

Åtgärd  2019  2021  2023 
1. Undvika vissa livsmedel  34%  33%  32% 
2. Undviker fet mat  17%  17%  18% 
3. Undviker tajta plagg som sitter kring magen  15%  19%  18% 
4. Ät mindre åt gången  18%  17%  17% 
5. Gå på toaletten oftare  14%  16%  14% 

Har du vid något tillfälle sökt hjälp eller information för dina magproblem? / Vad är anledningen att du inte har sökt hjälp för dina magproblem? (2023) 
Fler män än kvinnor söker inte hjälp för sina magproblem, de försöker i större utsträckning lösa problemen på egen hand. 

Svarsalternativ  Svenskarna  Män  Kvinnor 
Söker inte hjälp för sina magproblem  36%  39%  35% 
Tror inte det går att åtgärda sina magproblem  30%  29%  31% 
Försöker lösa problemen på egen hand  26%  30%  23% 
Har alltid eller ofta ont i magen och lärt sig leva med det  19%  17%  20% 
Anser att det är svårt att få tid och hjälp hos läkare  10%  8%  11% 

För mer information, kontakta: 
Kalle Löfstrand, presskontakt på Valios kommunikationsbyrå Shomei 
Mail: kalle.l@shomei.se 
Mobil: 0733 58 26 65 
 
Anette Björnlund, kommunikations- och hållbarhetschef, Valio Sverige AB 
Mail: anette.bjornlund@valio.se 
Telefon: 0703 033 561 
 
Om undersökningen: 
Valio har sedan mitten av 1900-talet bedrivit forskning för hälsa och välmående. Forskningen kompletteras med flera återkommande trendmätningar, däribland Magrapporten®, som är Sveriges största undersökning om maghälsa. Magrapporten® 2023 är den sjätte upplagan och bygger på en statistiskt säkerställd undersökning genomförd av Kantar Sifo under perioden 16–27 maj 2023. Totalt intervjuades 2 001 personer i Sverige i åldrarna 16–79 år. Av dem var 500 personer mellan 16–30 år och 500 personer mellan 31–45 år. I gruppen som uppger att de har haft problem med magen det senaste året ingår 765 personer. 

Om Valio 
Valio grundades i Finland 1905. 1994 introducerades Valio i Sverige och 2002 lanserades de första laktosfria produkterna på den svenska marknaden. Varje år investerar Valio motsvarande ca 330 miljoner kronor i forskning, utveckling och nya innovationer. Satsningen har resulterat i ett av marknadens bredaste sortiment av laktosfria produkter som smakar som de ska. Valio har överfört den kunskapen till växtbaserat och erbjuder ett växande sortiment av gurt, dryck, alternativ till matlagning och ost under varumärket Oddlygood. Valio är även känt för sitt goda smör, krämiga yoghurt och läckra proteinprodukter. De senaste tio åren har Valio kontinuerligt ökat tillväxten på den svenska marknaden och omsatte 1,691 MSEK under 2022. Resan med att utveckla goda och hälsosamma produkter för ditt välbefinnande fortsätter även i framtiden. Läs mer på www.valio.se

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

SBB stärker likviditeten med cirka 8 miljarder kronor och presenterar en decentraliserad koncernstruktur

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB” eller ”Bolaget”) säljer 1,16 procent av SBB EduCo AB (”EduCo”) till Brookfield Super-Core Infrastructure Partners (”Brookfield”) för cirka 242 miljoner kronor och blir en minoritetsägare. EduCo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 7,8 miljarder kronor. SBB har idag även beslutat om en decentraliserad koncernstruktur som förstärker transparens och finansieringsmöjligheter.

‘’Jag är mycket nöjd över att idag kunna presentera ett betydande likviditetstillskott och ett fortsatt starkt samarbete med Brookfield. Vidare skapar SBB en decentraliserad koncernstruktur som positionerar SBB för att ytterligare stärka bolagets balansräkning och för fortsatt tillväxt. Styrelsen avslutar härmed den strategiska översynen och SBB fokuserar nu på exekvering,” säger Lennart Schuss, styrelseordförande för SBB.

Sammanfattning av EduCo-transaktionen

EduCo samägs av SBB och Brookfield och är den huvudsakliga plattformen för SBB:s affär inom den offentliga utbildningssektorn.

Som en del av transaktionen genomför EduCo en delvis återbetalning av det koncerninterna lånet från SBB med ett belopp om cirka 9,1 miljarder kronor samt potentiellt även en refinansiering av befintlig säkerställd skuld med ett belopp om högst cirka 6,9 miljarder kronor. Transaktionen resulterar i en likvid om totalt cirka 8 miljarder kronor till SBB, efter erläggande av kompensation för förtidsåterbetalning och transaktionskostnader. SBB kommer att ha ett kvarstående lån till EduCo om cirka 5,5 miljarder kronor. SBB avser använda likviden för att hantera närliggande finansiella åtaganden, inklusive avtalade investeringar, beslutade utdelningar samt låneförfall.

Efter genomförd avyttring om 1,16 procent av aktierna i EduCo till Brookfield kommer SBB att äga cirka 49,84 procent av EduCo. Som en följd av avyttringen kommer EduCo att kontrolleras av Brookfield och upphöra att vara ett dotterbolag till SBB och EduCo kommer inte att konsolideras i SBB:s räkenskaper.

Vidare, efter genomförd avyttring kommer EduCo att drivas fristående av sin styrelse bestående av representanter från SBB och Brookfield.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor, inklusive konkurrensgodkännanden, och förväntas slutföras under oktober 2023.

Transaktionen understöds av EduCo:s sunda och stabila finansiella ställning och säkerställer att verksamheten fortsätter att vara en långsiktig leverantör av högkvalitativa utbildningsanläggningar i hela Norden. Brookfield är en mycket erfaren ägare av infrastrukturtillgångar globalt och investeringen i EduCo genom dess perpetual fund tillhandahåller långsiktigt, stabilt kapital för att stödja EduCo:s framtida tillväxt tillsammans med SBB för att EduCo ska kunna uppnå en investment grade-rating.

EduCo:s ambition är att på sikt enbart finansieras med långfristig kapitalmarknadsfinansiering med stark investment grade-rating.

Sammanfattning av EduCo

EduCo är en unik infrastrukturplattform inom offentlig utbildning med ett fokus på tillväxt inom den offentliga utbildningssektorn i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

EduCo:s portfölj om 43 miljarder kronor består av fastigheter inom den offentliga utbildningssektorn i Norden (23,6 miljarder kronor GAV i Sverige, 16,0 i Norge, 2,2 i Finland och 1,0 i Danmark). Portföljen gynnas av långsiktiga hyresavtal med väldigt lågt byte av hyresgäster: 13 års viktad genomsnittlig återstående löptid.

Decentraliserad koncernstruktur

Den 29 maj 2023 beslutade SBB:s styrelse att påbörja en strategisk översyn av alternativ för att maximera värdet för SBB:s aktieägare. SBB presenterar idag en ny koncernstruktur som decentraliserar Bolaget genom etablering av helägda och delägda affärsenheter och avslutar därmed den strategiska översynen.

Koncernen kommer att bestå av tre affärsenheter: Utbildning, Samhälle och Bostäder. Affärsenheterna kommer att verka med ett tydligt fokus. Från och med Q3-rapporten kommer rapportering att ske enligt den nya koncernstrukturen. Implementeringen har ingen planerad inverkan på antalet anställda inom SBB.

’’Idag presenterar vi en ny decentraliserad koncernstruktur. Den nya strukturen bygger på våra styrkor, adresserar våra utmaningar och grundar sig på ett antal viktiga slutsatser. SBB har i grunden en portfölj av högkvalitativa fastighetstillgångar med en stark underliggande utveckling och med attraktiva tillväxtutsikter. SBB gynnas av att skapa helägda eller delägda affärsenheter som på egna meriter kan anskaffa såväl eget som lånat kapital. Därför etablerar vi nu en ny decentraliserad koncernstruktur med syfte att öka SBB:s transparens och finansieringsmöjligheter, vilket i förlängningen maximerar aktieägarvärdet,’’ säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Den nya koncernstrukturen ska:

  • Öka tillgången till bankfinansiering. Etableringen av enskilda affärsenheter kommer att stärka SBB:s finansiella flexibilitet avseende finansiering.
  • Möjliggöra anskaffning av eget kapital. SBB kommer fortsätta utforska möjligheter att göra bostadsverksamheten till ett minoritetsägt bolag genom att ta in ytterligare ägare, med en målsättning att presentera en lösning under 2024, beroende på marknadsförhållandena.
  • Förbättra finansiell rapportering och transparens. Decentraliseringen möjliggör förbättrad finansiell rapportering, tydligare specialisering, snabbare beslut, närmare samarbete med hyresgästerna och synliggörande av värden.

En översikt av den nya koncernstrukturen biläggs detta pressmeddelande och finns tillgänglig på SBB:s hemsida.

Rådgivare

Advokatfirman Vinge är legal rådgivare och DNB Markets och J.P. Morgan Securities Plc. finansiella rådgivare till SBB i samband med transaktionen. Linklaters är legal rådgivare till Brookfield.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2023 kl. 18:20 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Boken som ställer nya skakande frågor om Palmemordet

Published

on

By

Den avlidne Stig Engström, Skandiamannen, kom att officiellt pekas ut som Palmemördare utan att ens få en försvarare.

Det avslutade en 34 år lång mordutredning. Poliserna i Palmegruppen hade sett tydliga tecken på en mordkomplott med möjliga trådar in i svenska staten och de hade arbetat hårt med att få fram sanningen. Men de fick dåligt med hjäp av andra myndigheter och personer som kunde vara inblandade ville inte prata. Till sist gav utredarna upp. Inget av detta dramatiska utredningsarbete redovisades på åklagarens avslutande presskonferens. Här kommer nu en ingående och delvis chockartad beskrivning av sådant åklagaren och Palmegruppen arbetat med innan de motvilligt släppte de känsliga frågorna.

Gunnar Wall är en av Sveriges främsta experter på mordet på Olof Palme och har arbetat med den här boken i tre år. Här berättar han om hur det egentligen gick till när utredningen av mordet på Sveriges statsminister fick sitt förbryllande slut. 

Läs mer på Gunnar Walls blogg.

Utgivning: 2023-09-26 Isbn: 9789155272630

Bokförlaget Semic
08-799 30 50
info@semic.se
Press- och marknadskontakt: Cilla Wikström, cilla.wikstrom@semic.se
 

Bokförlaget Semic startade sin verksamhet i juni 1950. Vi ger ut cirka 80 böcker per år om mat och dryck, handarbete, hobby och inredning, blommor och trädgård, djur och natur, sport och fakta samt böcker för barn och ungdomar, kalendrar och julklassiker. Vi trycker våra böcker i stora upplagor, säljer dem till bra priser och når många läsare. Merparten av vår utgivning är svenska originalböcker. Bokförlaget Semics redaktion, marknadsavdelning och produktionsavdelning är förlagda till Sundbyberg. Bokförlaget Semic är en del av Bonnierförlagen AB.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Uppdatering skred vid E6 Stenungsund

Published

on

By

Räddningstjänsten är fortsatt på plats vid skredet vid E6 Stenungsund.

Under gårdagen arbetade räddningstjänsten med eftersök av människor i de delar av området, där det varit möjligt, med hjälp av specialutbildad personal för ras och skred samt sökhundar. Ett antal personer hjälptes under gårdagen ur fordon på rasområdet med hjälp av räddningstjänstpersonal samt helikopter från Sjöfartsverket. Sökarbetet avslutades igår eftermiddag.

Räddningstjänsten har under natten och morgonen arbetat med att besikta den drabbade bensinstationen för att säkerställa om läckage kan ha skett och har för närvarande avfärdat att den skulle utgöra en miljöskada. Vi undersöker ett mindre dieselläckage från en lastbil. Tillsammans med Trafikverket och geotekniker pågår även en besiktning av ytterområden kring Norumsån för att se om det kan innebära ytterligare konsekvenser.  

Under dagen kommer räddningstjänsten att medverka på ett samverkansmöte med kommunen på plats i Stenungsund.

Allmänheten uppmanas fortsatt att inte vistas i området och respektera avspärrningar.

Räddningstjänsten bedömer att vi kommer att vara kvar till imorgon måndag, och ny bedömning görs då av ytterligare insatser.   

//Daniel Lyckelid, Vakthavande befäl

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.