Mål för en rikare värld

| 29 juni, 2021 | 0 kommentarer

Handelsbanken Fonder publicerar i dag sin hållbarhets- och ägarstyrningsrapport för 2020. Bland annat presenteras nya hållbarhetsmål, som styr både investeringarna och påverkansarbetet.

– Vi ställer tuffa krav på våra bolag – och våra investerare förväntar sig att vi ställer ännu tuffare krav på oss själva, säger Karin Askelöf, hållbarhetschef på Handelsbanken Fonder.

Handelsbanken Fonder är övertygade om att investera i hållbara affärsmodeller är en förutsättning för att generera finansiellt värde till våra kunder.  
– Bara genom hållbara investeringar kan vi skapa en rikare värld. Framtidens vinnare kommer att vara de bolag som verkar för omställningen mot en mer hållbar framtid, säger Karin Askelöf.

Under 2020 har Handelsbanken Fonder satt hållbarhetsmål – som innebär ökade krav både på bolagen som fonderna investerar i och fondbolaget som organisation. 

  • Nettonoll i växthusgasutsläpp från investeringsportföljerna senast 2040. Som delmål ska därför koldioxidintensiteten halveras till 2030 och investeringar i klimatlösningar fördubblas.
  • Större bidrag till Agenda 2030. Redan 2025 ska andelen hållbara investeringar ökat med 30 procent och Handelsbankens Fonders påverkansaktiviteter uppnått större resultat. 

– Vi är långsiktiga i vår investeringshorisont och väljer därför bort investeringar i sektorer med långsiktigt ohållbara affärsmodeller och som riskerar att motverka målsättningarna i Agenda 2030 och Parisavtalet. Vi vill hellre lägga det kapital vi har fått förtroendet att förvalta på bolag som har lösningar på världens hållbarhetsutmaningar, säger Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd Handelsbanken Fonder.

Varför är det viktigt med hållbarhetsmål?
– Det är framförallt fyra anledningar, konkurrenskraft, god avkastning, ansvar och uppföljning. Vår vision är att leverera finansiell avkastning och planetär avlastning, den är inte mycket värd utan konkreta målsättningar. Kvantitativa mål ger en tydlig riktning och möjliggör uppföljning av vår framdrift och vi kan hållas ansvariga, säger Magdalena Wahlqvist Alveskog.
Hur ska de tuffa klimatmålen bli verklighet?
– Eftersom vi redan har valt bort många bolag genom vår exkludering av fossilt innebär det att minskningen behöver uppnås genom att förmå bolag, stora utsläppare, minska sina koldioxidutsläpp. Det kommer krävas ett stort arbete från vår sida att arbeta med denna påverkan som vi så klart kommer försöka göra genom samarbete också med andra investerare, säger Karin Askelöf.

Fondernas nuvarande utsläppsintensitet ligger på omkring 45 – 60 procent lägre än den globala ekonomin, med en högre exponering mot Norden, en i jämförelserik region som kommer behöva leda vägen vad gäller att minska utsläppen. 
– Därför har vi kommit fram till att 50 procent är en ”fair share” som vi bör klara av att bidra med.

För mer information, klicka på: Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2020

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *