Målarnas veton prövas av AD

| 15 september, 2022 | 0 kommentarer

Måleriföretagen har väckt talan i Arbetsdomstolen och yrkat att Målarna ska förpliktas utge allmänt och ekonomiskt skadestånd till ett medlemsföretag med anledning av tre veton som Målareförbundet lade sommaren 2021. Vetona lades i samband med att en målerifirma i västra Sverige ville hyra in personal från två bemanningsföretag. Bemanningsföretagen var bundna av bemanningsavtalet. Vid förhandlingar enligt 38 § MBL efterfrågade Målarna om personalen som skulle hyras in var yrkeskompetenta målare enligt § 2 i måleriavtalet. Arbetsgivarsidan menade att yrkeskompetenskravet inte gällde för den personal som skulle hyras in och presenterade inga uppgifter om vilken kompetens denna personal hade. Enligt bemanningsavtalet gäller under utbokad tid att kundens kollektivavtal ska tillämpas på uthyrd personal såvitt gäller bestämmelser om lön och allmänna anställningsvillkor. § 2 i måleriavtalet är en bestämmelse om lön och allmänna anställningsvillkor i den mening som avses i bemanningsavtalets likabehandlingsprincip. Då målerifirmans inställning var att yrkeskompetenskravet inte gällde, och inte skulle upprätthållas, för den inhyrda personalen, lade Målarna veton och motiverade det med att det kunde antas att kollektivavtal för arbetet skulle komma att åsidosättas. Alternativt gjorde Målarna gällande att åtgärden på annat sätt skulle strida mot vad som är allmänt godtaget på parternas avtalsområde.   

Ett av de omtvistade vetona har prövats interimistiskt av Arbetsdomstolen, se AD 2021 nr 35. Det interimistiska beslutet gick Målarnas väg.

Arbetsdomstolens mål nr A 98/22. Ombud för förbundet är Marie Nordström och Josephine Trinder, tfn nr. 08 – 676 63 46 /676 63 38

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.