Connect with us

Marknadsnyheter

Månadsrapport december, 11-2022

Published

on

Året lider mot sitt slut vilket betyder att mycket fokus ligger nu och framöver på bokslut, årsredovisning och kommande årsstämma. År 2022 har bjudit på flera överraskningar och ovanligheter, kanske borde man sedan pandemin vara van vid ovanliga tider. Oavsett hoppas nog de flesta av oss på en lugnare omvärld nästa år.

Den 13 december godkände Byggnadsnämnden äntligen den för nämnden föreslagna ”Startplan 2023”, som bland annat innehåller vår ansökan om ändring av detaljplan på fastigheten Amhult 108:4, kv. Hercules. Beslutet blev försenat på grund av en bordläggning av ärendet i november månad. När under 2023 vårt ärende om ändring av detaljplanen läggs fram för beslutsfattarna får vi veta mer om nästa år.

Upphandlingen av kv. Hercules har som tidigare meddelats tagit längre tid i väntan på ytterligare svar från byggnadsnämnden angående nyss nämnda ändring av detaljplanen. Det är lättare att titta på entreprenadområde och tidplan när man har mer konkreta besked att ta ställning till, därav finns det inte heller något nytt att säga om detta just nu.

På kv. Spitfire har julmusiken strömmat för alla duktiga arbetare som kämpar på i väder och vind och ibland med sena kvällar för att ett aktuellt moment som inte kan pausas ska bli klart. Om allt går som planerat tackas prefabmontörerna av nu i slutet av december. Takmontaget är påbörjat och snickarna förbereder takstolar och limträ för montage. Arbetet fortgår under alla mellandagar, förutom på röda dagar.

Under nästa år går uthyrningen av kvarteret in i sin mest intensiva period – som alltid när det börjar närma sig inflyttning ska både uthyrningen och förvaltningen arbeta nära för att få allt att gå smidigt till. 

Vår bostadskö har sedan föregående månad återigen ökat med flera aktiva sökande och ännu några fler ej aktivt sökande. Totalt antal uppsägningar gjorda av hyresgästerna själva av sina bostäder under året (med utflyttningsdatum under 2022) har varit 50 st, vilket är ca 20% av det totala beståndet och en för oss normal omförflyttning. Inga uppsägningar har gjorts av hyresvärden själv vilket jag är nöjd med, det visar en linje av god betalningsförmåga och sundhet i sitt boende hos våra hyresgäster.

Året kan summeras som ett år då flera faktorer påverkat bygg- och fastighetsbranschen. Kriget i Ukraina, efterföljande konsekvenser av detta som flyktingvåg och leveransproblem för material och varor, inflationen som varit högre än på länge samt en styrränta som för första gången på många år kanske börjat kännas i plånboken för många, vi ska inte heller glömma den senaste tidens energipriser som knappast undgått någon.

Det finns åtminstone två sätt att se på dessa utmaningar, antingen som något illavarslande omen, eller som något som tvingar oss att rannsaka oss själva, hitta nya lösningar och anpassa oss efter nya omständigheter. På Amhult väljer vi det senare synsättet och gör så gott vi kan för att mildra de negativa effekterna av de olika utmaningarna. Eller för att sno ett citat från TV-serien Game of Thrones; “Chaos is not a pit. Chaos is a ladder.” Målet är fortfarande detsamma, att färdigställa Amhult centrum och vara en fastighetsförvaltande aktör i Torslanda.

Emilie Loft
0709 76 89 03
[email protected]

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Ortoma AB erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm

Published

on

By

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). I och med detta har även Bolagets avnoteringsansökan godkänts av Spotlight. Bolagets sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 17 februari 2023. Första dag för handel på Nasdaq First North är den 20 februari 2023. Aktieägare i Ortoma kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Ortomas aktier handlas idag på Spotlight Stock Market. Den 19 december 2022 meddelade Bolaget att styrelsens ambition är att verka för att byta handelsplats till Nasdaq First North i Stockholm.

Ortoma har tidigare meddelat avsikten att genomföra ett listbyte från Spotlight till Nasdaq First North Growth Market. Bolaget ser ett byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market som lämpligt mot bakgrund av Ortomas internationella verksamhet och affärsrelationer. Genom byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market avser Ortoma också nå ett brett investerarkollektiv med privata, professionella, lokala och internationella investerare samt öka allmänhetens kännedom om Bolaget. Detta bedöms kunna främja likviditeten i aktien och därmed en stabil kursutveckling. I samband med detta offentliggörande har Bolaget publicerat en intervju med Styrelseordförande Gunnar Németh som kommenterar listbytet på Bolagets hemsida: https://ortoma.com/investor-relations/presentationer/

Godkännandet är villkorat av att: (i) Bolaget fullföljer sitt Erbjudande enligt plan och att tillräcklig likvid inkommer för att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov kommande tolv månader; (ii) Spridningskravet uppfylls för Bolagets B-aktier; (iii) Bolaget offentliggör ett tilläggsdokument med överenskommet innehåll innan handeln påbörjas på First North Growth Market Sweden; och (iv) ingenting inträffar i Bolaget före första dag för handel som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Börsen.

Ortoma har med anledning av listbytet upprättat ett Tilläggsdokument som kommer att publiceras på Bolagets hemsida den 16 februari 2023. Prospektet, publicerat den 25 januari 2023, utgör Bolagsbeskrivning tillsammans med Tilläggsdokumentet. Tilläggsdokumentet har enbart upprättats i samband med ansökan om upptagande till handel av aktierna på Nasdaq First North och innehåller inte något erbjudande till allmänheten om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget, vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Ortomas aktier kommer fortsätta handlas under kortnamnet ORT B på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. I samband med listbytet har Norma AB varit legal rådgivare till Ortoma.

Ortoma – Improved Performance

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström

e-post: [email protected]

Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTSTM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTSTM kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ny Market update: februari 2023

Published

on

By

Concordia Maritime har publicerat en ny market update.

Rapporten finns tillgänglig på www.concordiamaritime.com. Utöver kommentar från VD Erik Lewenhaput innehåller den även data och statistik rörande såväl rater, fartygsvärden och den globala produkttankflottans utveckling, som efterfrågan på olja och lagernivåernas utveckling.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Lewenhaupt                                                                
VD, Concordia Maritime AB                            
0704-855 188  
[email protected]

Concordia Maritime är ett internationellt rederi grundat 1888. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Anna Kinberg Batra lämnar sin roll som styrelsemedlem

Published

on

By

Regeringen har idag utsett Anna Kinberg Batra till landshövding för Stockholms län. Som en följd av detta lämnar hon sitt styrelseuppdrag i Nederman.

Anna har varit styrelseledamot i Nederman sedan 2021 och lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan.

 

– Styrelsen tackar Anna för hennes värdefulla bidrag till Nedermans styrelsearbete. Hennes erfarenhet har på ett positivt sätt bidragit till en ökad förståelse för Nedermans affär. Vi önskar henne lycka till med sitt nya uppdrag, säger Johan Menckel, styrelseordförande i Nederman.

 

Enligt Nedermans bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Efter att Anna Kinberg Batra lämnar styrelsen kommer den att bestå av fem ledamöter och därmed uppfyller kraven i bolagsordningen.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Om Nederman
Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering som ägnar sig åt att fånga, mäta, kontrollera och rena luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera utsläppsöverensstämmelse för att skydda människor, planet och produktion. 

 

Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2400 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

 

Nederman Holding AB (publ), postbox 602, SE-251 06 Helsingborg, Sverige.
Bolagsregistreringsnummer: 556576-4205

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.