Mantex styrelseordförande delgiven misstanke om påstått brott

| 20 oktober, 2021 | 0 kommentarer

Mantex styrelseordförande har under tisdagen delgivits misstanke av ekobrottsmyndigheten om brott hänförligt till påstådd överträdelse rörande hantering av insiderinformation.

Mantex har i nuläget ingen detaljerad och konkret information kring vad som ligger bakom polisens misstanke eller eventuella konsekvenser av den påstådda överträdelsen. Företrädare för bolaget har hörts upplysningsvis i ärendet. Under tiden polisutredningen pågår kommer Håkan Johansson, styrelseledamot i Mantex, att leda styrelsens arbete. Mantex kommer att samarbeta fullt ut med myndigheten.

Denna information är sådan som Mantex AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-20 01:54 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Johansson, styrelseledamot Mantex AB, +46 70-553 75 51, eller [email protected].se

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission ([email protected] eller 08-503 015 50).

Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-20 kl. 01:50 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *