Medimi inleder beräkningsperiod för utnyttjandekurs i TO5

| 5 maj, 2022 | 0 kommentarer

Idag 5 maj 2022 inleds beräkningsperioden för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO5, vilka emitterades i samband med Medimi ABs (”Medimi” eller ”Bolaget”) företrädesemission under början av 2021.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) under 10 handelsdagar närmast före den 19 maj 2022. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till Medimiaktiens kvotvärde och som högst 0,60 kronor per aktie.
 
Totalt emitterades det
34 564 581 teckningsoptioner av serie TO5. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 19 maj – 2 juni 2022.
 
I samband med att utnyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer Medimi att gå ut med ett nytt pressmeddelande.

Medimi AB (publ), tf VD Theodor Sandström, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0705-169601

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

https://www.medimiab.com/

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.