Connect with us

Marknadsnyheter

Merit Cudkowicz, en internationellt ledande ALS-expert tar plats i TikoMeds nybildade vetenskapliga råd

Published

on

Viken – 19 september 2023 – Idag tillkännagav det svenska biofarmaföretaget TikoMed AB att man bildat ett vetenskapligt råd (Scientific Advisory Board – SAB).

SAB kommer att arbeta nära ledningen för att främja bolagets kliniska utveckling av ILB, TikoMeds läkemedel för behandling av ALS som befinner sig i fas 2. Styrelsen kommer att utse mycket erfarna kliniker och forskare med industriell erfarenhet inom området till rådet.

Den första medlemmen som tillkännages är Dr. Merit Cudkowicz. Dr Merit Cudkowicz är Director of the Sean M. Healey & AMG Center for ALS, Chair of Neurology at Mass General, and the Julieanne Dorn Professor of Neurology at Harvard Medical School.

”Vi är glada över att välkomna Dr. Cudkowicz till vår SAB”, säger Adam Bruce, grundare, styrelseordförande och VD för TikoMed. ”Merit är en internationellt erkänd forskare, kliniker och auktoritet inom ALS. Hon kommer att, baserat på sin erfarenhet och kompetens, kunna bidra med värdefull och relevant rådgivning under de kommande månaderna och åren när vi fortsätter driva vårt kliniska program.”

”Jag ser med stor entusiasm fram emot att bli en del av TikoMed:s SAB och att bidra med min erfarenhet inför den kommande kliniska studien”, säger Dr Merit Cudkowicz.  

Merit Cudkowicz, läkare, MSC

  • Dr. Merit Cudkowicz är Director of the Sean M. Healey & AMG Center for ALS, Chair of Neurology at Mass General, and the Julieanne Dorn Professor of Neurology at Harvard Medical School. Hennes forskning och kliniska aktiviteter är dedicerade till studier och behandling av patienter med amyotrofisk lateral skleros (ALS). Dr. Cudkowicz är en av grundarna och tidigare Co-Chair för Northeast ALS Consortium (NEALS), en grupp med över
    145 kliniska kliniker i USA, Kanada, Europa och Mellanöstern som enbart utför kliniska prövningar och forskning inom ALS. Hon har bidragit med innovationer ägnade åt att påskynda utvecklingen av behandlingar för patienter med ALS.
  • Dr. Cudkowicz är huvudprövare för Clinical Coordination Center vid National Institute of Neurological Disorders and Stroke’s Neurology Network of Excellence in Clinical Trials (NeuroNEXT).  Därutöver lanserar Dr Cudkowicz det första initiativet för plattformsstudier inom ALS, HEALEY ALS Platform Trial, ett program som kommer att påskynda terapiutvecklingen inom ALS på ett påtagligt sätt.

Dr. Cudkowicz fick American Academy of Neurology 2009 Sheila Essay ALS award, 2017 Forbes Norris Award från International MND Alliance, 2017 Pinnacle Award från Boston Chamber of Commerce och 2019 Ray Adams American Neurological Association Award. I egenskap av dedicerad pedagog, är Dr. Cudkowicz verksam som mentor till många unga neurologer när det gäller kliniska frågeställningar inom ALS och relaterade neurodegenerativa störningar. Dr. Cudkowicz avslutade sin grundexamen i kemiteknik vid Massachusetts Institute of Technology, varefter hon tog sin medicinska examen vid Harvard Medical School (Health Science and Technology-program). Hon gjorde sin kliniska praktik på Beth Israel Hospital i New York och genomförde sin neurology residency and fellowship vid MGH. Hon har också en magisterexamen i klinisk epidemiologi vid Harvard School of Public Health.

För mer information, kontakta

Adam Bruce, grundare, styrelseordförande och VD för TikoMed

Telefon 070-8238444

E-post: adam.bruce@tikomed.com.

TikoMed AB

TikoMeds mission är att förbättra människors liv genom att utforska och utnyttja kroppens medicinska potential och förmåga till regenerering och självläkning. Med en adaptiv, multifunktionell verkningsmekanism har TikoMeds läkemedelsplattform potential att balansera kroppens inflammatoriska-, immun- och fibrotiska svar på akut och kronisk inflammation för att därigenom förbättra självläkning och regenerering.

TikoMeds initiala utvecklingsprogram inkluderar amyotrofisk lateral skleros (ALS), traumatisk hjärnskada (TBI) och transplantation av Langerhanska öar.

TikoMeds mycket skalbara egenutvecklade teknik syftar till att tillhandahålla säkra och prisvärda läkemedel med hög kvalitet till så många patienter som möjligt över hela världen.

TikoMed är privatägt och baserat i Viken, Sverige. Mer information finns i www.tikomed.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Cyclezyme AB (publ) kommer tillfälligt erbjuda ledig kapacitet på laboratoriet till externa kunder

Published

on

By

Juni 12, 2024

Cyclezyme AB (publ) har ett färdigställt toppmoderna biotekniskt laboratorium med den senaste tekniken för proteinframställning och analytisk kemi som i dagsläget inte används fullt ut. Bolagets styrelse har därför beslutat att enligt ”Sample as a service-modellen” erbjuda ledig kapacitet till externa kunder.

 Kommentar från VD, Peter Falck:

”Vi kan bättre utnyttja vårt fina laboratorium genom att erbjuda externa kunder att använda laboratoriet. På så sätt kan vi använda den tillfälliga överkapaciteten vi har på labbet och generera intäkter till bolaget under tiden som vi fortsätter arbetet med att kommersialisera vår enzymatiska plaståtervinningsteknik. Erbjudandet kommer bara gälla så länge det råder överkapacitet i laboratoriet, så att det inte ska påverka verksamheten negativt”, säger Peter Falck, VD för Cyclezyme AB.

Cyclezyme är noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information:

Cyclezyme AB, Peter Falck,

VD Tel: +46 (0)76 00 99 344

E-post: peter.falck@cyclezyme.se

[Denna information är sådan information som Cyclezyme AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom Peter Falcks försorg, för offentliggörande den 12 juni 2024 klockan 19:40 CET.]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggör resultatet från återköpserbjudandet avseende bolagets obligationslån med ISIN SE000017769060

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Den 4 juni 2024 offentliggjorde Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) ett återköpserbjudande till innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda gröna obligationer med löpande ränta och utestående volym om 400 000 000 kronor med ISIN SE0017769060 (”Obligationerna” och ”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12:00 CEST. Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett nominellt belopp om 76,25 miljoner kronor.

 

Emilshus avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,3125 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas betalas ut den 26 juni 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

Emil Jansbo, CFO
E-post: emil.jansbo@emilshus.com
Telefon: 072 243 30 88

 

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Compactor emitterar obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK

Published

on

By

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån på den svenska obligationsmarknaden (”Obligationslånet”). Volymen på Obligationslånet uppgår till 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,00 procentenheter och har slutligt förfall i juni 2027. Bolaget kommer att ansöka om notering av Obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån samt till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv.

Arctic Securities och Pareto Securities har agerat arrangörer i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2024 kl. 17:15.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.