Mirovia Group förvärvar F Consulting i Sverige AB, specialister på att bygga framtidens digitala arbetsplatser

| 1 juli, 2022 | 0 kommentarer

Mirovia Nordics AB (publ) förvärvar F Consulting i Sverige AB, och utökar därmed sin portfolio till att även innehålla specialister på framtidens digitala arbetsplatser. F Consulting redovisade under räkenskapsåret 20/21 en nettoomsättning om 28 MSEK samt en EBITDA om 7,5 MSEK. 

F Consulting grundades 2008 och har idag 15 anställda. De bygger digitala arbetsplatser åt stora globala företag med anställda över hela världen, och agerar plattformsoberoende. Deras kunder har flera tusentals anställda med högt ställda krav på automatisering och regelefterlevnad och verkar ofta inom bank och finans, energi och kärnkraft, detaljhandeln samt inom offentlig verksamhet.
 

Under pandemin har den digitala arbetsplatsen exploderat. Vi har väldigt många stora förfrågningar om att bygga nästa generations moderna digitala arbetsplatser, och att med Mirovia Group komma in i ett större sammanhang, med systerbolag som har kringliggande tjänster, gör att vi kan växa våra affärer både monetärt och strategiskt framöver”, säger Fredrik Zetterström, VD på F Consulting i Sverige AB. 
 

F Consulting är experter på att kombinera högt ställda säkerhetskrav med en fantastisk användarupplevelse som inte bara ökar produktiviteten men även gör kunderna till en mer attraktiv arbetsgivare. F Consulting hjälper sina kunder med alla delar inom den digitala arbetsplatsen, från förstudier, analys- och strategiarbete, implementationsprojekt till förvaltning och vidareutveckling av deras digitala arbetsplatser.
 

“Vi är glada och stolta över att F Consulting har valt att bli en del av Mirovia Group. Medarbetarna på F Consulting präglas både av hög kompetens och av en genuin och personlig touch i sin kundkontakt, och därför kommer de att passa in hos oss på Mirovia som handen i handsken” säger Sebastian Karlsson, VD på Mirovia Group.

Om F Consulting:

F Consulting är specialister på att bygga digitala arbetsplatser åt globala företag med tusentals anställda. F Consulting agerar plattformsoberoende och kan på så sätt agera både rådgivande och implementerande. F Consulting hjälper sina kunder med allt från förstudier, analys- och strategiarbete, implementationsprojekt till förvaltning och vidareutveckling av deras digitala arbetsplatser.

Om Mirovia:

Mirovia är en koncern som investerar i entreprenörsledda bolag som erbjuder mjukvarulösningar och nischade IT-tjänster. Mirovia grundades 2020 med målet att vara en aktiv ägare och affärspartner till små och medelstora bolag som har fortsatt självstyre över sin verksamhet.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Sebastian Karlsson, VD och medgrundare, på mailadress [email protected]

www.mirovia.io

Denna information utgör insiderinformation som Mirovia Nordic AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Ovanstående ansvariga personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.