Connect with us

Marknadsnyheter

Möjlighet att investera i ett ledande bolag på en starkt växande marknad

Published

on

Precise är en global mjukvaruleverantör specialiserad på biometrisk identifiering, accesslösningar och besöks-hanteringssystem som möjliggör smidig och säker autentisering av användare via fingeravtryck och ansikten. Precise grundades år 1997 med visionen att erbjuda biometri för mobiltelefoner och idag finns identifieringsmjukvaran, enligt Bolagets uppskattningar, i cirka 10 % av världens samtliga mobiler. Bolaget är indelat i två affärsområden; Algo och Digital Identity, vilka står för 74 % respektive 26 % av omsättningen. Inom affärsområdet Algo nyttjar Precise sin 25 års långa kompetens inom algoritmer för avancerad bildanalys för att licensera ut Bolagets världsledande fingeravtrycksmjukvara till sensor-tillverkare. Inom affärsområdet Digital Identity har Bolaget utvecklat och förvärvat ledande lösningar för access- och besökshantering och erbjuder idag dessa tjänster genom varumärket YOUNiQ™ och dotterbolaget EastCoast Solutions.
 
Precise stärker nu kassan genom en företrädesemission, som tillför Bolaget en nettolikvid om 40,5 MSEK, i syfte att möjliggöra en ökad satsning på Digital Identity i USA samt stärka den befintliga produktutvecklingen och möjligheterna att expandera till nya vertikaler, som bilar och bärbara datorer, inom Algo.
 
Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar

För YOUNiQ™, en del av Digital Identity-benet, har fokus flyttats från utveckling till kommersialisering med satsningar på att bygga nya säljkanaler, vilket lett till nya kunder i både Sverige och USA. Tillsammans med det förvärvade bolaget EastCoast Solutions går Bolaget in i en fas med en skalbar accesslösning samt med en helhetslösning för besökshanterings-system. Under 2022 växte de årligt återkommande intäkterna (ARR) inom Digital Identity med 25 % till 16,2 (13,0) MSEK och Analyst Group anser att Bolaget har goda möjligheter att fortsätta växa genom en SaaS-modell, vilket skapar förutsättningar för stabilare och mer återkommande kassaflöden. Vi ser även att Bolagets strategi avseende att expandera till USA snabbt har bevisat sig då säljkanaler etablerats under 2023 genom samarbeten med Genetec Technology och Flowscape Technology. I takt med att Precise ökar försäljningen och breddar Bolagets kundbas förväntas skalbarheten påvisas genom fler mjukvarulösningar och därmed ökade intäkter, vilket resulterar i en högre marginal.
 
Digital Identity är på frammarsch men än sålänge utgör Algo den primära delen av verksamheten, där den 25 års långa erfarenheten av att utveckla identifieringsmjukvara har skapat en stabil grund att växa från. Precise specialisering på under-display sensorer tillsammans med strategin att licensera ut mjukvaran möjliggör samarbeten med världsledande sensortillverkare, där efterfrågan drivs av ett ökat behov av säkra och bekväma identifierings-lösningar. Mjukvarans hårdvaruagnostiska egenskaper skapar även förutsättningar för att snabbt skala upp inom nya produktområden, något som Bolaget har bevisat då flertalet samarbeten tecknats inom nya vertikaler såsom bärbara datorer och bilar. Bolagets strategi att stärka positionen på marknaden för fingeravtryckslösningar för mobiler, samt bredda verksamheten till nya vertikaler, skapar ett mer diversifierat Precise och en investeringsmöjlighet som ger exponering mot flera snabbt växande marknader.
 
Sammantaget så anser Analyst Group att kombinationen av Precise ledande position inom mobilsegmentet, stora tillväxtmöjligheter i nya vertikaler och kommersialiseringen inom Digital Identity, ger en intressant mix vilken förväntas att resultera i flera värdedrivare i aktien under kommande åren.

 
Läs mer här

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lantmännen och Arla i DI: ”Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera”

Published

on

By

Tillsammans med Arla signerar Lantmännen i dag en debattartikel. Cecilia Kocken, vd på Arla Sverige, och Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen, menar att det är glädjande att så många politiker gärna vill prata om livsmedelsberedskap och omställning. Men det räcker inte, enligt dem. Det måste hända saker också, och Cecilia och Per ger tre konkreta förslag. Utöver debattartikeln kommer Arla och Lantmännen även prata om livsmedelsberedskap och klimatomställning i Almedalen i ett gemensamt seminarium.

Debattartikeln publicerades i Dagens industri, 21 juni 2024. Den kan även läsas nedan.

Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera

Stärkt beredskap har varit en högaktuell fråga sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Stora och snabba insatser har gjorts för militära försvaret, men för det civila försvaret har det gått betydligt långsammare och inom livsmedelsberedskapen har det inte hänt något konkret alls. Svensk livsmedelsberedskap är lika bristfällig som den var för tjugo år sedan.

Då Sverige har ett handelsunderskott för livsmedel på omkring 70 miljarder kronor och saknar lager eller produktionskapacitet i livsmedelsindustrin, utöver den minimala som behövs kommersiellt, är detta anmärkningsvärt.

Jämför vi med en annan samhällskritisk verksamhet, det militära försvaret, så har dess anslag fördubblats sedan 2020. Det är fullt rimligt, men lika rimligt är att livsmedelsberedskapen följer samma investeringsvilja. Det är svårt att försvara landet hungrig.

Samtidigt står vi inför en grön omställning där jordbruket både ska minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till allt mer extremväder. Den säkerhetspolitiska och klimatpolitiska utmaningen går att förena, men det kräver investeringar.

Nyligen gick remisstiden ut för utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid”. Det är en bra grund, men vår bestämda uppfattning är att det finns tillräckligt med rapporter som konstaterar att Sverige saknar livsmedelsberedskap – nu är det dags för konkreta åtgärder.

1. Sverige behöver bygga upp lager och inhemsk produktion av kritiska varor för att klara livsmedelsproduktion

Spannmål utgör en viktig grund i svensk matproduktion, kan lagras kostnadseffektivt och användas för många olika ändamål. För att inte störa marknaderna kommer det dock ta tid att successivt bygga upp lager och man når därför inte tillräckliga volymer förrän nästa decennium. Kravet på snabba åtgärder ökar därför dramatiskt.

Eftersom vi är helt beroende av importerad mineralgödsel, drivmedel och växtskyddsmedel är det nödvändigt att man bygger upp lager och möjliggör ökad svensk produktion. Sverige är ett av få länder i EU som inte har någon produktion av mineralgödsel, men det finns flera industriprojekt i startgroparna.

2. Sverige behöver öka sin livsmedelsproduktion

Om vi inte producerar tillräckligt mycket mat går det inte att bygga upp livsmedelsberedskap. Det är därför avgörande att lönsamheten och produktionen i lantbruket och livsmedelsförädlingen ökar. Det är nödvändigt att regering och riksdag tillför resurser samt att den uppdaterade livsmedelsstrategin blir offensiv och inriktad på tillväxt.

För 40 år sedan var svenska spannmålsarealen cirka 60 procent större och det fanns ungefär 120 procent fler mjölkkor samt dubbelt så många grisar. Det finns därför både potential och utrymme att öka den svenska livsmedelsproduktionen, inte minst för att öka exporten. Med rätt förutsättningar kan vår miljövänliga produktion öka, vilket gynnar klimatet, handelsbalansen, jobben och livsmedelsberedskapen. Handelsnetto noll för livsmedel är både möjligt och önskvärt.

3. Sverige behöver leda den gröna omställningen också i lantbruket

Svenskt lantbruk står inför två parallella utmaningar – öka produktionen och samtidigt klara den gröna omställningen med en klimatpolitik som skapar trygghet för jordbruket att växa samt uppmuntrar forskning och utveckling. Därtill är det inte rimligt att lantbruket ska kompensera för transporternas ökade utsläpp. För att möta båda dessa utmaningar och möjligheter krävs stora investeringar i lantbruksföretagen. Som representanter för Sveriges två största livsmedelsproducerande lantbrukskooperativ är vi beredda att leda detta arbete. Men det är inte rimligt att våra ägare – Sveriges bönder – ensamma ska finansiera det gröna totalförsvaret.

Vi kan bygga upp vår livsmedelsberedskap och samtidigt accelerera klimatomställningen i lantbruket. Men det krävs ambitiösa, kloka och långsiktiga beslut av sittande och kommande regeringar. Vill vi vara trygga måste vi stärka beredskapen inom livsmedel, precis som vi gör med militära försvaret. Det är bråttom nu.

Cecilia Kocken, vd, Arla Sverige
Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen

 

För mer information, kontakta gärna oss  

Lantmännens presstjänst   
Tel: 010 556 88 00  
E-post: 
press@lantmannen.com  

 

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter cirka 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.