Connect with us

Marknadsnyheter

My Beat AB får ny VD

Published

on

My Beat AB har nyligen förvärvat mobiloperatören Karma Mobil AB. Syftet med My Beats förvärv av Karma Mobil är att skapa ett starkare bolag med bästa möjliga förutsättning för tillväxt och god ekonomi. Nu offentliggör vi att Kristoffer Engardt blir ny VD i My Beat AB ifrån och med 9 mars 2023.

Nu kan vi publicera att en överenskommelse har träffats med Kristoffer Engardt om att ta över rollen som ny VD för My Beat AB 9 mars 2023. 

Kristoffer Engardt har en mångårig erfarenhet från mobiloperatörbranschen. 2019 grundade han Karma Mobil AB, en mobiloperatör som på kort tid slog sig in som alternativet för kunder som uppskattar god service. I och med My Beat AB´s uppköp av Karma Mobil AB är Kristoffer Engardt via sitt bolag Infopoint AB delägare i My Beat AB.

Fredrik Horn-Berlin avgår samtidigt som VD den 9 mars 2023, men kommer att assistera Kristoffer Engardt i starten av hans arbete som ny VD under den närmaste tiden. Styrelsen kommer vid nästa bolagstämma att föreslå att Fredrik väljs in i styrelsen.

Köpet av Karma Mobil AB slutfördes den 9 januari 2023. Uppköpet ger My Beat AB en omsättningstillväxt på ca 50 % och efter genomförd integration ser bolaget betydliga synergieffekter på kostnadssidan som medför bättre lönsamhet per kund.

Per 1:a mars genomfördes flera systemändringar i My Beat AB, där vi samlar kundbasen i en och samma systemportfölj som ger både ökad service till kunderna och en lägre kostnad per kund för bolaget. Med detta stärks My Beat i priskonkurrensen på marknaden och bolaget kan vidareutveckla sitt engagemang för den bästa personliga kundservicen i branschen. Under ledning av Kristoffer Engardt inleddes transformationsprojektet i januari 2023 och avslutas under mars/april 2023.

Kort om förbättringar för kunden i tiden som kommer.

I det nya My Beat så får alla My Beat kunder tillgång till en Min sida via app som vi inte har haft tidigare. Kunderna kommer kunna byta abonnemangsform själva och styra sitt abonnemang bättre, och en rad nyheter kommer utöver detta.

En annan skillnad för My Beat kunderna är att de nu kommer att kunna betala fakturan med Swish, något som vi i My Beat inte haft möjlighet till tidigare. Inga kunder i My Beat AB eller Karma Mobil AB kommer behöver byta abonnemangsform.

Bolaget stärker sitt fokus på kundservice, ett område som vi brinner för extra mycket och där vi skiljer oss ifrån många i branschen.

I samband med VD-bytet kommenterar styrelseordföranden i My Beat AB, Olav Kalve, följande:

”My Beat tackar Fredrik Horn-Berlin för hans formidabla insatser för företaget. Fredrik är en av företagets grundare och kommer att följa företaget på nära håll även i framtiden.

My Beat kommer att dra nytta av Fredriks erfarenhet och expertis. Styrelsen kommer vid nästa bolagstämma att föreslå att Fredrik väljs in i styrelsen.”

VD Fredrik Horn-Berlin kommentar:

”Uppköpet av Karma Mobil initierades för att vi såg att den samlade volymen ger mycket bättre ekonomi i bolaget, en lägre kostnad per kund för system och en mer effektiv organisationen. I den processen har vi lärt känna Kristoffer Engardt som på styrelsens uppdrag har tagit hand om migreringsprojektet.

Kristoffer har med det lärt känna hjärtat i My Beat, själen, de anställda och hur vi tänker runt kundservice mm.  

Kristoffer har gjort ett imponerande arbete när han har byggt upp i Karma Mobil AB, och har haft både detaljfokus och en genuin känsla för kunden i allt han har gjort. Både Karma Mobil och My Beat ligger i topp när det gäller kundrekommendationer, och skiljt sig ut där. Därför känns det mer än tryggt att lämna över rodret till Kristoffer.”

Kommentar Kristoffer Engardt, ny VD ifrån 9 mars 2023:

”Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med alla fantastiska medarbetare på My Beat fortsätta den resa som jag och anställda började med Karma Mobil men nu under My Beats namn. Tillsammans med My Beat fortsätter arbetet med visionen att vara det självklara valet av mobiloperatör genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen och därmed stärka vår position på marknaden.

Den gemensamma kompetensen och kundvolymen ger bolaget rätt förutsättningar för stabil och långsiktig lönsam tillväxt samtidigt som vi fortsätter att ha marknadens bästa service för våra kunder.”

För mer information om My Beat, vänligen kontakta:

Fredrik Horn-Berlin

VD, My Beat AB

+46 734259827

fredrik@mybeat.se

www.mybeat.se

Kristoffer Engardt

VD My Beat AB ifrån 9 Mars 2023

VD Karma Mobil AB

+46 727901917

kristoffer@mybeat.se

www.mybeat.se

Om My Beat AB

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre.

9 januari 2023 förvärvade My Beat AB konkurrenten Karma Mobil AB. Med uppköpet så ökar My Beat AB omsättningen med ca 50 % och uppnår en rad fördelar på kostnadssidan. Projektet med att migrera system och flytta kunderna till gemensam plattform startade i jan 2023 och förväntas vara färdigt 1 april 2023.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Regeringen förstärker innovations- och forskningsprogram som ska bidra till framtidens digitala lösningar

Published

on

By

Vinnova får i uppdrag att öka insatserna i innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering. Programmet bygger på en privat-offentlig samverkan där näringslivet matchar den statliga insatsen krona för krona. Genom samarbetet vill regeringen bidra till en mer offensiv nationell teknikagenda. Vinnova ska under 2023 lägga minst 300 miljoner kronor och under åren 2024–2027 minst 500 miljoner kronor per år.

Utvecklingen inom en lång rad framväxande teknikområden är mycket snabb samtidigt som den globala konkurrensen hårdnar. Forsknings-, handels- och säkerhetsfrågor har blivit alltmer tätt sammanflätade och det finns behov av målmedvetna och långsiktiga satsningar. 

– Sveriges förmåga att utveckla, använda och exportera avancerad teknik är central för utvecklingen av vår konkurrenskraft, vårt näringsliv och vår säkerhet. Sverige ska vara ett land där nästa generations avancerade och kraftfulla digitala lösningar utvecklas, inte minst för att klara den gröna omställningen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

Sverige har många världsledande företag och regeringen ser det svenska näringslivet som ett drivhus för välstånd och innovation. Företag, lärosäten och institut har betydelsefulla roller för att Sveriges position som en stark innovations- och forskningsnation och som högteknologiskt land i världsklass ska kunna vidareutvecklas. 

– Framtidens lösningar, utvecklade i Sverige, kommer att vara till nytta för hela samhället inklusive den offentliga förvaltningen. För att samhället ska kunna göra en digital omställning krävs god samverkan mellan det privata och det offentliga, stabil digital infrastruktur och innovativa tillämpningar inom till exempel artificiell intelligens. Myndigheter måste också möta upp med snabba och effektiva tillstånds- och tillsynsprocesser, säger civilminister Erik Slottner.

Vinnova genomför i dag insatser inom bland annat AI, kvant, elektroniska komponenter och system samt i programmet Avancerad digitalisering. Avancerad digitalisering initierades 2021 med visionen om att Sverige och det svenska näringslivet ska tillhöra de främsta i världen när det gäller såväl utveckling av digital teknik inom utvalda styrkeområden som att snabbt införa och se effekterna av ny teknik inom olika branscher och samhällssektorer.

Presskontakt:
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Mobil 076-126 18 28
andia.gemsjo@regeringskansliet.se 

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Mobil 076-139 04 63
michaela.binning@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Dometic förnyar banklåneavtal och tecknar kreditfacilitet med Svensk Exportkredit

Published

on

By

Dometic har refinansierat en del av låneavtalet med sin bankgrupp. Det tidigare avtalet omfattar en första del som löper ut 2024 och en andra del som löper ut 2025. Refinansieringen omfattar:

  • Ett lån på 210 MUSD med rörlig ränta som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med ett långfristigt lån på 220 MUSD med rörlig ränta med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).
  • Den revolverande kreditfaciliteten på 200 MEUR som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).

Dometic har dessutom tecknat en 3,5-årig kreditfacilitet med rörlig ränta på 44 MUSD med Svensk Exportkredit. Detta är det första lånet med Svensk Exportkredit, vilket innebär en ytterligare breddning av Dometics finansieringskällor.

Dometic har beslutat att refinansiera den andra delen i låneavtalet som löper ut 2025 i ett senare skede för att sprida ut refinansieringen och bredda exponeringen.

”Vi har proaktivt förnyat låneavtalet med vår bankgrupp. Vi är nöjda med samarbetet med våra banker och har etablerat en solid och flexibel finansieringslösning för vår verksamhet. Det förnyade avtalets kovenant-nivåer ger Dometic fortsatt tillräckligt utrymme. Vi är också glada över att ha inlett en ny långsiktig relation med Svensk Exportkredit. Som kommunicerats i vår rapport för fjärde kvartalet 2022 är vi fortsatt fokuserade på att hantera vårt kassaflöde och är fast beslutna att uppnå vårt mål för nettoskuld i förhållande till EBITDA på omkring 2,5 gånger.” säger Stefan Fristedt, CFO för Dometic.

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 mars 2023 kl. 14:40 CEST.

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Phone: +46 73 056 97 35

Email: rikard.tunedal@dometic.com

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en enastående design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har omkring 8 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 29,8 Mdr för år 2022 och har sitt huvudkontor i Solna, Sverige

Continue Reading

Marknadsnyheter

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022

Published

on

By

Årsredovisningen för 2022 för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) finns nu publicerad på bolagets hemsida och bifogas till detta pressmeddelande.

Årsstämma hålls den 24 april 2023 kl. 15:00 på bolagets kontor, Varnhemsgatan 12, i Skövde.

För fullständig årsredovisning 2022 se följande länk på Modern Ekonomis hemsida:
https://www.modernekonomi.se/a.174/investerare/finansiella-rapporter

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 70-332 84 31
Mail:
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.