Connect with us

Marknadsnyheter

My Beat tar steg för att förbättra lönsamheten

Published

on

My Beat presenterade idag sin Q1 rapport där bolaget rapporterar en ökad omsättning med 61.4% jämfört med motsvarande period förra året. My Beat rapporterar även flera tilltag för att säkra likviditeten och stärka tillväxten.

My Beat har under perioden maj till juli 2023 gjort flera tilltag för att stärka bolaget, både operationellt och finansiellt. Bolaget genomförde i juni en nyemission för att tillföra kapital samtidigt som verksamheten även centraliserades till kontoret i Stockholm.

Dessa åtgärder gav bolaget engångskostnader på ca 1.9 MSEK som påverkade resultatet för Q1.

Q1 var den första perioden då kundbasen från Karma Mobil slagits samman med My Beat. Under perioden har även de tidigare stödsystemen fasats ut vilket medför att kostnaderna för hela sammanslagningen nu är tagna.

My Beat fokuserar fortsatt på expansion och lönsamhet. De åtgärder som genomförts innebär ett antal anpassningar av produktstrukturer och priser samt andra kostnadsrelaterade åtgärder som säkerställer bättre marginaler på löpande leveranser.

Utöver mobilabonnemang kan nu kunder till My Beat lägga till tjänster som F-Secure Total och Viaplay för en tryggare och mer underhållande digital upplevelse.

De åtgärder som bolaget genomfört fram tills nu tillsammans med de som planeras under hösten kommer, enligt ledningen för My Beat, leda till ökad lönsamhet och ge ett positivt EBITDA på månadsbasis vid årsskiftet 23/24.

Bolaget ser att effekten av dessa åtgärder kommer att leda till betydande förbättringar på månadsbasis avseende omsättning, rörelseresultat och likviditet.

Mangold Insight har genomfört en analys av My Beat och kommit fram till en potential på mer än 100% värdeökning på aktien jämfört med nuvarande pris på cirka 0,37 SEK. Analysen från Mangold har inte tagit hänsyn till de åtgärder bolaget aviserar i denna rapport, och har därmed utgått från negativ EBITDA för innevarande räkenskapsår och de kommande två räkenskapsåren. Ledningen för My Beat är övertygad om att bolaget kommer att vända den operativa verksamheten från och med årsskiftet så att den löpande verksamheten kommer att leverera positiv EBITDA från den punkten.

Med dessa åtgärder fortsätter My Beat att utvinna synergieffekter av de skalfördelar som uppnåddes efter köpet av Karma Mobil i januari 2023 och den tillhörande ökningen av omsättningen och minskningen av driftskostnader som skulle kunna utvinnas omedelbart. De åtgärder vi nu vidtar på produkt och kostnadssidan gynnas av den volymökning som uppnåddes i och med köpet av Karma Mobil.

Kontaktuppgifter

Kristoffer Engardt, VD My Beat AB
Tel: +46 72 79 01 917
E-post: kristoffer@mybeat.se

Om My Beat

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre. Sedan verksamhetens start 2016 har My Beat byggt upp en kundbas på cirka 9 000 abonnenter och erhållit ett högt betyg på kundnöjdhetstjänsten TrustPilot.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggör resultatet från återköpserbjudandet avseende bolagets obligationslån med ISIN SE000017769060

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Den 4 juni 2024 offentliggjorde Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) ett återköpserbjudande till innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda gröna obligationer med löpande ränta och utestående volym om 400 000 000 kronor med ISIN SE0017769060 (”Obligationerna” och ”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12:00 CEST. Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett nominellt belopp om 76,25 miljoner kronor.

 

Emilshus avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,3125 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas betalas ut den 26 juni 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

Emil Jansbo, CFO
E-post: emil.jansbo@emilshus.com
Telefon: 072 243 30 88

 

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Compactor emitterar obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK

Published

on

By

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån på den svenska obligationsmarknaden (”Obligationslånet”). Volymen på Obligationslånet uppgår till 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,00 procentenheter och har slutligt förfall i juni 2027. Bolaget kommer att ansöka om notering av Obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån samt till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv.

Arctic Securities och Pareto Securities har agerat arrangörer i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2024 kl. 17:15.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market Notice 123/24 – Vadsbo SwitchTech Group AB changes name to Lightning Group AB

Published

on

By

The change affects the company name, instrument name, short name and FISN. The shares will be traded under the new name as of June 18, 2024. 

Information about the share: 

New company name: Lightning Group AB 
Previous Company name Vadsbo SwitchTech Group AB  
LEI (unchanged): 549300EI0J8FQT84ED43 
Company registration number (unchanged): 556476-0782 
New instrument name: Lightning Group 
Previous instrument name: Vadsbo Switchtech 
New short name: LIGR 
Previous short name: VADS 
ISIN-number (unchanged): SE0007980362 
Orderbook ID (unchanged): 303157 
CFI (unchanged): ESVUFR 
New FISN: LIGHTNINGGR/SH  
Previous FISN: VADSBO/SH 
First date of trade with new name: June 18, 2024 

Stockholm June 12, 2024 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000   
backoffice@spotlightstockmarket.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.