Connect with us

Marknadsnyheter

Mycket regn i början av mars startade årets vårflod

Published

on

Redan i slutet av februari blev det varmt och följdes av riklig nederbörd över Värmland och Dalarna, och därefter har det inträffat kraftigt regn vid två tillfällen. Regn och smältande snö har resulterat i höga flöden i vattendrag, främst i den södra och västra delen av Värmland. I norra Värmland och övre delen av Dalälvens tillrinningsområden har temperaturen varit lägre, vilket resulterade i mer nederbörd i form av snö, och en mindre del av den befintliga snön har smält. 

Enligt den senaste väderprognosen förväntas nya lågtryck med både regn och snö under den närmaste tiden. Mer snö förväntas på högre höjder, medan lägre områden huvudsakligen får regn. Detta innebär fortsatt höga flöden i vattendrag, men fjällfloden dröjer både i Dalälven och Klarälven. 

Vattendragsläget: 

I de övre delarna av Västerdalälven förväntas inga stora förändringar fram till påsk. I nedre delen är flödet högre, men ändå inte tillräckligt högt för att orsaka problem. 

I Österdalälven är nivån i Trängslets magasin mycket låg och flödet i Österdalälven förblir lågt under den närmaste tiden på grund av den kalla temperaturen. 

Nivån i Siljan har inte förändrats mycket den senaste veckan, där tillrinningen har varit lika hög som tappningen. Planen är att sänka nivån när vårfloden startar, men hur snabbt detta sker beror på den kommande tillrinningens omfattning. 

Nivån i Runn är högre än normalt för mitten av mars på grund av det fuktiga vädret de senaste veckorna. Tappningen är hög och planen är att gradvis sänka nivån under de kommande veckorna. Det är den trånga sektionen vid Våbäcksforsen nedströms Lillälvens utflöde som orsakar stigningen i Runn när flödet i Dalälven överstiger 740 m3/s. 

Även i Byälven är vårfloden igång och flödet i vattendragen är högt efter förra veckans regn. I de övre delarna av älven minskar flödet nu, men mer regn är på väg och flödet förväntas vara högt under de kommande veckorna. Fortum ger Arvika kommun löpande information om tappningen till Glafsfjorden från Jössefors och Glava kraft. 

I Norsälven har nivån stigit under mars månad. Det har varit mycket snö, och på högre höjd finns det fortfarande mycket snö kvar. Nivån i reglerade sjöar kan både stiga och falla beroende på hur mycket vårflodsvatten som finns kvar. Som ett exempel stiger nivån i sjön Kymmen nu snabbt efter att tappningen har begränsats enligt bestämmelserna i vattendomen. Nivån i sjön Rottnen sänks eftersom högt tillflöde förväntas från vattendraget Rottnan när snön smälter i området. 

I Gullspångsälven är det högt flöde i Timsälven. Flera sjöar i vattendraget har högre nivåer än under en normal vårflod. Tillflödet minskar nu, vilket kommer resultera i långsamt sjunkande nivåer i sjöarna. Marken är mycket blöt, och mer regn kan snabbt öka flödet och leda till stigande nivåer. 

I Klarälven är magasinet i Höljes nästan helt tömt och kommer hållas lågt tills fjällfloden startar. I den övre delen av Klarälven är flödet lågt och förväntas förbli så de kommande veckorna. Det går inte att säga när starten av fjällfloden kommer att inträffa, eftersom det varierar med över en månad mellan olika år. I den nedre delen av älven är flödet högre, men förväntas inte ändras mycket under den närmaste veckan, troligtvis blir det något lägre flöden. 

Framtiden: I fjällområdena finns det fortfarande mycket snö kvar, vilket gör att förutsättningarna för en högre än normal vårflod i Dalälven och Klarälven är goda. Hur hög vårfloden blir och när den inträffar kan ännu inte avgöras. Förra året började fjällfloden i mitten av april, vilket är vanligt, men sedan följde två mycket kalla veckor och vårfloden kom flera veckor senare än normalt. Mer information om årets vårflod kommer att ges när vi ser hur vädret utvecklas under våren.

För mer information kontakta gärna
Claes Kjörk, vattenregleringsspecialist på Fortum, tfn 070-329 72 75
Maja Nordgren, kommunikationsansvarig vattenkraft, Fortum, tfn 072-204 66 48

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Published

on

By

Umeå, 20 april 2024 

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) (“Kinda Brave”) publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 enligt bilaga. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

ir@kindabrave.com

www.kindabrave.com

 
 
Följ gärna oss på Linkedin:  

https://www.linkedin.com/company/kinda-brave/

 
 
Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) 

Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserat på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter, samt utveckla en division inriktad mot förläggning av speltitlar från tredjepart. Idag består Bolaget av fyra spelstudior och ett mindre förläggarteam. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp, med starka immateriella rättigheter inom olika områden, inklusive TV-serier, filmer och serietidningar. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioArctic och Eisai ingår forskningsutvärderingsavtal avseende BAN2802

Published

on

By

Stockholm, Sverige den 20 april 2024 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att BioArctic AB och Eisai Co., Ltd., ingått ett samarbetsavtal avseende BAN2802, en potentiell ny behandling som kombinerar BioArctics egenutvecklade BrainTransporter™-teknologi med en läkemedelskandidat mot Alzheimers sjukdom. Vid slutet av samarbetet kommer Eisai att utvärdera den data som genererats och besluta om de vill utnyttja en option att licensiera BAN2802 för behandling av Alzheimers sjukdom.

BioArctic och Eisai har sedan 2005 ett långvarigt samarbete gällande utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Samarbetet har lett fram till Leqembi® (lecanemab) – världens första godkända[1] läkemedel som visat sig bromsa utvecklingen av tidig Alzheimers sjukdom. Det nya samarbetet bygger på företagens gemensamma kunskap inom Alzheimers sjukdom. Kostnader för forskningsutvärderingsprogrammet kommer att delas mellan bolagen och programmet kommer att utvärdera vad som skulle kunna bli nästa generations sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom.

– Jag är mycket glad över att vår Brain Transporter-teknologi fortsätter att utvecklas väl och att vi nu ingått detta första avtal där denna teknik används. Teknologin har en stor potential att kunna förbättra många olika läkemedelsprojekt och hjälpa företag i deras strävan att utveckla läkemedel mot hjärnans sjukdomar, sa Gunilla Osswald, vd på BioArctic. Eisai har varit en värdefull partner till BioArctic under de senaste två decennierna, och vi är mycket glada över att förlänga och fördjupa vår relation genom detta nya forskningssamarbete med BAN2802. Tillsammans har vi tagit fram lecanemab, den första fullt godkända sjukdomsmodifierande behandlingen vid Alzheimers sjukdom i USA, Japan och Kina och vi ser fram emot att fortsätta vårt givande samarbete och leda utvecklingen av nästa generations läkemedel för att hjälpa patienter med den här förödande sjukdomen.

BioArctics egenutvecklade BrainTransporter-teknologi hjälper till att transportera biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären in i hjärnan. Tekniken har potential att medföra snabbare och starkare effekt av behandlingar riktade till hjärnan, samtidigt som den minskar behandlingsbördan för både patienter och samhället. BrainTransporter-teknologin är en viktig del i BioArctics hållbarhetsarbete och bolagets strävan efter att kontinuerligt förbättra klinisk och kommersiell nytta.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2024, kl. 09.40 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations 
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se  
Telefon: +46 70 410 71 80 

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai  
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen Leqembi back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks 2015. 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.  

Om BioArctic AB  
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på innovativa läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom Leqembi® (lecanemab) – världens första läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Leqembi har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver Leqembi har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsons sjukdom och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. I flera av projekten används bolagets egenutvecklade teknologiplattfrom BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctics B-aktie (BIOA B) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök www.bioarctic.com.

[1] Godkänt i USA, Japan och Kina.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nu lanseras Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal

Published

on

By

Statens fastighetsverk, logotyp.

    

Att berätta om de natur- och kulturmiljöer som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar är en viktig del av myndighetsuppdraget. Den 20 april lanseras den nya strömningstjänsten Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal, så att hela Sverige ska kunna ta del av berättelserna.

    

Det finns många sevärda platser i SFV:s förvaltning. De är spridda från norr till söder och är – i den mån de går att hålla öppna – ofta välbesökta av dem som bor inom rimliga avstånd. Nu skapas möjligheten för fler att ta del av dessa skatter.

         Våra fastigheter är allas angelägenhet och målet är att de ska engagera ännu fler genom kunskap, spännande berättelser och intagande miljöer, säger generaldirektör Max Elger.

För dem som inte har möjlighet att fysiskt besöka fastigheterna har SFV via bland annat filmer och podd försökt nå ut till fler. Nu förenas resultatet i Sevärt, en öppen playtjänst med strömmat material om SFV:s natur- och kulturmiljöer. Tittarna får följa med in i hantverkares verkstäder, se hemliga rum, uppleva historiska trädgårdar och besöka många andra sevärdheter.

Lanseringen sker den 20 april. Plattformen kommer sedan kontinuerligt att fyllas på med nytt innehåll. Tanken är att Sevärt också ska kunna innehålla material i samarbete med andra aktörer.

Under Stockholms kulturnatt passar Statens fastighetsverk även på att öppna upp ett sevärt, hemligt rum – det gamla vattentornet på Skeppsholmen. Där blir det filmvisning, liveinspelning av podden På plats i historien och popcorn.

För mer information kontakta

Maria Uggla, pressekreterare

010-478 76 00

073-332 22 14

maria.uggla@sfv.se

 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.