När vet ett företag att det behöver stoft eller oljedimfilter?

| 14 juni, 2022 | 0 kommentarer

Vad brukar vara avgörande för ett företag när de beslutar sig för att investera i filtersystem till sin processventilation?

Orsakerna kan vara många men slutsyftet är detsamma. Ett företag måste alltid följa lagar och regler och skall i största möjliga mån försöka eftersträva att uppfylla och upprätthålla riktlinjer som kommer ut, inte minst gällande arbetsmiljö  – Filterman

Bristfällig luftkvalitet

En del av våra kunder kan komma till oss med en förfrågan på ett system som är anpassat efter deras förutsättningar efter att de upptäckt att luftkvaliteten varit bristfällig under en längre period.

Att luftkvaliteten i en verkstad varierar kan exempelvis bero på

  • att produktionskapaciteten ökar och att det därmed blir en ökad volym förorenad luft från produktionen
  • ett ökat antal bearbetningsplatser eller maskiner. En tidigare beräknad produktionsuppställning kanske inte kan hantera en ökad mängd processluft
  • att ombyggnationer utförs som förändrar processventilationens förutsättningar

Den bristfälliga luftkvaliteten identifieras oftast av ett arbetsmiljöombud, produktionsansvarig eller de operatörer som dagligen vistas i denna luft. Ett starkt tecken på att processventilationen är bristfällig är att verkstadsluften blir dimmigare och dimmigare under arbetsdagen och att luften upplevs stå stilla. I vissa fall kan anställda uttrycka irritation i ögon och luftvägar. Dessa orsaker är tecken på att luften inte omsätts och renas på rekommenderat sätt.

Nybyggnation

Andra situationer då kunder vill ha förslag på filtersystem är när de bygger nya lokaler och vill planera en bra luftmiljö redan från start. Detta är ett mycket bra skede att se över processventilationen då det alltid är lättare att optimera en verkstadsyta under planeringsstadiet istället för att komplettera i efterhand.

Regler och riktlinjer

Det är också en stor drivkraft till att investeringar i stoft- eller oljedimfilter genomförs i och med att riktlinjer och regler hela tiden blir hårdare vilket helt enkelt leder till att tidigare processventilationssystem kanske inte är tillåtna efter att vissa arbetsmiljödirektiv ändrats. Ett platsbesök från arbetsmiljöverket kan leda till att ett företag få ett åliggande om att åtgärda processventilationen inom ett antal månader, och om detta inte utförs kan verksamheten få produktionsförbud tills åliggandet är åtgärdat.

Toleranser i maskiner

Ovanstående orsaker handlar främst om arbetsmiljön och de anställdas hälsa. Men det finns ytterligare en aspekt som också är mycket viktig.

Produktionskvaliteten kan minska med minskad arbetsmiljö. Smutsiga verkstadslokaler där stoft och fett sätter sig på verktyg och bearbetningsmaskiner kan i en förlängning skapa toleransproblem på komponenter mid fina toleranser.

Seriös aktör

Sist men inte minst skall man inte underskatta ryktet som ett företag får, både som leverantör och arbetsgivare, när det lyckas hålla en god arbetsmiljö och rena lokaler. Anställda rekommenderar gärna själva arbetsplatser där de själva trivs och kunder ser många gånger en ren och städa produktion som ett kvalitetstecken.

För att skapa god arbetsmiljö och visa på sin kvalitativa produktion kan en del företag idag använda sig av ljusa färger på både golv och väggar. Ljusa väggar ser man snabbt om de blir smutsiga och är man då säker på sina rutiner och sin arbetsmiljö vågar man då visa att golv och väggar inte missfärgas.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.