Nästan varannan svensk har minskat sin konsumtion till följd av ökade priser och stigande inflation

| 23 september, 2022 | 0 kommentarer

47 procent av svenskarna har minskat sin konsumtion som en direkt följd av ökade kostnader i vardagen under 2022. Ungefär lika många säger sig vara oroliga för sin privatekonomi (49 %). Det visar en ny, riksomfattande undersökning om svenskarnas syn på en dyrare vardag.

Undersökningen som tagits fram av Insight Intelligence tillsammans med e-handeln Matsmart baseras på svar från 1000 personer i Sverige mellan 18 och 80 år. Resultaten visar att 83 procent anser sig ha en tillräcklig hushållsinkomst för att tillgodose sin familjs behov. Nästan lika många säger sig ha marginaler att klara av höjda vardagskostnader (80 %), men var femte säger sig stå helt utan- eller har små marginaler (19 %) och varannan oroar sig för sin ekonomi (49 %).

– Det är tydligt att många är oroliga för sin ekonomi och att många har minskat sin konsumtion som följd av det, säger Lukas O Berg, VD på Insight Intelligence.

Resultaten visar på stora demografiska skillnader i såväl oro som beteende. De som i störst utsträckning känner sig oroade och utsatta i samband med ökade vardagskostnader kan beskrivas som en kvinnlig låginkomsttagare mellan 30 och 49 år med barn, boende i norra Sverige.

– Från vårt perspektiv ser vi att det förstås är ett väldigt allvarligt omvärldsläge just nu när många konsumenter har det tufft. I den här situationen vilar stort ansvar på handeln – men också på våra lagstiftare, att vi får hållbara produkter och tjänster på marknaden som folk har råd med. I många fall hänger klimatsmart och billigt ihop, som i begagnatköp och i bättre planering av matinköp, kommenterar Hanna Thofelt Lindström, kommunikations och hållbarhetschef på Matsmart.

Undersökningen visar också att:

• Restaurangbesök är det som flest uppger att de minskat på i samband med ökade priser, följt av kläder och mat.

• Utöver att minska konsumtionen av varor uppger hälften av studiens respondenter att de gjort andra förändringar för att minska sina kostnader. Uppsägning av olika sorter abonnemang och fler begagnade köp är de vanligaste.

• Något fler (51 %) anser att lågt pris är viktigare än hållbarhet (46 %). Denna trend förstärks ytterligare när kostnaderna ökar. Hela 82 procent anser att lågt pris blir viktigare då, medan endast åtta procent anser att hållbarhet blir viktigare.

Undersökningen baseras på svar från 1000 svenskar mellan 18 och 80 år som under juli 2022 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade, riksrepresentativa webbpanel. Samtliga resultat finns sammanfattade i rapporten ”Dyrare Vardag”. För mer information om undersökningen och rapporten kontakta Klas Frykhammar Davidson [email protected] 0736 757098

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.