Nätverk över kommungränser ska stärka näringslivets utveckling.

| 7 september, 2022 | 0 kommentarer

”Man är som en krockkudde – näringslivets röst i kommunen och kommunens röst i näringslivet. I det här nätverket får näringslivsansvariga stöd att verka i den rollen”, säger Pia Areblad, ansvarig för samordningen av det regionala nätverket för näringslivsutveckling i Göteborgsregionen. 

Pia Areblad, du har tagit över samordningen av det regionala nätverket för näringslivsansvariga i 13 kommuner.  Berätta kort om det arbetet:

– När vi samverkar 13 kommuner i Göteborgsregionen kan vi på bättre sätt lära av varandra och undvika att vi uppfinner hjulet i olika frågor. Att vara ansvarig för näringslivsfrågor är ett ganska ensamt arbete. Jag brukar säga att man är som en krockkudde – näringslivets röst i kommunen och kommunens röst i näringslivet. I det här nätverket får näringslivsansvariga stöd att verka i den rollen. 

Hur påverkas näringsliv och företagare av det regionala samarbetet? 

– Jag är ganska säker på att företagen i regionen inte bryr sig om kommungränser. Om vi tillsammans i regionen kan bli bättre på att skapa ännu bättre förutsättningar för företagare att driva sina verksamheter så kommer ger det i sin tur positiv påverkan på hela välfärden. 

Vad händer under hösten? 

– Den sjunde oktober samlar vi 13 kommunledningar i Göteborgsregionen för att diskutera hur vi bättre kan möta näringslivets behov av kompetens. Ett 30-tal företag kommer att delta i rundabordssamtal och vi kommer även ha stf generaldirektör för myndigheten för yrkeshögskolan med. Hur kan företagare bättre arbeta med fortbildning av befintlig personal samt vad finns det för stöd i det arbetet kommer adresseras. 

Alla kommuner i Göteborgsregionen har i högsta beslutande instans antagit sitt näringslivsstrategiska program. Där syns nu att vi alla arbetar mot samma mål och vi har även 15 insatser som syns i alla program. Det ger en stark plattform att arbeta utifrån. 

Vad vi kan se för resultat av det? 

– Vi räknar med att vi fortsatt kommer se att vi har låg arbetslöshet, att vi ska bli bättre på att upphandla nya lösningar på samhällsutmaningar, att vårt företagsklimat stärks. Vi följer upp vårt arbete med tio indikatorer. 

Det är långa linjer men med en stark samsyn är jag övertygad om att vi kan komma långt.  

Vill du veta mer om det regionala samarbetet i Göteborgsregionen? Klicka här 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.