Ner i juni men NorQuant Multi Asset i topp senaste året

| 4 juli, 2022 | 0 kommentarer

Värdeutvecklingen under juni blev negativ för NorQuant Kapitalforvaltnings trendföljande blandfond NorQuant Multi Asset. Men trots detta så har fonden levererat positiv avkastning i år och när fonden nu firar ett år så är det högst upp på nätmäklarnas topplistor.

Det var fortsatt utmanande finansmarknader under juni månad med fallande tillgångspriser i såväl börsnoterade fastigheter, aktier som breda råvaruindex. Det breda indexet för Stockholmsbörsen, OMXSPI, sjönk med 11,8 procent och allra störst var nedgångarna bland fastighetsaktier där ränteuppgångarna har fått stor påverkan på bolagens kostnader för att låna upp kapital på räntemarknaden. Stockholmsbörsens fastighetsindex sjönk med 26 procent under månaden. På räntemarknaden steg obligationsindex när den senaste tidens kraftiga ränteuppgång vände till sjunkande räntor och därmed stigande obligationspriser. Det var en välbehövlig uppgång för obligationspriserna efter en tids branta nedgångar. Exempelvis har det breda obligationsindexet Bloomberg Barclays Global Aggregate Index tappat 9,1 procent hittills i år.

NorQuant Multi-Asset, som är en trendföljande blandfond, påverkades negativt av de sjunkande tillgångspriserna inom fastigheter, aktier och råvaror. Den positiva värdeutvecklingen på räntebärande instrument dämpade nedgången något och fonden sjönk med 2,7 procent.

Trots den negativa värdeutvecklingen för fonden under juni är fonden en av få blandfonder med en positiv avkastning sedan årsskiftet. Fondens svenska andelsklass startade den 23 juni 2021 och har därmed efter utgången av juni ett års historik. Värdeutvecklingen under det första helåret uppgår till +13,4 procent. Med detta resultat placerar sig fonden högst upp på topplistorna över blandfonder hos nätmäklarna Avanza och Nordnet.

– Målet när vi startade fonden var att ge sparare en blandfond som investerar i de tillgångsslag där trenden är positiv snarare än att begränsa sig till en statisk mix av enbart aktier och räntor. Fondens fina resultat är ett styrkebesked givet de turbulenta marknaderna och det är inspirerande att den också placerar sig högt upp på fondlistorna, säger Thomas Nygaard, ansvarig förvaltare och vd för NorQuant Kapitalforvaltning.

Fonden ökar nu exponeringen mot ränteplaceringar (från 29 till 35 %) på bekostnad av exponeringen mot aktier (från 31 till 28 %), råvaror (från 20 till 18 %) och börsnoterade fastigheter (från 20 till 19 %).

– Trenden i obligationspriserna är positiv på kort sikt och fondens ökning i räntor ska ses mot bakgrund av detta, säger Thomas Nygaard.

NorQuants andra fond, NorQuant ESG som investerar i hållbara europeiska företag, hade en fortsatt negativ utveckling i linje med de europeiska börserna. Fonden tappade 6,2 procent vilket var 1,1 procent sämre än fondens referensindex.

För mer information kontakta
Thomas Nygaard, vd +47 991 22 033

NorQuant Kapitalforvaltning är ett norskt värdepappersföretag som ägs av NorQuant AS med drygt 500 aktieägare. Bolaget strävar mot att bli den ledande aktören inom kvantitativt styrd kapitalförvaltning i Norden. Med ett analysteam bestående av doktorer och experter inom kvantitativ finans, maskininlärning och matematik, kombinerat med praktisk erfarenhet från institutionell kapitalförvaltning utvecklar bolaget innovativa förvaltningsstrategier för att automatiskt hitta signaler i stora datamängder. Bolaget förvaltar idag fonderna NorQuant Multi-Asset och NorQuant ESG. Fonderna finns tillgängliga för svenska fondsparare hos, bland andra, Avanza, Nordnet, Fondo, Savr, MFEX, Alpcot, Allfunds och Max Matthiessen.

För mer information, besök www.norquant.se.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.