NetJobs refinansierar lånestruktur

| 11 juni, 2021 | 0 kommentarer

NetJobs Group AB genomför en refinansiering av bolagets skuld- och lånestruktur med Swedbank och huvudägaren Trottholmen AB vilket medför sänkta räntekostnader och förbättrade räntevillkor.

NetJobs har idag refinansierat sin befintliga checkkredit om 4,5 MSEK från Swedbank till ett femårigt banklån om 3 MSEK samt långfristigt lån om 1,5 MSEK från huvudägaren Trottholmen AB. Lånet från Trottholmen AB löper på 3 % årlig ränta.

Refinansieringen medför sänkta månatliga räntekostnader om ca 25 000 SEK vilket motsvarar ca 1,5% av bolagets månatliga kostnadsbas.

– Vi fortsätter att effektivisera verksamheten. Refinansieringen ger oss sänkta räntekostnader och bättre förutsättningar att växa under lönsamhet. Vi jobbar fokuserat mot vår långsiktiga vision att skapa de ledande mötesplatserna på den svenska jobbmarknaden. Framåt fortsätter vi sträva mot att vidareutveckla både digitala och analoga företagstjänster med tydlig kundnytta och som genererar återkommande intäkter, säger Niklas Eriksson, verkställande direktör i NetJobs Group ABTrottholmen AB ägs av NetJobs Group AB:s styrelseordförande Henrik Kvick, som inte deltagit i styrelsens beredning av frågan.
 

Information i denna rapport är sådan information som NetJobs Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2021 kl. 11:15.

Stockholm den 11 juni 2021

För mer information vänligen kontakta: Niklas Eriksson, VD NetJobs Group AB, [email protected], 08 67 87 420.

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Kontaktuppgifter till Avanza Bank: Mail: [email protected] . Tel: 08-409 421 20

Om NetJobs Group AB

NetJobs Group AB äger och driver digitala plattformar och tjänster där kandidater matchas med arbetsgivare i syfte att hitta nya karriärmöjligheter. Genom specialiserade digitala mötesplatser inom jobb och karriär har NetJobs sedan 2004 hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential. NetJobs Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX First North. Mer information finns på www.netjobs.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *