Connect with us

Marknadsnyheter

Netmore Group förvärvar amerikanska LoRaWan-operatören Senet

Published

on

Netmore Group AB (”Netmore Group” eller ”Bolaget”) har idag förvärvat den amerikanska LoRaWan-operatören Senet, Inc (”Senet”) för en köpeskilling av 72,8 mkr som betalas genom ett skuldebrev utfärdat av Netmore Group till de nuvarande investerarna i Senet. Skuldebrevet överförs till Netmore Groups huvudägare. Förvärvet medför att Netmore Group expanderar till USA och omedelbart etablerar ett operatörsklassat nätverk.

Sammanfattning av förvärvet

Som kommunicerades i pressmeddelande den 22 december 2023 har Netmore Group fört diskussioner om att förvärva en nordamerikansk LoRaWan-operatör. Idag har Netmore Group och de nuvarande investerarna (”Säljarna”) i Senet tecknat ett avtal enligt vilket Netmore Group kommer att förvärva samtliga aktier i Senet. Förvärvet är ovillkorat. Köpeskillingen uppgår till 72,8 mkr. Köpeskillingen kommer att betalas genom ett skuldebrev utfärdat av Netmore Group till Säljarna.

Som kommunicerades i ett pressmeddelande den 31 januari 2024 har Netmore Groups huvudägare kommit överens om att överföra sitt ägande i Netmore Group till ett gemensamt holdingbolag, Polar Intelligent Solutions Förvärv AB (”HoldCo”), i syfte att initiera tvångsinlösen av minoritetsaktierna i Netmore Group. För att möjliggöra för Netmore Group att förvärva Senet har HoldCo separat avtalat med Säljarna om att förvärva Säljarnas fordran på Netmore Group under skuldebrevet mot betalning i form av nya aktier i HoldCo.

Netmore Group omsatte 84 miljoner kronor under perioden januari – september 2023 och Senet omsatte 1,4 miljoner USD, tillsammans omsatte bolagen 98 miljoner kronor. Netmore Group hade ett EBITDA-resultat för perioden januari – september 2023 om -18 miljoner kronor och Senets EBITDA-resultat för perioden januari – september 2023 uppgick till -4,7 miljoner USD, tillsammans uppgick EBITDA-resultatet till -67 miljoner kronor.

Netmore Group tar kontroll över Senet som ett dotterbolag idag. Integrationen av Senets och Netmore Groups verksamheter och system kommer att påbörjas inom kort. Senet kommer att fortsätta sin verksamhet som Senet, a Netmore Company från sitt huvudkontor i Portsmouth, New Hampshire.

Skäl till förvärvet och förväntade synergieffekter

Förvärvet av LoRaWAN-operatören och den molnbaserade leverantören av nätverksplattformar Senet innebär att Netmore omedelbart etablerar sig med ett nätverk högsta klass i USA. Netmore förstärker därmed sin redan starka position på den europeiska och globala IoT-marknaden. Senet har nästan 10 års erfarenhet av teknikutveckling inom LoRaWAN, en portfölj av offentliga och privata nät, integrationer med flera markbundna och satellitnät samt en synergi med Netmore Group på storskaliga kommersiella marknader, inklusive allmännyttiga företag, energi, företag och spårning/logistik av tillgångar.

Netmore Group har en växande närvaro på 11 europeiska marknader och kan nu leverera förstklassiga konnektivitetstjänster, hantering av nätinfrastruktur, övervakning och hantering av nät och enheter, radioplanering, underhåll och kundsupport globalt.

Det sammanslagna bolaget kommer att ha över en miljon uppkopplade enheter och en stor kontrakterad orderbok. Bolaget kommer även gemensamt att ha en av de största installationerna för smart vattenmätning globalt. Vidare har Senet en stark position inom områdena fastighetsövervakning, tracking och gasläckagedetektering vilket kompletterar Netmore Group väl och öppnar upp för nya möjligheter för betydande tillväxt i olika geografiska områden.

Senet kommer att fortsätta sin verksamhet som Senet, a Netmore Company från huvudkontoret i Portsmouth, New Hampshire, vilket säkerställer en fortsatt närvaro på den amerikanska marknaden. Denna struktur bekräftar det starka varumärke som Senet har byggt upp som en framstående leverantör av LoRaWAN-nättjänster, samtidigt som den etablerar ett bättre och starkare Netmore Group med resurser och strategiskt fokus för att växa globalt. 

”Accomplish more with less” – målsättning och tillväxtstrategi

Netmores mission att utveckla hållbara affärsmetoder genom robust och tillförlitlig IoT-infrastruktur genomförs genom en strategi som fokuserar på att bygga ett världsledande IoT-anslutningsföretag och det största globala LoRaWAN/IoT-ekosystemet. Genom att leverera ett framtidssäkert nät utvecklat och optimerat för IoT-konnektivitet vill Netmore göra det enklare att bli och vara kund, sänka kostnader och möjliggöra för enklare uppskalning. Detta är fundamentalt för Netmores ”Accomplish More with Less” löfte till sina kunder.

Utöver detta så har trådlösa IoT-nät en nyckelroll i den gröna omställningen och bolaget är inte enbart fokuserat på att koppla upp enheter och produkter; Bolaget skapar ett globalt IoT-nätverk för att förbättra energieffektivitet, ett mer hållbart nyttjande av resurser och bidrar således till netto-noll målen. Detta fokus möjliggör för Netmores kunder att vara mer konkurrenskraftiga och ansvarstagande för sin egen påverkan på miljön och samhället.

”Jag är mycket glad att tillkännage detta viktiga förvärv som återspeglar vårt uppdrag att bli världens ledande operatör av professionella Iot-nät. Förvärvet av Senet är ett viktigt steg i Netmores expansionsplan. Efter vår utbyggnad av LoRaWAN-nät i Europa, som nu täcker 11 länder, är denna expansion till den nordamerikanska marknaden en central del av vår tillväxtstrategi och i linje med pågående utbyggnad av IoT-infrastruktur som behövs för att stötta företag i deras digitaliserings- och hållbarhetsinitiativ. Detta förvärv sammanför två kompletterande team, teknologi och verksamhet som positionerar Netmore för att skapa ännu mer värde för våra kunder, anställda och aktieägare”, säger Ove Anebygd, VD Netmore Group AB

”En fragmenterad marknad för IoT-anslutningar börjar konsolideras. Netmore Group, Senet’s ägare och ledning ser tidpunkten för detta strategiska förvärv som en möjlighet att etablera en dominerande marknadsledande position. Nu, mer än någonsin, är vi positionerade för att samarbeta med lösningsleverantörer, integratörer och kanalpartners för att driva innovation på marknaden och påskynda etablerandet av LoRaWAN-teknik på alla marknader. Vårt långsiktiga engagemang är fast förankrat i att leverera innovativa produkter och överträffa kundernas förväntningar med förstklassig kundsupport, samtidigt som vi bygger och upprätthåller starka relationer med kunder, partners och leverantörer på de marknader vi betjänar”, säger Bruce Chatterley, VD, Senet, Inc.

Impact-drivna investerare

Med stöd från finansiellt starka, långsiktiga och impact-drivna investerare som Polar Structure AB, en stor aktieägare i Netmore, och Fisk Ventures, en ledande investerare i Senet, är organisationen redo att ta tillvara på nya möjligheter och driva tillväxt under många år framöver.

”Som majoritetsägare och partner i den gröna omställningen är vi stolta över vår nyckelinvestering i Netmore. Tillsammans är vi fast beslutna att utveckla det ledande IoT-nätverket för att kritiska tillgångar i samhället ska bli säkra, effektiva och hållbara i stor skala. En hållbar tillgång är en uppkopplad tillgång. Vår långsiktiga ägarstruktur påskyndar utvecklingen av modern infrastruktur, vilket möjliggör resurseffektivitet i såväl privat som offentlig sektor. Det är givande att vara en del av denna resa av transformation och tillväxt med Netmore,” säger Tobias Emanuelsson, VD för Polar Structure AB
 

”Vi är entusiastiska över tillväxten inom digital transformation som drivs av IoT. Efter den senaste tidens ökade efterfrågan från energi-, försörjnings- och företagssektorerna är tidpunkten för denna satsning väl avvägd till nästa fas i marknadens utveckling och skapar nya möjligheter för kunder runt om i världen. Vi ser fram emot den fortsatta innovationen och det ekosystemledarskap som den kombinerade Senet- och Netmore Group-organisationen kommer att leverera”, säger Stephen Rose, Managing Director på Fisk Ventures.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ove Anebygd

VD, Netmore Group AB

+46 705 195 798

ove.anebygd@netmoregroup.com

https://www.linkedin.com/in/ove-anebygd-3244017/

Denna information är sådan information som Netmore Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2024, 23:00 CET.

Netmore Group är en IoT-operatör som bygger ett ledande paneuropeiskt LoRaWAN-nät anpassat för att koppla upp miljontals mätare och sensorer. Vi erbjuder framtidssäkra lösningar och expertis inom segmenten utilities, properties, energy monitoring & tracking/tracing. Huvudägare är den nordiska infrastrukturinvesteraren Polar Structure.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige, och har sedan 2017 varit noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nytt MOU avseende batteriteknologi m.m.

Published

on

By

Zoomability AB och UNIDACO Ltd har ingått ett Memorandum of Understanding (MOU) avseende batteriteknologi och en potentiell tillverkning av Zoom Uphill i Indien och Malaysia. Detta är ett fortsatt steg på den investering Unidaco och dess partner gjorde i november 2023 genom att förvärvat 1 666 667 aktier och optioner i Zoomability. Betalning av dessa aktier har skett först idag och kommer registreras inom några dagar. 

Unidaco är verksamt inom den nya gröna generationen av batteriteknologi, och tillverkning av nämnda batterier genom 3D-teknik. Batterierna är återvinningsbara till 95 %.

Zoomability ser samarbetet med UNIDACO Ltd som ett viktigt steg för att kunna dra nytta av den senaste batteritekniken i Zoom Uphill och eventuella framtida eldrivna fyrhjulingar. Likaså de möjligheter som ges framöver att kunna etablera tillverkning och försäljning på en annan stor världsmarknad såsom Indien och i Sydostasien, där Zoomability idag inte har någon försäljning.

Det bör dock påpekas att det samförståndsavtal som nu har undertecknats är början på samarbetet mellan företagen.

För mer information, vänligen kontakta:
Pehr-Johan Fager, VD
0709-203961
pj@zoomabilty.com

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC, från tillverkare som Permobil, Sunrise och Invacare, och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Zoom Uphill® är registrerad som medicintekniskt hjälpmedel enligt MDR 2017/745 och testad enligt rullstoldirektivet EN12184.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Pressträff med Paulina Brandberg om arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Torsdagen den 22 februari håller jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg pressträff för att presentera nyheter om regeringens arbete mot arbetslivskriminalitet.

Tid: 22 februari 2023, kl. 08.45
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i Regeringens pressrum, Rosenbad. Ingång Drottninggatan 1 eller digitalt via Zoom.
 
Obligatorisk föranmälan senast torsdag 22 februari kl. 07.45 via e-post till Elin Rappe, se presskontakt. Ange namn, redaktion, om du vill delta på plats eller digitalt och i vilken funktion du vill delta (reporter eller fotograf). Skicka också med presslegitimation.

Inpassering från kl. 08.15. Deltagande sker i mån av plats. Under pressträffen kommer de som är på plats i Regeringens pressrum vara de som först ställer frågor och genomför enskilda intervjuer. Journalister som deltar digitalt kommer att få praktisk information via mejl.
 

Kontakt
Elin Rappe
Presskommunikatör på Arbetsmarknadsdepartementet
073-076 16 42
elin.rappe@regeringskansliet.se

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-135 53 41
anton.johansson@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Securitas certifierar 10 000 datacenterspecialister

Published

on

By

Securitas tar ytterligare ett viktigt steg för global datacentersäkerhet och certifierar 10 000 datacenterspecialister

Efter etableringen av Global Clients Data Center Group år 2023 stärker nu Securitas väktarnas kompetens genom att introducera en certifiering för att hantera säkerhetsutmaningar i datacenter med effektivitet och expertis.

Molntjänster och big data har aldrig varit viktigare. Därför har datacenter, i vilka lagring, bearbetning och distribution av information hanteras, blivit en del av vår digitala vardag. De utgör den stomme som möjliggör allt från att streama våra favoritfilmer och sportevenemang, hantera de finansiella transaktioner vi förlitar oss på dagligen till att stödja kommunikationsverktyg som kopplar samman människor över hela världen. Den globala datacentermarknaden förväntas fortsätta att växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 10,9% fram till 2030.

Den snabba tillväxten medför utmaningar. Alla datacenter står inför en uppsjö av säkerhetsrisker, som till exempel mänskliga fel, systemfel, naturkatastrofer och cyberattacker. Dessa risker visar på behovet av specialiserade säkerhetsåtgärder för att skydda den kritiska infrastruktur som datacenter utgör. Därför kommer Securitas att utbilda ett rekordstort antal väktare till certifierade datacenterspecialister som stärker vårt erbjudande av globala säkerhetstjänster för datacenter.

Certifierade datacenterspecialister

”Certifieringen av datacenterspecialister är ett exempel på att Securitas storsatsar på att tillhandahålla säkerhetslösningar för att möta alla utmaningar på de marknader där vi verkar”, säger Bert den Hartog, VP, Global Clients Data Centers. ”Efter avslutad utbildning kommer 10 000 väktare ha fått 15 000 timmars utbildning och ett certifikat som ett bevis på sin förmåga att skydda dessa högsäkerhetsanläggningar.”

Strikt fysisk åtkomstkontroll, rutiner för akutinsatser samt fokus på etik och professionalism är centrala delar i utbildningen. Securitas certifierade datacenterspecialister blir experter på att hantera en rad olika säkerhetsutmaningar samtidigt som de effektivt hanterar alla övriga avgörande ansvarsområden. Resultatet för kunden blir att behovet av överflödig personal minskar, vilket minskar risken för mänskliga fel.

Securitas certifierade datacenterspecialister kommer att bli kundens extra ögon och öron vilket kommer att förbättra säkerheten genom att faror lättare kommer att identifieras. Genom samarbete kommer våra kunder att kunna förbättra sitt eget miljö-, hälsa- och säkerhetsarbete, vilket säkerställer en tryggare och mer effektiv arbetsplats.

Securitas investerar i väktare

”Vi inser vilken vital roll som datacenter spelar i dagens digitala landskap”, säger Milton Plet, SVP, ansvarig för Securitas Data Center Group. ”Därför investerar Securitas i våra väktare och säkerställer att de har nödvändig expertis och de färdigheter som krävs för att erbjuda bästa möjliga skydd åt våra kunder. På samma sätt som väktare med ansvar för brandsäkring måste besitta expertkunskaper inom sitt område, måste även våra datacenterspecialister ha djupgående kunskap om alla områden som berör datacenter.”

Att leverera lösningar till en sektor i stark tillväxt förutsätter ett serviceerbjudande i framkant. Securitas certifiering kommer att höja standarden i branschen som helhet, men det är bara början. Securitas planerar att utöka certifieringen med ytterligare moduler och lansera fler utbildningsmoment för våra väktare. Det viktigaste är att våra kunder erbjuds högsta nivå av säkerhet och förutsättningar att skydda det som är väsentligt i den nya digitala eran. Och allt med ett syfte: att göra din värld till en tryggare plats.

Innovativt lärande ger yrkesmässig utveckling

Lanseringen ägde rum den 12 februari, och utbildningen kommer att ingå i Securitas Global Clients Academy och bli tillgänglig som kompetensutveckling för alla medarbetare. Initiativet innebär inte bara yrkesmässig utveckling för existerande medarbetare utan ska också fungera som en grundläggande utbildning för nyanställda. Efter genomförd utbildning blir deltagarna certifierade datacenterspecialister med expertis att säkra datacenter och på så sätt öka kundvärdet.

”Våra fantastiska datacenterkunder kan vittna om att vi är i framkant inom detta säkerhetsområde”, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef för Securitas. ”Datacentersäkerhet handlar om att garantera kontinuitet i verksamheten och ingjuta förtroende för en komplex och känslig miljö. Det har aldrig varit viktigare att ge våra kunder lugn och ro, oavsett var i världen de befinner sig.”

Den här pressreleasen är tillgänglig på www.securitas.com/sv/

Securitas Group Press Office, Carin Andersson, VP, Group Communications: 010-470 30 20, eller e-post: press@securitas.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.