Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

| 14 juli, 2021 | 0 kommentarer

Bästa kvartalet hittills med stark och lönsam tillväxt

Andra kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:

 • Fortsatt hög tillväxt, +64% jämfört med motsvarande kvartal 2020.
 • Både Performance Chemical, +114%, och Performance Masterbatch, +27%, växer kraftigt jämfört med motsvarande kvartal 2020.
 • Viktiga kundordrar på fiber- och återvinningsområdet.
 • God orderingång under kvartalet, indikerar ett fortsatt bra 2021.
 • Under kvartalet genomfördes due diligence av en potentiell förvärvskandidat. Förvärvet genomfördes aldrig, men de legala kostnaderna på 1 308 kSEK belastar resultatet och exkluderas därför i det justerade EBITDA.

Finansiellt:

 • Nettoomsättningen uppgick till 59 664 (36 379) kSEK.
 • Det justerade resultatet före avskrivningar (Adj EBITDA) för kvartalet uppgick till 3 265 (178) kSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 1 957 (178) kSEK.
 • Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 49 767 (29 791) kSEK exklusive en checkkredit om 10 000 kSEK.
 • Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -7 471 (-1 474) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick för kvartalet till -0,02 (-0,05) SEK.

Lomma 14 juli 2021

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Telekonferens:

Nexam Chemical presenterar det andra kvartalet för 2021 den 14 juli kl. 11:00.

Presentationen sker på svenska via en telefonkonferens eller audiosändning på: https://financialhearings.com/event/13215.

Telefonnummer till konferensen:

Sverige: +46 8 5055 8373

UK:  +44 33 3300 9269

US: +18 332 498 404

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, [email protected]

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, [email protected]

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021 kl. 08:00 CET.

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på [email protected] samt per telefon på 08-528 00 399.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *