Connect with us

Marknadsnyheter

Next skapar framtidens digitala ekosystem för bygg, rekryterar ny Chief Product Officer från IFS

Published

on

Next erbjuder affärssystemslösningar och digitala projektverktyg för bygg och entreprenad, i syfte
att bidra till mer effektiva och lönsamma byggbolag. Bolaget har vuxit snabbt och har förutom sin
marknadsledande position i Sverige, nu också kunder både i Norge, England och Tyskland. Under
hösten kom ett nytt utvecklingskontor på plats i Vietnam, Hanoi – i syfte att ytterligare stärka
utvecklingstakten. Som ett led i den framtida tillväxtresan rekryterar man nu en ny CPO – Thomas
Wiberg tidigare Vice President på IFS.

Thomas Wiberg finns på plats i Next produktteam sedan i mitten av oktober. Han kommer närmast
från IFS och en roll som Vice President, där han och hans globala produktteam ansvarade för
roadmap, utveckling och support av IFS produktområden Project-, Resource-, Contract- och Risk
Management.

– Jag är imponerad av den resa som Next har gjort hittills och jag tror att jag med min
erfarenhet kan bidra i kommande utmaningar – att ligga nära kunden och svara upp mot
nuvarande digitaliseringsbehov likväl som att försöka förstå sig på framtiden. Next har
fokuserat på rätt nyckelfaktorer hittills för att lyckas, det finns en byggsjäl i bolaget likväl som
en hög kompetens- och ambitionsnivå vad gäller produktutveckling. Det kändes lockande att
bli en del av när jag tackade ja till rollen, säger Thomas Wiberg, ny CPO på Next.

Integrationsmöjligheten mellan huvudprodukten Next Project och externa lön- och ekonomisystem
har spelat en avgörande roll i Next framgångsresa. Nu lanserar man ett nytt API vilket möjliggör för
externa partners att istället integrera mot Next Project, vilket placerar Next i centrum av framtidens
digitala ekosystem av systemlösningar för byggbolag. Intresset för det nya API:et har varit stort,
redan nu finns integrationer med Visma.net i drift via partner och tidigt ute är också Hogia som snart
har en integration på plats. Att hantera externa förfrågningar och samtidigt styra produktportföljen i
rätt riktning ifråga om både utveckling och nyförvärv blir en av Thomas Wibergs utmaningar framåt.

– Thomas erfarenhet av strategiska produktstyrningsfrågor passar oss som hand i handske i det
vi vill skapa framåt – dels utifrån product fit på nya marknader där vi börjat med England och
Tyskland, dels när vi blir en allt viktigare leverantör i systemfloran för framtidens byggbolag.
Som en ledande aktör kommer det vara avgörande hur vi bygger vårt erbjudande och vilka vi
väljer att samarbeta med. Där kommer Thomas med sin erfarenhet spela en viktig roll,
säger Gunilla Åberg, VD på Next.

För mer information kontakta:
Gunilla Åberg, CEO Next
+46 70 512 61 66, [email protected]

Om next
Next finns till för dem som verkar och arbetar inom små och medelstora byggföretag som vill få bättre
resultat av sitt arbete och en mindre stressig vardag. I vår produktportfölj återfinns NEXT Project,
Byggsamordnaren (Next Coordinator), Next Field och Byggplanen (Next Planning). Vår breda funktionalitet
inom affärssystem och projektledningsverktyg gör att verksamheten och projekten löper smidigare, blir
lätthanterliga och mer strukturerade vilket i sig genererar en högre lönsamhet. Nextkoncernen har idag
över 100 anställda med bred branscherfarenhet och bildar en marknadsledande aktör med 3000 kunder och 50 000 användare i Norden, England och Tyskland. Omsättningen för 2021 låg på 126 MSEK för
koncernen som helhet, med ett resultat före skatt på ca 30MSEK.
www.next-tech.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Baker McKenzie legal rådgivare till bankerna vid Catenas riktade nyemission om cirka 1,6 miljarder SEK

Published

on

By

Catena AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 1,6 miljarder miljoner kronor där teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden.

ABG Sundal Collier och Van Lanschot Kempen agerade Joint Global Coordinators och Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till bankerna med ett internationell kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner och Johanna Flink i Stockholm samt Adam Farlow i London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
[email protected]

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 000 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020 (egen granskning)www.bakermckenzie.com 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lättare för läkemedelsskadade att erhålla ersättning genom läkemedelsförsäkringen efter yttrande av Läkemedelsskadenämnden

Published

on

By

LO-TCO Rättsskydd AB företräder en medlem i Svenska Elektrikerförbundet om rätt till ersättning för en läkemedelsskada. Medlemmen har ådragit sig en allvarlig hjärnskada vid användande av läkemedel i form av opiater och bensodiazepiner.

I USA förekommer det sedan många år en stor överdödlighet vid användande av läkemedel innehållande opioider. Detta har utöver det personliga lidandet även inneburit ett stort antal rättsprocesser.

Alla som fått läkemedel av en aktör som är ansluten till läkemedelsförsäkringen och som anser sig ha ådragit sig en skada av läkemedlet, har rätt att göra en anmälan till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. Om man är missnöjd med deras bedömning kan man begära prövning i Läkemedelsskadenämnden.

Läkemedelsskadenämnden behandlar ärenden som överklagas. Såväl den skadelidande som försäkringsgivaren kan lämna ärenden vidare till nämnden. Nämnden är rådgivande. Om försäkringsgivaren och den skadelidande inte blir överens kan talan väckas vid allmän domstol.

Läkemedelsförsäkringen har vid sin prövning av medlemmens rätt till ersättning funnit att det var användandet av läkemedel som orsakat medlemmens personskada, men att personskadan ändå inte utgör en läkemedelsskada. Anledningen till det är att Läkemedelsförsäkringen anser att medlemmen använt läkemedel på ett uppenbart felaktigt eller olämpligt sätt. Läkemedelsförsäkringen ansåg också att det var medlemmen som har bevisbördan för att han omfattas av försäkringen. Någon rätt till ersättning bedömdes därför inte föreligga.

LO-TCO Rättsskydds uppfattning är att Läkemedelsförsäkringen åberopat ett undantagsvillkor från rätten till ersättning som Läkemedelsförsäkringen har bevisbördan för och detta utan någon bevislättnad. Läkemedelsförsäkringen har inte kunnat styrka att undantagsvillkoret är tillämpligt och därför har medlemmen rätt till försäkringsersättning för den mycket allvarliga personskada han drabbats av.

På förbundets uppdrag överklagade LO-TCO Rättsskydd AB Läkemedelsförsäkringens beslut till Läkemedelsskadenämnden, som nu i ett rådgivande yttrande bedömt hur det aktuella försäkringsvillkoret ska förstås. 

Det aktuella försäkringsvillkoret är enligt Läkemedelsskadenämnden ett undantagsvillkor och Läkemedelsförsäkringen har enligt nämndens bedömning bevisbördan för att undantaget är tillämpligt och detta utan någon bevislättnad.

Svenska läkemedelsförsäkringen har efter nämndens yttrande meddelat att de accepterar att skadan är en läkemedelsskada. Ersättning regleras enligt 5 kapitlet skadeståndslagen. Detta innebär att medlemmen ska erhålla full ersättning för sin personskada beräknad på skadeståndsrättslig grund.

I och med att Läkemedelsförsäkringen har accepterat Läkemedelsskadenämndens bedömning, blir yttrandet vägledande. Det betyder att det bör bli väsentligt mycket lättare för personer som drabbats av läkemedelsskada att erhålla ersättning.

Ombud i målet har varit förbundsjurist Ulf Lejonklou, tel. 08-676 63 57.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nyheter från tidningen Tillväxt, nr 4 2022.

Published

on

By

Populäre kocken om kärleken till potatis

DET VAR I SKOLAN som Stefan Ekengrens matintresse föddes. Han beskriver skollunchen som en högtidsstund för den som kom från ett knapert hem. Nu driver han restaurangen Hantverket i Stockholm. Där står husmanskosten högt i kurs och allra mest älskar han råvaran potatis.
Läs mer på sid 16»

Marknaden påverkad av hettan i Europa

SKOGSINDUSTRINS MARKNADER HAR under året påverkats av kriget i Ukraina och skogsbränderna i Spanien, Portugal och Frankrike. Även i flera andra länder har det varit svår torka och många bränder. Oron kring energiförsörjningen har drivit fram ökad efterfrågan på bränsleved.
Läs mer på sid 6»

Bra förtjänst att sälja granar på torget

FÖR LUPINERS GÅRD är granförsäljningen på torget i Huskvarna en tradition som pågått i många år. Enligt Hanna Lupiner, som driver gården, är det god ekonomi att odla och sälja julgranar. Julgransförsäljningen står för en tredjedel av gårdens intäkter. 
Läs mer på sid 22»

Gården som har över 30 ben att stå på

PÅ MYGGENÄS GÅRD på Tjörn har det skett en enorm utveckling. Gården har över 30 verksamhetsgrenar och en omsättning runt 40 miljoner kronor. Man är beredd att prova allt som lönar sig samt bidrar till att bevara den biologiska mångfalden och traktens kulturvärden. 
Läs mer på sid 28»

 

Rolf Åttingsberg, ansvarig utgivare av tidningen Tillväxt, 08-701 00 63
e-post: [email protected]

_______________________________________

Till tidningen Tillväxts pressrum»

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.