Connect with us

Marknadsnyheter

NFO Drives AB (publ) Årsredovisning 2023

Published

on

Faktureringen under perioden uppgick till 47,0 MSEK (42,5 MSEK) en ökning med 10,5%.
Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -2,8 MSEK (-1,1 MSEK) en minskning med 1,7 MSEK.
Resultatet efter skatt per aktie för perioden uppgår -0,92 SEK (-0,37 SEK) / 3,06 milj aktier (3,06 milj
aktier).
 

VD:s Kommentarer

NFO Drives fortsätter att expandera organiskt och rapporterar det försäljningsmässigt mest
framgångsrika året i bolagets historia med en 10-procentig ökning av omsättningen. NFO
Drives ursprungliga målsättning var 20 procent, men givet en orolig omvärld och svagare
marknad tvingades vi i föregående kvartalsrapport justera vår helårsprognos till en ökning på
10%. Den nya prognosen lyckades vi överträffa marginellt. Trots att marknaden varit trögare
under slutet av året, har året som helhet ändå präglats av fortsatt tillväxt av kunder både inom
Sverige och internationellt.
Som nämnts i tidigare rapporter, har utmaningarna med EMC-störningar vuxit av flera anledningar.
Våra konkurrenter klarar inte av att lösa dessa problem på ett tillfredsställande sätt med konventionell
PWM-teknologi i krävande applikationer. Våra produkter, med sina unika egenskaper och effektiva
lösningar på dessa problem, har därför blivit än mer relevanta. Behovet av energieffektiviseringar har
också bidragit till ökad efterfrågan på våra produkter, och vi har haft nöjet att välkomna nya kunder,
såsom industribolaget Medicvent samt en ny nederlänsk distributör, Hiflex BV, under året.
Att bredda kundbasen och vara en integrerad del av våra kunders systemerbjudanden har länge varit
en central strategi och helt nödvändigt för att minska försäljningsvolatiliteten. Högre grad av
återkommande intäkter möjliggör också en långsiktig tillväxt tillsammans med våra kunder.
Resultatutvecklingen under året har varit en besvikelse. De ökade FoU-kostnaderna har varit kända,
men främst vår bruttomarginal har pressats mer än väntat. Liksom under 2022 har en bristsituation på
vissa komponenter lett till extrema fördyrningar och i något fall till att vi tvingats till fördyrande
omdesign. Sett i retroperspektiv har vi inte varit tillräckligt snabba med att föra våra ökade
inköpskostnader vidare till våra kunder. Med genomförda prishöjningar och en bättre tillgång till
komponenter ser utsikterna för 2024 bättre ut.

Produktutvecklingen fortskrider enligt plan och kostnaderna för denna ökade under året med 40% till
4,8 Mkr (3,4 Mkr). FoU-kostnaderna har därmed passerat 10% av omsättningen och visar tydligt att
vi investerar för framtiden. Under 2023 har vi på Optimal 2,2kW-chassit utvecklat en applikation för
PM-drift (permanentmagnetmotor) åt en kund i Tyskland. Kundens egna tester av produkten har
utvecklats väl, och vi räknar med beställningar i volym under 2024. Vi har också introducerat en
1-fas till 3-fas (1,5kW) applikation, vars försäljning startade sent under 2023. Fakturering och
leveranser har än så länge bara påbörjats i blygsam omfattning, men det är det vår erfarenhet att det
tar tid att etablera försäljning. Vi har också påbörjat ett utökat samarbete med en av våra större kunder
som visat intresse för att inkludera våra produkter också i sina mobila applikationer.
Vår nya Optimal 2,2kW har fått en bra start under 2023 med en tillväxt på 47% i antal enheter jämfört
med vår föregående modell inom samma effektklass. Optimal 2,2kW har bland annat försetts med en
så kallad ”safe torque off”-funktion, vilken varit efterfrågad under en längre tid. Denna möjliggör
användning i nya applikationer. Ett sätt att bredda vår marknad rent geografiskt är den pågående
UL-certifieringen för den nordamerikanska marknaden. Vi räknar med att slutföra denna process före
sommaren 2024.

Arbetet med flera nya effektklasser pågår intensivt, något som är en förutsättning för vår utstakade
tillväxtresa. Vi hoppas kunna introducera ytterligare en ny modell mot slutet av 2024. Bearbetningen
av nya kunder fokuserar under innevarande år främst på Optimal 2,2kW, och med en mycket
konkurrenskraftig produkt med flera kunddrivna förbättringar ser vi fram mot att kunna presentera
ytterligare nya OEM-kunder under 2024.

Nästa rapport, Kvartalsrapport 1 publiceras 12 april 2024.

Johan Braun
VD
0765-270338
johan.braun@nfodrives.se

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Published

on

By

Umeå, 20 april 2024 

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) (“Kinda Brave”) publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 enligt bilaga. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

ir@kindabrave.com

www.kindabrave.com

 
 
Följ gärna oss på Linkedin:  

https://www.linkedin.com/company/kinda-brave/

 
 
Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) 

Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserat på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter, samt utveckla en division inriktad mot förläggning av speltitlar från tredjepart. Idag består Bolaget av fyra spelstudior och ett mindre förläggarteam. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp, med starka immateriella rättigheter inom olika områden, inklusive TV-serier, filmer och serietidningar. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioArctic och Eisai ingår forskningsutvärderingsavtal avseende BAN2802

Published

on

By

Stockholm, Sverige den 20 april 2024 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att BioArctic AB och Eisai Co., Ltd., ingått ett samarbetsavtal avseende BAN2802, en potentiell ny behandling som kombinerar BioArctics egenutvecklade BrainTransporter™-teknologi med en läkemedelskandidat mot Alzheimers sjukdom. Vid slutet av samarbetet kommer Eisai att utvärdera den data som genererats och besluta om de vill utnyttja en option att licensiera BAN2802 för behandling av Alzheimers sjukdom.

BioArctic och Eisai har sedan 2005 ett långvarigt samarbete gällande utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Samarbetet har lett fram till Leqembi® (lecanemab) – världens första godkända[1] läkemedel som visat sig bromsa utvecklingen av tidig Alzheimers sjukdom. Det nya samarbetet bygger på företagens gemensamma kunskap inom Alzheimers sjukdom. Kostnader för forskningsutvärderingsprogrammet kommer att delas mellan bolagen och programmet kommer att utvärdera vad som skulle kunna bli nästa generations sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom.

– Jag är mycket glad över att vår Brain Transporter-teknologi fortsätter att utvecklas väl och att vi nu ingått detta första avtal där denna teknik används. Teknologin har en stor potential att kunna förbättra många olika läkemedelsprojekt och hjälpa företag i deras strävan att utveckla läkemedel mot hjärnans sjukdomar, sa Gunilla Osswald, vd på BioArctic. Eisai har varit en värdefull partner till BioArctic under de senaste två decennierna, och vi är mycket glada över att förlänga och fördjupa vår relation genom detta nya forskningssamarbete med BAN2802. Tillsammans har vi tagit fram lecanemab, den första fullt godkända sjukdomsmodifierande behandlingen vid Alzheimers sjukdom i USA, Japan och Kina och vi ser fram emot att fortsätta vårt givande samarbete och leda utvecklingen av nästa generations läkemedel för att hjälpa patienter med den här förödande sjukdomen.

BioArctics egenutvecklade BrainTransporter-teknologi hjälper till att transportera biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären in i hjärnan. Tekniken har potential att medföra snabbare och starkare effekt av behandlingar riktade till hjärnan, samtidigt som den minskar behandlingsbördan för både patienter och samhället. BrainTransporter-teknologin är en viktig del i BioArctics hållbarhetsarbete och bolagets strävan efter att kontinuerligt förbättra klinisk och kommersiell nytta.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2024, kl. 09.40 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations 
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se  
Telefon: +46 70 410 71 80 

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai  
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen Leqembi back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks 2015. 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.  

Om BioArctic AB  
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på innovativa läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom Leqembi® (lecanemab) – världens första läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Leqembi har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver Leqembi har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsons sjukdom och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. I flera av projekten används bolagets egenutvecklade teknologiplattfrom BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctics B-aktie (BIOA B) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök www.bioarctic.com.

[1] Godkänt i USA, Japan och Kina.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nu lanseras Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal

Published

on

By

Statens fastighetsverk, logotyp.

    

Att berätta om de natur- och kulturmiljöer som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar är en viktig del av myndighetsuppdraget. Den 20 april lanseras den nya strömningstjänsten Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal, så att hela Sverige ska kunna ta del av berättelserna.

    

Det finns många sevärda platser i SFV:s förvaltning. De är spridda från norr till söder och är – i den mån de går att hålla öppna – ofta välbesökta av dem som bor inom rimliga avstånd. Nu skapas möjligheten för fler att ta del av dessa skatter.

         Våra fastigheter är allas angelägenhet och målet är att de ska engagera ännu fler genom kunskap, spännande berättelser och intagande miljöer, säger generaldirektör Max Elger.

För dem som inte har möjlighet att fysiskt besöka fastigheterna har SFV via bland annat filmer och podd försökt nå ut till fler. Nu förenas resultatet i Sevärt, en öppen playtjänst med strömmat material om SFV:s natur- och kulturmiljöer. Tittarna får följa med in i hantverkares verkstäder, se hemliga rum, uppleva historiska trädgårdar och besöka många andra sevärdheter.

Lanseringen sker den 20 april. Plattformen kommer sedan kontinuerligt att fyllas på med nytt innehåll. Tanken är att Sevärt också ska kunna innehålla material i samarbete med andra aktörer.

Under Stockholms kulturnatt passar Statens fastighetsverk även på att öppna upp ett sevärt, hemligt rum – det gamla vattentornet på Skeppsholmen. Där blir det filmvisning, liveinspelning av podden På plats i historien och popcorn.

För mer information kontakta

Maria Uggla, pressekreterare

010-478 76 00

073-332 22 14

maria.uggla@sfv.se

 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.