Connect with us

Marknadsnyheter

NOBA Bank Group AB (publ) offentliggör ett erbj. om eget förvärv av vissa utstående NOK/SEK-obligationer

Published

on

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

NOBA Bank Group AB (publ) (“Bolaget”) erbjuder obligationsinnehavare (inklusive verkliga innehavare av obligationer via förvaltare) (”Obligationsinnehavare”) av Bolagets utstående 300 000 000 SEK seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta och med förfall mars 2025 (ISIN NO0010952831) och 700 000 000 NOK seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta och med förfall mars 2025 (ISIN NO0010952823) (“Obligationerna”), att delta i ett erbjudande från Bolaget att förvärva Obligationer mot ett kontant vederlag till respektive pris nedan, plus upplupen och obetald ränta (”Erbjudandet”).

Beskrivning av Obligationerna ISIN Utstående volym Lägsta nominella värde Pris
300 000 000 SEK FRN med förfall mars 2025 NO0010952831 300 000 000 SEK 2 000 000 SEK 99.750%
700 000 000 NOK FRN med förfall mars 2025 NO0010952823 700 000 000 NOK 2 000 000 NOK 99.750%

Erbjudandet är begränsat till en maximal nominell volym om totalt 600 000 000 NOK (maxvolymen kan dock komma att utökas, minskas eller ej tillämpas, såsom Bolaget finner det lämpligt). Obligationerna kommer att förvärvas i enlighet med villkoren i ett erbjudandedokument daterat den 18 september 2023 (”Erbjudandedokumentet”).

Erbjudandet lämnas som ett led i Bolagets åtagande att aktivt tillämpa skuldförvaltning för att hantera sin balansräkning.

Erbjudandeperioden inleds direkt och ut löper ut kl. 15:00 CEST den 22 september 2023 om den inte förlängs eller avslutas efter beslut av Bolaget. Bolaget kommer att offentliggöra resultatet av Erbjudandet så snart det är praktiskt möjligt efter att erbjudandeperioden har löpt ut. Likvid för Erbjudandet förväntas redovisas omkring den 28 september 2023.

Obligationsinnehavare kan endast delta i Erbjudandet genom att skicka in en giltig instruktion till dealer manager på det sätt som beskrivs i Erbjudandedokumentet. Villkoren för Obligationerna gäller fortsatt för de Obligationsinnehavare som inte deltar i Erbjudandet samt för de Obligationsinnehavare vars Obligationer Bolaget väljer att inte förvärva. Obligationerna som Bolaget väljer att förvärva kommer att finnas kvar på Bolagets balansräkning. 

Fullständiga villkor för Erbjudandet återfinns i Erbjudandedokumentet (endast tillgängligt på engelska), vilket finns bifogat till detta pressmeddelande och även görs tillgängligt via dealer manager (kontaktuppgifter nedan).

Nordea Bank Abp har fått i uppdrag av Bolaget att agera dealer manager för Erbjudandet.

Dealer manager:
Nordea Bank Abp: +45 61 36 03 79, nordealiabilitymanagement@nordea.com

För mer information, vänligen kontakta:
Arash Bigloo, Head of Treasury, NOBA
arash.bigloo@nordax.se
+46 738 66 06 62
 

Om NOBA Bank Group

Med ett diversifierat erbjudande via de tre varumärkena Nordax Bank, Bank Norwegian och Svensk Hypotekspension och 2 miljoner kunder, har vi storleken, kunskapen och skalbarheten för att bidra till ökad finansiell hälsa för fler. NOBA samlar specialiserade, kundcentrerade finansiella erbjudanden som är hållbara för individen, banken och samhället, idag och imorgon. NOBA Bank Group AB (publ) (“NOBA”) ägs av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Idag har NOBA-koncernen cirka 650 anställda och är aktiva på 7 marknader.

Per 30 juni 2023 uppgick utlåningen till allmänheten till 101,5 miljarder kronor (SEK) och inlåningen till 87,2 miljarder kronor (SEK).

Läs mer om NOBA och våra varumärken på www.noba.bank.

Denna information är sådan information som NOBA Bank Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och norska verdipapirhandelloven § 5-12. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2023 kl. 10:10 CEST.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Corem tecknar femårigt hyreskontrakt i New York

Published

on

By

Corem har tecknat hyreskontrakt med 1 RoundTable Partners avseende cirka 380 kvm i projektfastigheten 28&7 i New York. Hyresgästen, ett investmentbolag, kommer att flytta in under det andra kvartalet 2024 och hyrestiden är fem år.

28&7, en modern kontorsbyggnad om totalt 12 våningar belägen i hörnet av 7th Avenue och 28th Street i Chelsea på Manhattan, är Corems näst största pågående projekt och utvecklas i samarbete med GDS Development Management (GDSNY). Byggnaden är certifierad enligt LEED Gold och erbjuder såväl service i bottenvåningen som kontorsytor med den senaste teknologin vad gäller luftkvalitet och beröringsfria system. Fasaden är klädd med element i svartglaserad terrakotta.

”Vi är mycket glada över att kunna tillkännage ytterligare ett hyresavtal i 28&7, denna gång med 1 RoundTable Partners. Vi ser en fortsatt trend att premiumhyresgäster flyttar till högkvalitativa kontorsbyggnader och därmed också en fortsatt god efterfrågan på nya kontorsbyggnader i premiumsegmentet i New York”, säger Rutger Arnhult, Corems VD.

Det totala årliga kontraktsvärdet för Corems samtliga hittills tecknade hyresavtal i USA uppgår till cirka 13,5 miljoner USD. I och med denna uthyrning är 31 procent av den uthyrningsbara ytan i 28&7 nu uthyrd.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70 , rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Agenda för Karnov Groups Kapitalmarknadsdag 2023

Published

on

By

Karnov Group AB (publ) kommer att arrangera sin första Kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och media torsdagen den 5 oktober 2023. Evenemanget kommer att hållas fysiskt i Stockholm och kommer även att filmas och direktsändas digitalt.

Agenda för dagen:

11:30: Dörrarna öppnas, mingel med koncernledningen
11:55: Välkomsttal och genomgång (Pontus Bodelsson, koncernchef samt Josephine Edwall Björklund, moderator)
12:00: Koncernstrategi (Pontus Bodelsson, VD och koncernchef)
12:40: Finansiell genomgång (Magnus Hansson, Finanschef)
13:10: Modererad frågestund med koncernchef och finanschef
13:25: Rast
13:40: Vår satsning på AI (Anne Nørvang Hansen, Chef för innehållsstrategi och kvalitet)
14:00: Modererad frågestund med chef för innehållsstrategi och kvalitet samt koncernens tekniska chef, Jan Ullerup
14:20: Rast
14:30: Genomgång av Region Syd samt långsiktig affärsstrategi (Guillaume Deroubaix, VD Region Syd)
15:15: Genomgång av Region Nord samt långsiktig affärsstrategi (Alexandra Åquist, VD Region Nord)
15:45: Modererad frågestund med koncernchef samt regionala verkställande direktörer
16:00: Öppen bar samt mingel med koncernledningen

Kapitalmarknadsdagen kommer fysiskt att hållas på Inderes Event Stage i Stockholm. Intresset är stort och vi har uppnått maxdeltagare i lokalen. Evenemanget kommer att filmas och vara direktsänt på https://ir.financialhearings.com/karnov-group-cmd-2023.

Presentationerna kommer att vara på engelska och kommer även finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.karnovgroup.com, efter att evenemanget avslutats.

För ytterligare upplysningar:

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 15.00 CEST den 2 oktober 2023.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 500 000 användare att fatta bättre beslut snabbare – varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Loomis tecknar en tvåårig lånefacilitet om 115 miljoner EUR

Published

on

By

Loomis AB har slutit ett avtal för en syndikerad lånefacilitet om 115 miljoner EUR. Faciliteten har en löptid på upp till två år.

 

Faciliteten kan nyttjas för generella bolagsändamål inklusive förvärv.

 

Arrangörer är Bank of America, Danske Bank och Nordea Bank.

 

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com

 

 

2 oktober 2023

 

Jenny Boström
Ansvarig för hållbarhet och investerarrelationer

Mobiltelefon: 079-006 45 92
Epost: jenny.bostrom@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för att hantera betalningar, vilket inkluderar distribution, hantering, förvaring och återanvändning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra finansiella aktörer. Loomis bedriver verk­samhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2022 mer än 25 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.