Nobina initierar röstningsförfarande för förtida obligationsinlösen

| 10 maj, 2022 | 0 kommentarer

Hänvisning görs till Nobina AB:s (publ) (“Nobina”) seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta 2019/2024, med utestående nominellt belopp om 700 miljoner kronor (”Obligationerna”).

Så som meddelat i tidigare pressmeddelanden har Nobina förvärvat Obligationer inom ramen för frivilliga återköpserbjudanden. Totalt innehar nu Nobina Obligationer med ett nominellt belopp om 660 miljoner kronor, motsvarande cirka 94,3 procent av samtliga utestående Obligationer.

I syfte att erhålla möjlighet till inlösen av resterande Obligationer samt cancellering av obligationslånet i dess helhet har Nobina instruerat obligationsinnehavarnas agent, Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), att idag skicka ut meddelande om skriftligt röstningsförfarande (written procedure) till direktregistrerade ägare av Obligationerna i skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 9 maj 2022. Meddelandet, som finns tillgängligt på Nobinas och Nordic Trustees hemsidor, inkluderar begärda villkorsändringar, skälen för obligationsinslösen samt ytterligare information om röstningsförfarandet.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-10, kl. 15:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Gelinder, finans- och IR-chef
[email protected]   +46 72 967 02 61

Om Nobina

Vi är Nobina. Med 13 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och på landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och uppdrags-givare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Från ett välkomnande bemötande och en bekväm bussresa, till ny smart teknik som bidrar till fler fossilfria resor. En unik möjlighet att skapa förändring.

Koncernen är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omsatte 2021/2022 drygt 13 miljarder kronor. På den svenska och danska marknaden erbjuder Nobina även omsorgsresor under varumärkena Samtrans, Telepass, Göteborgs buss respektive Örslev.

Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag.

Mer information finns på: www.nobina.co

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.