Connect with us

Marknadsnyheter

Nordax Bank AB (publ) offentliggör ett erbjudande om eget förvärv av vissa utstående NOK/SEK-obligationer

Published

on

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Nordax Bank AB (publ) (“Bolaget”) erbjuder innehavare (inklusive verkliga innehavare till obligationer via förvaltare) (”Innehavare”) av Bolagets utstående SEK 600,000,000 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta och med förfall december 2023 (ISIN NO0010871296), NOK 1,200,000,000 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta och med förfall december 2023 (ISIN NO0010871155) och NOK 1,850,000,000 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta och med förfall maj 2024 (ISIN NO0011142572) (“Obligationerna”), ett erbjudande där Bolaget förvärvar Obligationerna mot ett kontant vederlag upp till och begränsat till en total nominell volym om NOK 500,000,000 (vilket belopp kan komma att ökas, minskas eller tas bort såsom Bolagets finner lämpligt) till respektive köpeskilling nedan, plus upplupen och icke betald ränta (”Erbjudandet”). Obligationerna kommer att förvärvas i enlighet med villkoren i ett Erbjudandedokument daterat 26 maj 2023 (”Erbjudandedokumentet”).

Beskrivning av Obligationerna ISIN Utstående belopp Lägsta nominella värde Köpeskilling
SEK 600,000,000 FRN med förfall december 2023 NO0010871296 SEK 600,000,000 SEK 2,000,000 100.000%
NOK 1,200,000,000 FRN med förfall december 2023 NO0010871155 NOK 1,200,000,000 NOK 2,000,000 100.000%
NOK 1,850,000,000 FRN med förfall maj 2024 NO0011142572 NOK 1,850,000,000 NOK 2,000,000 99.000%

Erbjudandet utgör ett led i Bolagets åtagande att aktivt tillämpa skuldförvaltning för att hantera sin balansräkning.

Erbjudandet löper ut 15:00 CEST den 31 maj 2023 om det inte förlängs, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget (”Utgångsdatum”). Bolaget kommer att annonsera resultaten och om några Obligationer kommer att accepteras under Erbjudandet så tidigt som möjligt efter angivet Utgångsdatum. Likvid för Erbjudandet förväntas redovisas omkring den 7 juni 2023.

Innehavare kan endast delta i Erbjudandet genom att skicka in en giltig instruktion till dealer manager på det sätt som anvisas i Erbjudandedokumentet. Obligationernas villkor gäller fortsatt för Innehavare som inte deltar i Erbjudandet, eller för de vars Obligationerna inte accepteras för förvärv av Bolaget. Obligationerna vilka godkänns och förvärvas av Bolaget i enlighet med Erbjudandet kommer kvarstå på Bolagets balansräkning.  

Fullständiga villkor för Erbjudandet återfinns i Erbjudandedokumentet, vilket finns bifogat i detta pressmeddelande och görs tillgängligt via dealer manager (kontaktuppgifter nedan).

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea Bank Abp att agera s.k. dealer manager för Erbjudandet.

Dealer Manager
Nordea Bank Abp: +45 61 36 03 79, nordealiabilitymanagement@nordea.com

För mer information, vänligen kontakta:

Arash Bigloo, Head of Treasury, Nordax Bank AB (publ)

+46 738 66 06 62

arash.bigloo@nordax.se

Mats Benserud, Head of Investor Relations, Nordax Bank AB (publ)

+47 958 91 539

mats.benserud@nordax.se

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i norra Europa med starka ägare i form av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Vi har idag omkring 2 miljoner privatkunder, varav knappt 1,2 miljoner kreditkortskunder, i Norden, Spanien, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna och i stället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett mindre antal produkter vilka vi kan bäst. Dessa innefattar privatlån, bolån, hypotekspension, kreditkort och sparkonton. Nordax Bank förvärvade i november 2021 Bank Norwegian ASA vilket, utöver ett större antal kunder, tillförde koncernen kompletterande styrkor inom produktkompetens, digital distribution samt geografisk närvaro. Sedan 2019 är även Svensk Hypotekspension, ett bolag specialiserat på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax Bank. Koncernen har strax under 600 anställda med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Fornebu Oslo. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax Banks spetskompetenser. Denna är grundlig, sund och datadriven vilket lett till att Nordax Banks kunder är finansiellt stabila. Per 31 mars 2023 uppgick utlåningen till allmänheten till 93.7 miljarder kronor och inlåningen till 80,1 miljarder kronor.

Läs mer om Nordax på http://www.nordaxgroup.com

Denna information är sådan information som Nordax Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och norska verdipapirhandelloven § 5-12. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 maj 2023 kl. 14.10 CEST.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Platzer bibehåller investment grade kreditbetyg, BBB- med stabila utsikter

Published

on

By

Platzer bibehåller ”investment grade” kreditbetyget, BBB- med stabila utsikter, vid den årliga genomgången från kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating AS (NCR). Ratingen speglar att Platzer alltjämt har en stabil finansiell ställning i nuvarande miljö.

Vi arbetar aktivt med att agera långsiktigt och vidta åtgärder för att begränsa effekterna av de höjda räntorna och osäkerheten på kapitalmarknaden. Vi har upptagit längre lån i bank och utökat volymen räntesäkring. Ratingen bekräftar att åtgärderna gett önskad effekt och att vår finansiella ställning är fortsatt stabil. Jag är glad och stolt att vi idag kan lämna detta styrkebesked, säger Fredrik Sjudin, cfo på Platzer.

Nordic Credit Rating AS (NCR) är registrerat hos europeiska värdepappersmarknads-myndigheten (ESMA) och har tillstånd att utföra kreditvärderingsaktiviteter i EU och EFTA-länderna. NCR tilldelar kreditbetyg till finansinstitut och företag baserade i främst Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Sjudin, cfo, Platzer, tel: 0721-27 77 78
P-G Persson, vd, Platzer, Tel.: 0734-11 12 22

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborg till ett värde om 27 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sileon tecknar avtal med spanska Sipay för att lansera BNPL i Spanien

Published

on

By

Läs original

Sileons BNPL-teknik får fotfäste i Spanien genom ett nytt treårigt avtal med Sipay, en ledande spansk betaltjänstleverantör inom handel, service och media.

Avtalet befäster Sileon som en internationell teknikleverantör på den växande BNPL-marknaden och ger Sipay möjlighet att utöka sina tjänster till att omfatta fakturabetalning och avbetalningsplaner.

Med Sileons kraftfulla BNPL-teknik kan Sipay möta konsumenternas höga efterfrågan på flexibla och bekväma betalningsalternativ.

Sipay är en betaltjänstleverantör och plattform som hjälper handlare att sälja mer genom att addera värde till deras slutkonsumenter under betalningsprocessen. Företaget, specialiserat på utveckling av innovativa och säkra betalningslösningar, har nästan 30 års erfarenhet inom betalningsbranschen. Sipays kunder inkluderar stora aktörer inom turism, mode, fritid och försäkring. Bolaget hanterar över 100 miljoner transaktioner årligen och har kapacitet att verka i över 70 länder.

”Avtalet med Sipay stärker vår position på den tilltagande BNPL-marknaden och innebär ett stort steg fram i vår internationella expansionsresa. Vi är mycket glada över att addera Sipay till vår växande skara av kunder och ser fram emot att stödja dem med BNPL-funktionalitet,” säger David Larsson, vd på Sileon.

För mer information, vänligen kontakta:

David Larsson, VD, Sileon AB
E-post: david.larsson@sileon.com
Telefon: +46 725 502 306

Om Sileon

Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ kortbaserad Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till banker, kortutgivare och fintechs. Med Sileons BNPL-produkt kan kunder addera BNPL till sin befintliga kredit- eller betalkortsbas och driva sin B2B- eller B2C BNPL-verksamhet internt. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med en uppskattad transaktionsvolym på 680 miljarder USD globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 50 anställda på sitt huvudkontor i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Acuvi vinner ytterligare order inom avancerad robotkirurgi

Published

on

By

Acuvis dotterbolag PiezoMotor har under en tid levererat mikromotorer till en schweizisk kund som har utvecklat en operationsrobot för behandling av dövhet. Genom avancerad robotkirurgi sätts ett implantat in i innerörats allra minsta beståndsdelar och PiezoMotors motorteknologi levererar den precision applikationen kräver.

Kunden har erhållit nödvändiga marknadsgodkännanden för produkten och inleder nu serieproduktion. Acuvi har som en konsekvens därav nu mottagit den första ordern för serieleveranser. Första ordervärdet uppgår till motsvarande ca 3,6 MSEK och kundens bedömning är att uppföljningsorder är att vänta under andra halvåret 2023. Leveranser inleds redan innevarande månad.

“Vi har jobbat nära kunden under deras utvecklingsarbete och nu kom första större ordern som markerar start av ramp-up. Genom en kombination av avancerade algoritmer och robotiserad mikrokirurgi sätts ett implantat in i innerörat. Tack vare den precision PiezoMotors motorteknologi levererar är detta möjligt. För en människa hade ingreppet varit omöjligt att genomföra. Nerver 0,4 mm bort från ingreppet får inte komma till skada, säger Olof Stranding, VD för Acuvi.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olof Stranding, VD

ir@acuvi.com

Certified Adviser: Redeye AB

Om Acuvi

Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri och avancerad optik. Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2023.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.